Luchtvaartechnologie

Automation inom flyg- och rymdindustrin

Flyg- och rymdindustrin är en av de mest progressiva branscherna i världen. KUKA har en stor del i denna utveckling: Våra innovativa automationslösningar åt aerospaceindustrin driver på forskningen kring Industrie 4.0 och skapar arbetsplatser för framtiden.

Utmaningar inom flyg- och rymdindustrin

Flygplan brukar vara i tjänst i flera årtionden. Samtidigt utvecklas den tillämpade tekniken i ett högt tempo – liksom passagerarnas förväntningar på säkerhet och komfort. Alla dessa faktorer gör att arbetet inom flyg- och rymdindustrin är en mycket anspråksfull och ansvarsfull verksamhet som förutsätter snabba och individuella anpassningar.

För att klara av aerospaceindustrins utmaningar krävs en tillförlitlig och framtidsorienterad partner med bred erfarenhet. Med KUKA som partner får du tillgång till en lång rad heltäckande och hållbart inriktade produktionskoncept.

Våra lösningar för flyg- och rymdindustrin

Vi är experter på att utforma kundanpassade servicekoncept till våra partner inom aerospaceindustrin. Därför satsar vi på en tät kundkontakt redan från början.

Vi skräddarsyr våra robotbaserade automationslösningar exakt efter våra kundens behov. Vi tar hänsyn till kundens förutsättningar och framtidsplaner och kopplar sömlöst ihop äldre och nyare system med våra intelligenta produkter.

Att som flyg- och rymdföretag satsa på automation innebär en stor nytta även för dina medarbetare: Kroppsligt ansträngande uppgifter övertas av maskiner. Och för medarbetarna uppstår nya, betydligt angenämare arbetsuppgifter som till exempel att styra robotar.

Med våra lösningar säkerställer vi att du kan dra nytta av den potential som robotbaserad automation erbjuder och det under hela produktionskedjan. Det innebär att: Ditt företag blir mer produktivt och ännu effektivare.  

Luchtvaartechnologie
KUKA gör sina kunder inom aerospaceindustrin framgångsrika genom att erbjuda dem individuella servicekoncept. Bild: © Premium Aerotec

Med våra innovativa automationslösningar erbjuder vi våra kunder inom flyg- och rymdindustrin varaktiga konkurrensfördelar och en attraktiv, säker arbetsmiljö

Larry Drake, CEO KUKA Automotive Division

Prestationer och framgångar inom flyg- och rymdindustrin

  • Vi har kompetensen och de finansiella musklerna att finnas till hands för våra kunder under en lång tid. Och som helhetsleverantör kan vi erbjuda kompletta lösningar – från första idéutkast till färdig installation.
  • I våra labb har vi – i nära samarbete med Airbus och Boeing – redan testat robotbaserade automationslösningar som samarbetar med människor i flyg- och rymdindustrin.
  • Som enda företag använder vi den certifierade FAUB-tekniken: Denna ger en betydligt högre nitningshastighet och säkerställer en hög kvalitet. Vårt hittills största projekt med denna teknik slutfördes på ett framgångsrikt sätt åt Boeing och deras mest sålda wide-body-flygplan.
  • KUKA:s styrningslösningar gör det möjligt att skapa en moduluppbyggd anläggning som enkelt kan skalas upp. Ett viktigt steg mot Industrie 4.0 utgör våra programvarupaket som tillhandahåller innovativa servicekoncept för datadrivna beslutsprocesser.
  • Vår Integrated Assembly Line (IAL) erbjuder en hög grad av automation för olika produktionsprocesser inom flyg- och rymdindustrin. I detta fall är det samspelet mellan oberoende bestyckningsanläggningar som till att automatisera mycket arbetsintensiva produktionsprocesser.
Optimal för flyg- och rymdindustrin: Den mobila plattformen KUKA omniMove lyfter laster på upp till 90 ton.

Specialisten för flyg- och rymdindustrin: KUKA omniMove

Tio olika modeller och tillbehör för att uppfylla olika kundbehov: KUKA omniMove är den optimala lösningen för flyg- och rymdindustrin. 
Allt är möjligt: Här an du skapa dig en bild av hur dina produktionsprocesser kan effektiviseras med automationslösningar från KUKA. Här ges en komplett översikt över våra kundreferenser inom flyg- och rymdindustrin.
Cookie-inställningar OK och upptäck KUKA

Denna webbplats använder cookies (mer om detta) för att kunna ge dig bästa möjliga service även online. Om du fortsätter använda vår webbplats lagrar vi endast tekniskt nödvändiga cookies. Genom att klicka på ”OK och upptäck KUKA” samtycker du dessutom till användningen av marknadsföringscookies. Klicka på ”Cookie-inställningar” för att välja vilka cookies vi använder.

Cookie-inställningar