KUKA Medical Robotics: partner och referenser

Medicinsk robotteknik är ett krävande, interdisciplinärt område. Genom att samarbeta med starka partner och integratörer utformar KUKA framtidens operationssal.

Siemens Healthcare: Medicintekniska robotar revolutionerar röntgenavbildning

Med ARTIS pheno har Siemens introducerat ett nytt robotstyrt angiografisystem på marknaden som ersätter framgångsrika Artis zeego. Huvudkomponenten i detta röntgensystem är en QUANTEC-robot från KUKA. Robotens speciella KR C4-teknik har under senare år anpassats och byggts ut av KUKA:s Medical Robotics-team för att kunna användas optimalt i kliniska tillämpningar.

Detta gör att Siemens ARTIS kan erbjuda snabba och noggranna röntgenundersökningar av blodkärl med hjälp av en C-röntgenbåge som rör sig automatiskt runt patienten. Kroppsområdet som är i fokus kan avbildas från nästa alla positioner utan att patienten behöver flyttas. Om undersökningen behöver avbrytas finns det en minnesfunktion som gör att systemet kan fortsätta vid exakt samma position vid en senare tidpunkt. Detta gör det möjligt att kontrollera operationsresultatet under ett pågående ingrepp.

Snart kommer ARTIS pheno att användas i operationssalar världen över för att underlätta minimalinvasiv kirurgi, interventionell radiologi och kardiologi.

Med teknik från KUKA gör Siemens ARTIS pheno nya landvinningar inom röntgenavbildning (© Siemens Healthcare GmbH)

Accuray: Robotstyrd strålterapi

Sedan år 2000 samarbetar KUKA med Accuray. Ur detta partnerskap uppstod det första kommersiella robotstyrda radiokirurgisystemet. CyberKnife-systemet används sedan dess i ledande strålterapicenter världen över och möjliggör mycket noggranna tumörbehandlingar.

I stället för en skalpell används en riktad röntgenstråle med hög energihalt. En robotarm styr strålen runt patienten så att doseffekten koncentreras i själva tumören. Ett avbildningssystem registrerar stereotaktiskt tumörens position och meddelar rörelser till roboten som utjämnar dessa. CyberKnife kan därför träffa tumörer med hög precision och skona den omliggande friska vävnaden – oavsett var i kroppen tumören finns.

När en patient behandlas med CyberKnife ligger patienten på ett behandlingsbord som också är robotstyrt. Ett digitalt avbildningssystem registrerar stereotaktiskt tumörens position och meddelar rörelser, exempelvis patientens andetag, till roboten som utjämnar dessa. Detta ger en terapi av utomordentligt hög noggrannhet och kvalitet. Patienten slipper längre vistelse på sjukhus i samband med operationen.

När en patient behandlas med CyberKnife ligger patienten fritt på ett robotstyrt behandlingsbord

BEC: Patientpositionering med robotar från KUKA

KUKA:s robotar och komponenter säkerställer att patienten positioneras i exakt rätt position för strålbehandlingen. Tillsammans med olika systempartner utvecklar KUKA individuella lösningar för exakt patientpositionering. Företaget Buck Engineering and Consulting (BEC) har för jonterapi- och forskningscentret MedAustron i Wien utvecklat en robotbaserad lösning för patientpositionering – en lösning byggd runt en KUKA-robot. 

Vid partikelbaserad strålbehandling används en energirik stråle som har ytterst begränsad rörlighet. Patienten måste därför flyttas, vilket realiseras med ett robotstyrt patientbord.

BEC använder KUKA:s robotar för exakt patientpositionering vid partikelbaserad strålbehandling (© Thomas Kästenbauer)

AOT: Exakt benskärning med laserteknik

Trots senare års enorma medicinska framsteg använder kirurger fortfarande sågar när bensnitt ska utföras. Med denna konventionella metod pressas löst benmaterial in i snittytorna vilket fördröjer läkandet i det aktuella området. Det schweiziska företaget AOT vill ändra på detta med projektet CARLO (Cold Ablation Robot-guided Laser Osteotomy): KUKA:s robot gör det möjligt för denna medicintekniska produkt att med kall laserteknik skära i ben helt beröringsfritt – och inte bara raka snitt utan även cirkulära eller pusselbitsformade snitt. Den här metoden medför många fördelar för patienten: Benytan förblir intakt så att benet kan passas ihop exakt efter snittet, med väsentligt förkortad läketid som följd.

Med ett påmonterat laserhuvud blir KUKA:s lättviktsrobot till ett beröringsfritt skärinstrument (© AOT)
Cookie-inställningar OK och upptäck KUKA

Denna webbplats använder cookies (mer om detta) för att kunna ge dig bästa möjliga service även online. Om du fortsätter använda vår webbplats lagrar vi endast tekniskt nödvändiga cookies. Genom att klicka på ”OK och upptäck KUKA” samtycker du dessutom till användningen av marknadsföringscookies. Klicka på ”Cookie-inställningar” för att välja vilka cookies vi använder.

Cookie-inställningar