Välj din plats:

Land

Snabba assistenter på fabriksgolvet: nya SCARA-robotar från KUKA

Med sin nya robot KR SCARA introducerar KUKA en driftsäker robotassistent för industrin, som främst utmärker sig vid montering av smådelar, hantering av material samt vid uppgifter som kontroll och provning. I bärlastklassen upp till 6 kg erbjuder KUKA SCARA unika egenskaper på marknaden.

den 23 september 2020


KUKA:s nya horisontella ledarmsrobot KR SCARA är extremt kompakt och erbjuder samtidigt optimal driftsekonomi. Med en räckvidd på 500 resp. 700 millimeter och extremt korta cykeltider på endast 0,36 resp. 0,38 sekunder i kombination med ett attraktivt pris gör KR SCARA till det perfekta valet vid automatisering på kostnadskänsliga marknader.

Roboten SCARA – maximal repeternoggrannhet och minimala cykeltider

Robotens strömlinjeformade design och inbyggda medieförsörjning gör att den kan prestera på topp i en mängd olika situationer, t.ex. vid smådelsmontering, materialhantering och kontroll- och provningsstationer. Den invändiga medieförsörjningen för luft, ström och data gör att KUKA:s SCARA-robotar inte bara är driftsäkra, utan även smart anpassningsbara för allehanda uppgifter.
Tillförlitlig och smart anpassningsbar: nya KR SCARA från KUKA

KR SCARA är utvecklad för ett syfte: att effektivisera produktionen. De olika modellerna är förberedda för enkel och smidig anslutning av perifer utrustning, vilket gör att de snabbt kan riggas om för en ny uppgift.

Robert Fodor, Head of Platform Mechatronics Portfolio hos KUKA

KUKA:s SCARA-robotar arbetar med mycket hög precision och kräver ett begränsat underhåll

Tack vare att SCARA-robotarna arbetar så effektivt är de ett optimalt val vid automationsinsatser på kostnadskänsliga marknader. Ett mycket lågt servicebehov och en energisnål drift i kombination med mycket hög driftsäkerhet resulterar i förvånansvärt låg Total Cost of Ownership (TCO). Utrustad med smarta funktioner och styrningen KR C5 micro, i vilken den senaste generationens styrningsteknik har implementerats, handhar dessa snabba robotassistenter sina uppgifter både säkert och snabbt. ”Med KUKA SCARA erbjuder vi ett unikt helhetspaket. Roboten är lätt och strömlinjeformad och samtidigt snabb och stark. Och allt till ett mycket attraktivt pris, som våra kunder kommer kunna amortera på kort tid”, sammanfattar Robert Fodor.