Välj din plats:

Land

Programmering med moduler: Produktiv från start med KUKA.AppTech

Integrera robotar snabbt och enkelt i den befintliga produktionsmiljön – det åstadkommer du med KUKA.AppTech. Ett modulbaserat programmeringskoncept för snabb och enkel idrifttagning.

den 5 november 2020


Bibliotek för alla vanliga funktioner förkortar programmeringen

Hantering av komponenter, svetsning, limning och mätning – robotar används till en lång rad uppgifter inom industriell produktion. Men ett ofrånkomligt faktum: Roboten måste först lära sig varje arbetssteg med ett programmerat kommando. Med programvaran KUKA.AppTech reduceras programmeringen för varje arbetssteg till ett minimum. Precis som i ett bibliotek har de vanligaste rörelserutinerna och -sekvenserna sparats i KUKA.AppTech, där de snabbt kan hämtas och integreras i kundanpassade processer.

KUKA.AppTech: en översikt över alla fördelar

Snabb idrifttagning tack vare kort inarbetningstid

Istället för att programmera standardrörelser manuellt sammanställer en KUKA.AppTech-användare robotens rörelser med hjälp av förprogrammerade moduler. Detta sparar tid och möjliggör programmering utan djuplodande programmeringskunskaper. För att robotarna inte ska kollidera eller komma i vägen för varandra när de utför sina respektive uppgifter erbjuder programvaran redan anpassade rutiner som mallar. På detta sätt undviks t.ex. kollisioner mellan robotar.

Högre produktivitet tack vare lågt utbildningsbehov

”Framför allt små och medelstora företag har stor potential att automatisera sina processer med hjälp av robotar”, förklarar Wolfgang Wanka, chef för avdelningen Application Programming hos KUKA. ”Ofta utgör dock bristande programmeringskunskaper ett hinder. Med KUKA.AppTech undanröjer vi detta hinder.” Biblioteket med mallar gör att behovet av erfarna programmerare minskar. Dessutom kan robotarna nu anpassas för nya uppgifter både snabbare och enklare än tidigare. Programvarupaketet ger samtidigt våra kunder tillgång till fler funktioner: ”Vissa användningsområden kan nu konfigureras i förväg och sedan integreras i komplexa anläggningar”, berättar Wanka.

Produktiv: Spara tid med förprogrammerade KUKA.AppTech-moduler

KUKA.AppTech har reducerat idrifttagningstiderna för våra robotar och har förenklat programmeringen som måste utföras innan en tillämpning kan driftsättas.

Wolfgang Wanka, chef för avdelningen Application Programming hos KUKA

Få mer tid över till kundspecifika anpassningar

KUKA.AppTech riktar sig inte bara till nybörjare inom robotteknik. Biblioteket har även mycket att erbjuda till integrationspartner och avancerade programmerare. Standardrutiner skapas mycket snabbare och det blir mer tid över för kundspecifika anpassningar och finjusteringar. Programvaran gör det möjligt för personer utan speciella programmeringskunskaper att integrera KUKA:s robotar i produktionen. Tack vare KUKA:s globala partnernätverk finns professionell hjälp att tillgå om behov skulle uppkomma – KUKA:s applikationsprogrammerare behärskar även KUKA.AppTech till fullo.

Vi använder cookies

Denna webbplats använder cookies (mer om detta) för att kunna ge dig bästa möjliga service även online. Om du fortsätter använda vår webbplats lagrar vi endast tekniskt nödvändiga cookies. Genom att klicka på ”OK och upptäck KUKA” samtycker du dessutom till användningen av marknadsföringscookies. Klicka på ”Cookie-inställningar” för att välja vilka cookies vi använder.

Cookie-inställningar