Välj ett språk:

Industrie 4.0: Introductie

Industrie 4.0 - Introduction

Sakernas internet, Industrie 4.0, smart production – även om det kallas för olika saker så handlar det alltid om en skarvlös förbindelse mellan den digitala och reella världen. Som innovatör och föregångare inom Industrie 4.0 bidrar KUKA i högsta grad till att ställa om till en uppkopplad och intelligent produktion.

Sakernas internet i vardagen

Snart kommer varje "sak" att vara ansluten till internet, från kylskåpet där hemma till lamporna på gatan. Redan idag kan i princip alla elektroniska apparater kommunicera med internet. Den digitala världen är en ofrånkomlig del av våra liv

Digitaliseringen har medfört en enormt snabb utveckling till exempel inom gen- och nanotekniken och inom robottekniken. Denna utveckling lägger grunden för en revolution som kommer att genomsyra allt. Med digitalt uppkopplade processer inom Industrie 4.0 kommer vi kunna tillverka produkter på ett flexiblare, energieffektivare, resurssnålare och mer kundanpassat sätt och till ett lägre pris.

Nya produktionsmetoder med molntjänster och big data

Molntjänster och big data kommer att påskynda denna digitaliseringsprocess avsevärt. System kommer kunna lära sig saker och utveckla sig själva. Överfört till industriell produktion och Industrie 4.0 kommer vi i framtiden att bevittna helt nya produktionsmetoder. Det kommer till slut att finnas plattformar som styr produktionsprocesserna på ett flexibelt sätt, optimerar dem helt autonomt och anpassar dem beroende på hur den omgivande miljön ter sig.

Industrie 4.0 öppnar upp för nya affärsmodeller

I Industrie 4.0 kommer man kunna beställa produktionsprocesser och kapaciteter med ett musklick – på samma sätt som man beställer strömmad musik. När produktion beställs som en tjänst kommer man att betala för maskinprestationen. Detta kommer även gälla enskilda produktionsresurser som till exempel robotar. Det är inte själva maskinen som kommer att förvärvas, utan dess output.

Datormoln kommer göra det möjligt för företag att reagera flexibelt på ändrade kapacitetskrav och varuströmmar. I teknikcentret Austin i Texas arbetar KUKA på att smälta samman IT-sektorn med ledande vetenskapsföreträdare inom mekatronik och industriella produktionsprocesser. KUKA:s tekniker ska bli ännu mer användarvänliga och i praktiken erhålla nya egenskaper.

Industrie 4.0 och sakernas internet kommer även att påverka själva maskinerna. De kommer att bli mer känsliga, autonoma, mobila och enklare att använda. Snart kommer robotar att vara tillräckligt intelligenta för att förstå våra språk och gester. Roboten blir mer och mer till en assistent i fabrikshallen som underlättar människans arbete. Eftersom robotar är bättre på vissa saker som precision och snabbhet ger de människan helt nya färdigheter. 

Kostnader för robotteknik och tillhörande tjänster; källa: IDC Forecast Worldwide

Robotar som nyckelkomponent i Industrie 4.0

Robotteknikens utveckling kommer att ändra världen på ett lika bestående sätt som internet och IT har gjort. Idag är robotar helt avgörande när nya produktionsmetoder ska tas fram för Industrie 4.0 som ett svar på vår tids stora frågor:
  • Minskande resurser
  • Klimatförändringen
  • Följderna av en accelererande befolkningstillväxt
  • Äldre befolkningsstruktur i industriländerna

Det går att förutspå att robotar kommer att bli mindre, uppkopplade och kognitiva. De kommer att utvecklas till en beledsagare av människan. Kommande generationer – robotic natives – kommer att betrakta robotar och deras färdigheter som tjänster som kan beställas via internet och anpassas med ett musklick.

Industrie 4.0 hos KUKA

Mervärdet som KUKA genererar är ett resultat av en medveten interdisciplinär samverkan av vitt skilda kompetenser och områden. När det gäller sakernas internet och Industrie 4.0 genereras mervärdet till exempel av vår teknikkompetens inom webb, molntjänster och mobila plattformar. Dessa perspektiv smälter sedan samman med KUKA:s befintliga kärnkompetenser: mekatronik och automation. Det är på denna grund som vi redan idag skapar intelligenta produktionslösningar som överskrider gränserna mellan den digitala och reella världen.

Det är detta unika mervärde för våra kunder som vi kallar ›Orange Intelligenz‹.

Cookie-inställningar OK och upptäck KUKA

Denna webbplats använder cookies (mer om detta) för att kunna ge dig bästa möjliga service även online. Om du fortsätter använda vår webbplats lagrar vi endast tekniskt nödvändiga cookies. Genom att klicka på ”OK och upptäck KUKA” samtycker du dessutom till användningen av marknadsföringscookies. Klicka på ”Cookie-inställningar” för att välja vilka cookies vi använder.

Cookie-inställningar