KUKA AG:s företagsledning

KUKA:s företagsledning består av två personer i ledande befattningar samt av en tillsynsstyrelse med elva medlemmar.  

Målet med KUKA:s företagsledning är att vara transparenta och ansvarsfulla. Vi tillämpar riktlinjerna för Corporate Governance.

Som ett tyskt aktiebolag har KUKA AG ett dualistiskt system för företagsstyrning. Företagsledningen består av en bolagsstyrelse och en tillsynsstyrelse:

  • KUKA AG:s bolagsstyrelse består av två personer. Bolagsstyrelsen ansvarar för företagets ledning. Den utses, får rådgivning och övervakas av tillsynsstyrelsen.
  • Tillsynsstyrelsens sammansättning bestäms av den tyska lagen Mitbestimmungsgesetz. Tillsynsstyrelsen består av 11 medlemmar. 5 av medlemmarna väljs bland aktieägarna och 6 bland arbetstagarna.

KUKA:s företagsledning har ett gemensamt mål: Att öka företagets värde på ett hållbart sätt. Med hållbarhet avses här i första hand det ansvarsfulla sätt på vilket vi tar hand om KUKA:s arbetsmiljö, medarbetare, kunder, investerare och partner.

Läs mer på följande sidor om medlemmarna i bolagsstyrelsen och tillsynsstyrelsen hos KUKA.

Cookie-inställningar OK

Vi använder kakor för att kunna erbjuda dig bästa möjliga service även online. Här finns mer information.

Cookie-inställningar