KUKA AG:s företagsstruktur

  


KUKA är en av världens ledande automationsspecialister. Som helhetsleverantör erbjuder vi allt som våra kunder, som kommer från alla slags branscher, behöver till sin produktion: från robotar och produktionsceller, till nyckelfärdiga anläggningar och produktionslösningar uppkopplade med hjälp av molnbaserade IT-verktyg.

För att våra kunder på bästa sätt ska kunna optimera sitt värdeskapande har vi valt att samla vårt breda kunnande inom automation och digitalisering i fyra olika divisioner. Här kan du läsa mer om KUKA:s företagsstruktur.

KUKA:s divisioner

Industries-divisionen

Vår Industries-division erbjuder produkter och lösningar till kunder från vitt skilda branscher och företagsstorlekar: Från industrirobotar och ready2_use-paket och celler till kundspecifika lösningar.

Oavsett om du är en underleverantör till fordonsindustrin, kommer från elektronikbranschen eller någon annan bransch, så har vi intelligenta automationslösningar som uppfyller dina behov. Vårt mål: Att vara en ledande partner för robotbaserad automation.

Kraftfull, effektiv, flexibel: KUKA har en passande industrirobot till alla uppgifter.

Tyngdpunkter hos vår Industries-division:

 • Underleverantör till fordonsindustrin

 • Elektronikbranschen

 • Verktygsmaskinsbranschen

 • Livsmedelsindustrin

 • Plastindustrin

 • Medicinteknik

 • Svets-, gjut- och smidesindustrin

Automotive-divisionen

I Automotive-divisionen har vi samlat vår kompetens inom tillverkning av fordonsanläggningar och specialmaskiner, samt anläggningsbyggnad inom flyg- och rymdindustrin. Divisionens kompetens sträcker sig från teknisk projektutveckling till testning och service.

Som världens ledande expert inom robotteknisk automation och tillförlitlig partner finns vi till hands längs hela värdekedjan.

Med start i investeringsfasen och sedan under hela produktlivscykeln levererar vi alla komponenter som behövs i en framgångsrik fordonsproduktion.

Den perfekta karossen: Med intelligent uppkopplade robotar går det realisera en mycket effektiv produktion.

Divisionen Consumer Goods & Logistics Automation

Vi revolutionerar framtidens logistik med robotbaserade och datadrivna automationslösningar för lager och distributionscentraler. Baserat på omfattande dataanalyser och våra djupa branschkunskaper hjälper vi dig att ta fram lämpliga Industrie 4.0-robotlösningar till ditt företag. Målet med vår division Consumer Goods & Logistics Automation är att göra våra kunders intralogistikprocesser maximalt effektiva, flexibla och snabba.

Vi är med våra kunder hela vägen, från planering, design och realisering av lösningarna plus att vi erbjuder omfattande servicetjänster under lösningarnas hela livslängd.

Redo för framtiden: Optimera dina lager och distributionscentraler med hjälp av våra automatiserade intralogistiksystem.

Tyngdpunkter hos divisionen Consumer Goods & Logistics Automation:

 • Lagring och bufferlagring med pall- och lättgodsteknik

 • Matning och transport för ett effektivt materialflöde

 • Understödjande plocktekniker för hantering av lagerbestånd

 • Plockprinciper som person till vara, zon till zon samt vara till person

 • Helautomatiska orderplockningslösningar

 • Moduluppbyggda, programvarubaserade lagerhanteringssystem

 

För mer information, besök webbplatsen för KUKA:s dotterbolag Swisslog Logistics Automation.

Healthcare-divisionen

I Healthcare-divisionen kombinerar vi vår expertis inom robotteknik, transportautomation, medicinhantering samt lagring och logistik med målet att optimera processer och system i sjukhus och apotek

Våra automationslösningar reducerar tidsåtgången samt felfrekvensen vid materialtransporter och ofta återkommande arbetsuppgifter. Lösningarna integreras enkelt i befintliga system och processer eller kan användas för att bygga ut dessa.

Mer tid för patienterna: Automation gör dina processer och system mer effektiva.

Tyngdpunkter hos vår Healthcare-division:

 • Materialtransport

 • Medicinhantering

 • Läkemedelsutlämning

 • In- och utlagring samt transport av varor

 • Orderplocknings- och förpackningssystem

 • Dokument- och kontanthantering

 

För mer information, besök webbplatsen för KUKA:s dotterbolag Swisslog Healthcare.

Cookie-inställningar OK och upptäck KUKA

Denna webbplats använder cookies (mer om detta) för att kunna ge dig bästa möjliga service även online. Om du fortsätter använda vår webbplats lagrar vi endast tekniskt nödvändiga cookies. Genom att klicka på ”OK och upptäck KUKA” samtycker du dessutom till användningen av marknadsföringscookies. Klicka på ”Cookie-inställningar” för att välja vilka cookies vi använder.

Cookie-inställningar