KUKA Robotics

KUKA Robotics är specialiserat på robotteknik och automationsteknik och är en ledande tillverkare av industrirobotar. KUKA:s stora robotutbud täcker in nästan alla bärlastområden och robottyper – och vi sätter nya standarder för samarbetet mellan människa och robot.

KUKA Nordic AB

KUKA Nordic AB är det svenska dotterbolaget till KUKA Roboter GmbH, och ansvarar för den skandinaviska och baltiska marknaden. KUKA Nordic är en del av KUKA AG Group som består av divisionerna KUKA Roboter, KUKA Systems, KUKA Industries och Swisslog.

Som specialist inom robotik och automation, är KUKA Roboter en av de ledande tillverkarna av industrirobotar. Med sitt breda utbud av robotar, erbjuder KUKA ett brett sortiment för olika branscher och skräddarsydda automationslösningar. Tillsammans med ett brett nätverk av integratörer och systempartners, hittar vi individuella lösningar på kundernas applikationer och industrier. KUKA täcker nästan alla lastområden och robottyper, och sätter standarden inom människa-robot samarbete (HRC), och Mobil Robotik.

KUKA är en drivkraft för Industrie 4.0 och utvecklar teknik för den intelligenta fabriken i framtiden.

KUKA Nordic AB grundades 1987 och är ett helägt dotterbolag till KUKA Roboter GmbH som är en av världens största robottillverkare.

Pionjärer inom området industrirobotar

KUKA har tillverkat industrirobotar i över 40 år. Grundstenen för dagens Industrie 4.0 lades redan under 1970-talet när vi lanserade vår första industrirobot FAMULUS. 1996 gjorde KUKA Robotics ännu ett kvantsprång inom industrirobotutvecklingen: Då lanserade vi den första PC-baserade styrningen utvecklad av KUKA. Därmed inleddes tidsåldern för den ”äkta” mekatroniken, som präglas av ett komplext och exakt samspel mellan programvara, styrning och mekanik.

Idag kan KUKA Robotics erbjuda en bred produktpalett för vitt skilda branscher inklusive skräddarsydda automationslösningar. Tillsammans vårt breda nätverk av integratörer och systempartner planerar och designar vi industrirobotar. I vår omfattande support ingår även en teknisk 24 h-support för nödsituationer.

 
År 1973 lanserade KUKA den första industriroboten med sex elmotordrivna axlar. ©KUKA

KUKA:s industrirobotar är en nyckelkomponent för den som vill öka sin produktivitet och få god driftsekonomi. Våra robotar leder till förbättrad produktkvalitet och minskad användning av dyra material och knappa energiresurser.

KUKA Robotics' vision är att etablera industriroboten som människans intelligenta medhjälpare i produktionen: Människa och robot arbetar sida vid sida och kompletterar varandra perfekt tack vare sina olika egenskaper. Även små och medelstora företag kommer att kunna använda robotar.

KUKA Robotics: Produkter och branscher

KUKA Robotics erbjuder industrirobotar som är perfekt anpassad till din specifika tillämpning. Detta gäller både robot, styrning och passande programvara: Kunder från vitt skilda branscher drar nytta av våra innovativa tekniker och sofistikerade ingenjörskonst.

KUKA Robotics erbjuder följande produktpalett:

Dessutom erbjuder vi styrningar, programvaror och ett brett spektrum av tjänster, till exempel kundservice, utbildningar på KUKA College och teknisk konsulting/Engineering. 

Våra lösningar används framför allt i följande branscher:

Här kan du läsa mer om KUKA:s övriga verksamhetsområden: KUKA Systems, KUKA Industries och Swisslog.

Vi använder kakor för att kunna erbjuda dig bästa möjliga service även online. Här finns mer information.

OK