Swisslog

Swisslog realiserar ledande automationslösningar till visionära sjukhus, lager och distributionscentraler. Företaget är en helhetsleverantör av integrerade system och tjänster – från projektering och design till realisering och service under lösningarnas hela livslängd.  

KUKA:s automationsspecialist

Swisslog är ledande inom affärsområdena Healthcare och Logistics Automation. Sedan 2015 är Swisslog en del av KUKA – och därmed även av vårt globala Automation Powerhouse. Här finns ytterligare ca 2 500 medarbetare i fler än 20 länder som dagligen arbetar på att förverkliga Industrie 4.0. Tack vare sammanslagningen mellan Swisslog och KUKA kan vi erbjuda automationslösningar till visionära sjukhus, lager och distributionscentraler.

Swisslog Healthcare: För bättre patientvård

Affärsområdet Swisslog Healthcare förser hälso- och sjukvårdssektorn med automationslösningar som är baserad på den allra senaste tekniken. Effektiviserade arbetsprocesser och färre rutinmässiga material- och medicinhanteringsuppgifter för de anställda minskar antalet fel, vilket i sin tur räddar liv. Ytterligare en fördel: Sjukhuspersonalen får mer tid till patienterna.

Lösningar från Swisslog Healthcare återfinns främst inom följande områden:

  • Automation av apotek
  • Automation inom vård och omsorg
  • Automation av materialtransporter
  • Optimering av processer
  • Automation av dokument- och kontanthantering
Automationslösningar som PillPick hjälper sjukhus att optimera sina arbetsprocesser och höja patientsäkerheten.

Swisslog Logistics Automation: optimal lagerlogistik

Swisslog Logistics Automation realiserar automationslösningar för framtidens lager och distributionscentraler. Oberoende av bransch: Tack vare Swisslog hamnar rätt produkter på rätt plats vid rätt tidpunkt. Med våra automatiserade intralogistiksystem erbjuder vi våra kunder inom detaljhandeln optimal lagerlogistik med högsta tillförlitlighet och maximal produktivitet.

Swisslog Logistics Automation erbjuder främst lösningar för följande användningsområden:

  • Lagring och buffring med pall- och lättgodsteknik
  • Matning ochtransport för ett effektivt materialflöde
  • Understödjande plocktekniker för hantering av lagerbestånd
  • Plockprinciper som person till vara, zon till zon och vara till person
  • Helautomatiska orderplockningslösningar

Här kan du läsa mer om KUKA:s övriga verksamhetsområden: KUKA Robotics, KUKA Systems och KUKA Industries.

Med automationslösningar för lager och distributionscentraler skapar vi ordning.

Vi använder kakor för att kunna erbjuda dig bästa möjliga service även online. Här finns mer information.

OK