Vision och uppdrag

KUKA är en ledande leverantör av intelligenta automationslösningar. I mer än 100 år har våra produkter och lösningar underlättat människors liv och arbete över hela världen.

Automationslösningar för starka marknader

Som ett globalt Automation Powerhouse kan KUKA erbjuda en bred produkt- och tjänsteportfölj. Från enskilda robotar och robotceller för specifika automatiserade produktionssteg till skräddarsydda storskaliga anläggningar. KUKA är verksamt på tillväxtstarka och lönsamma marknader som Automotive och Aerospace men även inom Consumer Goods och E-commerce. Med våra lösningar gör vi våra kunder mer framgångsrika oavsett bransch världen över.

›Orange Intelligenz‹ med våra kunder i fokus

Mervärdet som KUKA genererar uppstår genom en samverkan av olika kompetenser. Det kan vara en kombination av hårdvara och mekanik eller ett samspel mellan kunder, partner och tillverkare. Detta samspel mellan olika kompetenser och områden inom företaget är en central del av vårt verksamhetsmål och utgör grunden i ›Orange Intelligenz‹. Varje prestation och varje produkt är ett resultat av denna sammansmältning och genererar ett mervärde för våra kunder och hjälper dem att realisera sina egna visioner.
KUKA:s vision och uppdrag Unika lösningar uppstår genom ett samspel mellan olika områden och kompetenser.

Redo för morgondagens fabrik

Megatrender som globalisering, digitalisering och demografisk omstöpning förändrar världen och den globala ekonomin. Som innovationsledare inom automation erbjuder KUKA nyckeltekniker och lösningar för Industrie 4.0 och morgondagens fabrik. Till dessa hör känsliga robotar för samarbete mellan människa och maskin, mobila plattformar samt lösningar för autonom navigering.
Framtidens fabrik – verklighet hos KUKA redan idag.

KUKA:s företagsfilosofi

Alla smarta lösningar som lämnar vårt företag står våra medarbetare. För att främja våra KUKA-medarbetare världen över erbjuder vi dem en lång rad utvecklingsmöjligheter, antingen inom företagets interna vidareutbildning eller med särskilda program för teknikspecialister, nuvarande och blivande chefer. Våra medarbetare företräder gemensamma värden och en enhetlig företagsfilosofi. Rättvis behandling är lika viktigt för oss som möjligheten att kombinera familj och arbete. KUKA främjar kvinnor som arbetar inom matematik, IT, naturvetenskap och teknik (s.k. MINT-yrken). Vi letar efter framtida talanger genom att erbjuda praktikplatser med bra villkor, samarbeta med högskolor samt delta i jobbmässor.
Unsere KUKAner auf der Hannover Messe
De står bakom KUKA:s framgång: våra medarbetare.

KUKA:s vision och uppdrag: med fokus på framtiden

Med tanke på framtidens utmaningar tar vårt företag även ett miljömässigt ansvar genom att utveckla ännu energieffektivare robotar och resurssnåla tekniker. Våra produkter må ha ändrat skepnad under de förgångna 100 åren. Men KUKA-medarbetarnas engagemang för teknik, innovationer och kvalitet har förblivit densamma.
Från gatubelysningar till framtidens robotar – läs mer om KUKA:s historia.
Cookie-inställningar OK och upptäck KUKA

Denna webbplats använder cookies (mer om detta) för att kunna ge dig bästa möjliga service även online. Om du fortsätter använda vår webbplats lagrar vi endast tekniskt nödvändiga cookies. Genom att klicka på ”OK och upptäck KUKA” samtycker du dessutom till användningen av marknadsföringscookies. Klicka på ”Cookie-inställningar” för att välja vilka cookies vi använder.

Cookie-inställningar