KUKA:s varumärke

Sedan mer än 100 år står vårt varumärke för kundnärhet, mervärde, innovationer och kvalitet. Över 12 000 KUKA-medarbetare världen över utvecklar intelligenta, robotbaserade automationslösningar som är redo för framtiden – lösningar som är kreativa, integrerande och kraftfulla. Vi kallar det Orange Intelligenz. 

Ett varumärke för utveckling och framsteg

Oavsett om det handlar om robotteknik, automation, logistik eller elektronik – vi för samman våra kompetenser med ett mål: att ge våra kunder ett avgörande försprång. Målet är anspråksfullt, men det är det som gör att KUKA gång på gång sätter globala standarder. Förstklassiga och individuella lösningar var vårt fokus från början och är ett uttryck för vår vilja att sätta våra kunders behov i centrum.

Mervärde som ett resultat av Orange Intelligenz

Det är vår smarta personal och våra smarta maskiner som gör oss unika. 0I gränslandet mellan den virtuella och reella världen betecknar Orange Intelligenz KUKA:s kreativa, integrerande och effektfulla kraft.

Allt det mervärde vi lyckas skapa för våra kunder härrör från samspelet mellan vår programvara, hårdvara och mekanik, liksom våra komponenter, celler och anläggningar. Varje produkt och varje tjänst från KUKA är ett resultat av denna unika kombination.

Så här ser Orange Intelligenz ut på riktigt. Det nya figurmärket symboliserar samspelet mellan våra kompetenser och verksamhetsområden.

Orange är mer än en färg för oss. Det är snarare en känsla som dagligen driver på oss att tänka och handla i integrerande termer. Tillsammans med våra kunder, tillverkare och externa partner strävar våra utvecklare alltid mot den optimala lösningen. Det är därför vi lyckas ge våra kunder så stort mervärde. Det är Orange Intelligenz.

Wilfried Eberhardt, Chief Marketing Officer för KUKA Aktiengesellschaft, Augsburg

Välkommen till framtiden. Välkommen till KUKA

Industrie 4.0 och digitalisering är den verklighet vi rör oss i. Människa och maskin som arbetar säkert och effektivt sida vid sida. Och smart robotteknik som kombineras med mobil logistik.

Att vi strävar efter innovationer och ägnar oss åt avancerad problemlösning och genomtänkt handlande ingår i vårt DNA och i vårt varumärke. Med engagemang och kreativitet tar vi fram helt skräddarsydda lösningar åt våra kunder för att de ska nå maximala framgång. Nu och i framtiden.

Vi använder kakor för att kunna erbjuda dig bästa möjliga service även online. Här finns mer information.

OK