Kärnhantering

Med innovativa och processäkra automatiseringslösningar inom området kärnhantering förbättrar vi din kvalitet och effektivitet. Oavsett om det gäller sammanlänkade stora anläggningar eller modulära automatiseringsceller: Vårt erfarna team förstår dina processer och dina krav.

Kärnhantering: tekniken

Alltid när det gäller att skapa komplexa gjutdelar med kaviteter och undersnitt kommer kärnor av sand eller salt till användning. Ibland krävs mer än 30 olika kärnor för att tillverka exempelvis moderna cylindervevhus, cylinderhuvuden, hydraulventiler eller turbinskovlar.

Automatiserad kärnhantering

Med våra innovativa, modulära griparkoncept tar vi ut även filigrana kärnor oskadade ur din maskin. Genom användning av visionssystem kan vi förbättra kvaliteten och höja förädlingsvärdet åt dig.

Under användande av beprövade processer avlägsnar vi snabbt och precist kärndelningsgrader och monterar dina enskilda kärnor till kärnpaket med yttersta noggrannhet. Med hjälp av automatiserad förbandsteknik och gjutningsrelevant utförande bemästrar våra anläggningar de mest komplexa utmaningarna i delvis ytterst bistra omgivningsförhållanden.

Kärnhantering: fördelarna

  • Reducering av förluster genom snabb automatisk kärnuttagning
  • Förbättrad komponentkvalitet ‎genom robotavgradning och visionssystem
  • Bättre måttbeständighet för kärnpaketen genom exakt automatiserad fogningsteknik
  • Reducering av kärnbrott/kärnrester och kärnskador genom innovativa griparkoncept
  • Stabilisering av processerna genom innovativ förbands- och processteknik
  • Reducering och förenkling av den företagsinterna logistiken genom automatiserade kärnpaketmontage i början av processkedjan
Cookie-inställningar OK och upptäck KUKA

Denna webbplats använder cookies (mer om detta) för att kunna ge dig bästa möjliga service även online. Om du fortsätter använda vår webbplats lagrar vi endast tekniskt nödvändiga cookies. Genom att klicka på ”OK och upptäck KUKA” samtycker du dessutom till användningen av marknadsföringscookies. Klicka på ”Cookie-inställningar” för att välja vilka cookies vi använder.

Cookie-inställningar