Aluminium Lassen

Rotationsfriktionssvetsning

Rotationsfriktionssvetsning räknas in bland pressvetsmetoderna. Såväl likadana, som olika material kan sammanfogas med denna teknik. KUKA införde rotationsfriktionssvetsning som industriell fogningsmetod år 1966. 

Rotationsfriktionssvetsning: tekniken

Med rotationsfriktionssvetsning sammanfogar vi såväl likadana som olika material, som aluminium och keramik eller aluminium och stål. Enda förutsättning: En av de delar som ska fogas samman måste vara rotationssymmetrisk.

Rotationsfriktionssvetsning delas in i fyra faser:

  1. Startfriktionsfas: Ett arbetsstycke sätts i rotation. Samtidigt pressar man den andra komponenten mot detta med ett definierat tryck.
  2. Friktionsfas: På grund av den relativa rörelsen (rotation) och det samtidiga trycket värms kontaktytorna upp.
  3. Pressfas: Rotationen avslutas och trycket stegras än en gång. Det plasticerade materialet kan därmed förbindas med den andra komponenten.
  4. Hållfas: De två materialen hålls fortfarande under tryck och kan långsamt svalna.

Automatiserad rotationsfriktionssvetsning

Med flexibla robotbaserade system kan vi allt efter önskemål sammanlänka flera rotationsfriktionssvetsmaskiner med varandra eller lasta och lasta ur dem automatiskt.

Processen samt parametrarna och anordningarna stämmer vi av med respektive komponent vid rotationsfriktionssvetsningen. Välj ut den passande maskinen: KUKA:s produktsortiment består av talrika maskiner med olika anliggningstryck på två upp till 1 000 ton.

Om du har ett brett produktsortiment rekommenderar vi KUKA Genius. De modulära och kompakta rotationsfriktionssvetsmaskinerna från KUKA är flexiblahögpresterande och kan snabbt integreras i produktionen på platsen.

Vill du inte skaffa en egen rotationsfriktionssvetsmaskin? Inget problem, du kan låta svetsa hos automatiseringsexperten på platsen. Sedan 1970 genomför vi legosvetsningar, utvecklar komponenter och färdiga prototyper på uppdrag av namnkunnig företag.

Rotationsfriktionssvetsning: fördelarna

Tekniken rotationsfriktionssvetsning utmärker sig genom åtskilliga fördelar. Dra framför allt fördel av dessa egenskaper:

  • flerfaldiga materialkombinationer
  • hög reproducerbarhet
  • fasta förband
  • hög automatiseringsgrad

Vi besvarar gärna dina frågor om rotationsfriktionssvetsning – ring upp oss eller skicka ett e-postmeddelande.

Cookie-inställningar OK och upptäck KUKA

Denna webbplats använder cookies (mer om detta) för att kunna ge dig bästa möjliga service även online. Om du fortsätter använda vår webbplats lagrar vi endast tekniskt nödvändiga cookies. Genom att klicka på ”OK och upptäck KUKA” samtycker du dessutom till användningen av marknadsföringscookies. Klicka på ”Cookie-inställningar” för att välja vilka cookies vi använder.

Cookie-inställningar