Välj din plats:

Land

Roterande friktionssvetsning

Roterande friktionssvetsning är en pressvetsningsmetod. Även två olika material kan sammanfogas med denna teknik. 1966 introducerade KUKA roterande friktionssvetsning som industriell fogningsmetod. 


Vad är roterande friktionssvetsning?

Friktionssvetsning är en fogningsmetod som skapar heltäckande kontaktfogar av mycket hög hållfasthet. Genom att rotera arbetsstycket mot ett annat arbetsstycke under högt tryck uppstår friktion. Värmen som genereras mellan de båda ytorna får materialet att plasticeras. Stukkraften ger upphov till en homogen fog mellan de båda utgångsmaterialen. Vid friktionssvetsning behövs inga tillsatsmaterial, flussmedel eller skyddsgaser. Processen är maskinstyrd, repeterbar till 100 %, erbjuder komplett in-process-kontroll och säker kvalitet.

Roterande friktionssvetsning – helt automatiserat

Genom att använda flexibla robotbaserade system kan vi länka ihop flera friktionssvetsningsmaskiner eller betjäna dessa med arbetsstycken per automatik.

Med denna fogningsmetod kan vi anpassa svetsprocessen, dess parametrar och fixturer till det aktuella arbetsstycket. Välj den bästa maskinen för era behov: KUKA:s produktsortiment erbjuder en lång rad olika maskiner med olika presstryck på två upp till 1 000 ton.

Vill du helst inte investera i en egen friktionssvetsningsmaskin? Inga problem. Du kan istället låta en automationsexpert utföra dina svetsuppdrag. Sedan 1970 utför vi kontraktssvetsning, utvecklar komponenter och färdiga prototyper på uppdrag av namnkunniga företag.

Vilka är fördelarna med friktionssvetsning jämfört med konventionell svetsning?

 • Friktionssvetsning ger mycket hög fogkvalitet
 • Friktionssvetsning skapar en homogen fog över hela fogytan
 • Friktionssvetsning kan användas för att sammanfoga olika metaller
 • Vid friktionssvetsning smälter inte materialen
 • Hög hastighet och foghållfasthet
 • Maskinstyrd process som förhindrar mänskliga misstag
 • Lämpar sig mycket väl för tillverkning av varierande kvantiteter, från enskilda prototyper till stora serier
 • Friktionssvetsade fogar blir ofta billigare eftersom inga förbrukningsmaterial behövs
 • Svetsförberedelserna för denna process kan vara mindre kritiska

Vi besvarar gärna dina frågor om rotationsfriktionssvetsning – ring upp oss eller skicka ett e-postmeddelande.

Med friktionssvetsning erhålls högkvalitativa svetsfogar mellan samma material eller två olika material

Thompsons kontraktssvetsning erbjuder avancerade tillverkningsmetoder för en lång rad olika industrikomponenter inom olika branscher.

Processteg vid roterande friktionssvetsning

 • Startfriktionsfas

  Det ena arbetsstycket roteras. Samtidigt pressas ett annat arbetstycke mot det första med ett definierat tryck.
 • Friktionsfas

  Kontaktytorna värms upp av den relativa rörelsen (rotation) och trycket som appliceras.
 • Pressfas

  Rotationen stoppas och trycket stegras ytterligare. Det plasticerade materialet sammanfogas med det andra arbetsstycket.
 • Hållfas

  De två materialen hålls fortfarande under tryck och kan långsamt svalna.

Hög svetsbarhet även av bimetaller och liknande material:

KUKA garanterar högsta kvalitet vid tillverkning av säkerhetsrelevanta komponenter och erbjuder även svetsning av ovanliga materialkombinationer:

 • Svetsning av koppar och aluminium
 • Svetsning av koppar och rostfritt stål
 • Svetsning av aluminium och rostfritt stål
 • Svetsning av stål och rostfritt stål
 • Svetsning av kolstål och rostfritt stål
 • Svetsning av titan och aluminium
 • Och många fler...
Med friktionssvetsning kan vi svetsa material- och legeringskombinationer som brukar räknas som icke svetsbara eller svårsvetsade.

KUKA Advanced Welding Solutions – kostnadseffektiva lösningar

KUKA erbjuder kompletta friktionssvetsningslösningar för en rad olika tillämpningar. Vi har ett brett maskinsortiment och erbjuder även tjänster – från teknisk projektutveckling till service. Här kan du läsa mer om fördelarna med automatiserad friktionssvetsning. I tabellen kan du se vilka materialkombinationer som kan svetsas.

 • Preview 1
 • Preview 2
 • Preview 3

Friktionssvetsningsteknik från KUKA

Ladda ner vår broschyr

Denna webbplats använder cookies (mer om detta) för att kunna ge dig bästa möjliga service även online. Om du fortsätter använda vår webbplats lagrar vi endast tekniskt nödvändiga cookies. Genom att klicka på ”OK och upptäck KUKA” samtycker du dessutom till användningen av marknadsföringscookies. Klicka på ”Cookie-inställningar” för att välja vilka cookies vi använder.

Cookie-inställningar