Välj din plats:

Land

Lassercladden

Laserpåsvetsning

Laserpåsvetsning kan i kombination med pulver- eller trådformade tillsatsmaterial användas för reparationer, applicering av slitage- och korrosionsskydd samt för tillverkning av 3D-komponenter (additiv tillverkning).


Hur fungerar laserpåsvetsning?

Vid laserpåsvetsning används en laser med hög effekt som värmekälla. Som svetsteknikens namn ger vid handen erhålls en ytbeläggning genom smältning och samtidig applicering av ett nästan valfritt material. Tillsatsmaterialet kan tillföras i pulverform, t.ex. metallpulver, eller med en svetstråd. Vid laserpåsvetsning med pulver är arbetsstycket oftast defokuserat när det värms upp av lasern och smältningen sker lokalt. Samtidigt tillförs en inert gas blandad med ett fint metallpulver. Metallpulvret smälter i den upphettade punkten och skapar en förbindelse med arbetsstyckets yta.

Trådbaserad laserpåsvetsning är en materialeffektiv 3D-printingmetod för tillverkning av komponenter av metall

Additiv tillverkning med tillförd tråd erbjuder signifikanta fördelar vid tillverkning av geometriskt komplexa och stora komponenter.

Laserpåläggning: fördelar med metoden

  • Reparation istället för byte: Även små skador eller normalt slitage på komplexa och dyra komponenter kan orsaka enorma kostnader. Ofta krävs ett komplett byte av komponenterna i fråga. Att reparera lönar sig därför i många fall. I dessa situationer är laserpåsvetsning den perfekta metoden.
  • Funktionaliserade ytor: Laserpåsvetsning i kombination med ett stort materialsortiment möjliggör optimal anpassning av ytan till önskad funktion, t.ex. för slitage- och korrosionsskydd.
  • Generativ tillverkning av komponenter eller funktionselement blir allt vanligare inom industriell produktion. Tillverkare av stora komponenter, t.ex. turbinelement, kan kraftigt sänka sina produktionskostnader genom att applicera funktionselement med laserpåläggning med pulver. Metoden kräver inga extra verktyg och är därför enkel att hantera för personalen.
  • Begränsad tillförsel av värme till svetsområdet: Deformationen håller sig inom mycket små toleranser och den strukturella stabiliteten hos det applicerade materialet uppfyller eller överträffar de krav som ställs på originaldelarna i många tillämpningar. Laserpåläggning kan alltså genomföras med mindre värmetillförsel och ger trots detta ett högkvalitativt resultat.

Automatiserad laserpåsvetsning

KUKA levererar skräddarsydda lösningar samt all produktionsteknik som behövs för påläggssvetsning med laser – från robotceller uppbyggda i moduler till helautomatiserade anläggningar, även kombinerat med andra fogningstekniker.

Lasermaterialbearbetning med pulverlasersvetsning

Laserpåsvetsning med pulver i kompakta KUKA-celler

Laserpåsvetsning: Hybrid-additiv tillverkning

Upptäck KUKA:s hybrid-additiva tillverkningsprocesser. Målet med ProLMD-projektet är att introducera hybrida, lasertekniska tillverkningsmetoder i industriella tillämpningar. En robot av typen Quantec KR 90 HA bygger upp nya strukturer skikt för skikt på en konventionellt tillverkad grundkomponent. Tack vare att systemet är fiberstyrt når roboten nästan alla punkter i sitt arbetsområde. Med detta flexibla system kan komponenter med vitt skilda geometrier och storlekar tillverkas – även i mindre batcher. Ytterligare fördelar erbjuder utvecklingen av ett lokalt integrerat skyddsgassystem, som endast används vid behov. Det utvecklade systemet kompletteras med nya laserbearbetningshuvuden, som kan använda både tråd och pulver som tillsatsmaterial, samt med ett CAM-system (Computer Aided Manufacturing) lämpat för hybridtillverkning. Inom ramen för ProLMD-projektet forskas det på ytterligare tillsatsmaterial som kan användas för effektiv laserpåsvetsning.

Laserpåsvetsning: Hybrid-additiv tillverkning
Samverkansprojektet ProLMD: Läs mer om detta i KUKA:s bloggartikel.

Denna webbplats använder cookies (mer om detta) för att kunna ge dig bästa möjliga service även online. Om du fortsätter använda vår webbplats lagrar vi endast tekniskt nödvändiga cookies. Genom att klicka på ”OK och upptäck KUKA” samtycker du dessutom till användningen av marknadsföringscookies. Klicka på ”Cookie-inställningar” för att välja vilka cookies vi använder.

Cookie-inställningar