Välj din plats:

Land

Plasmaskärning

Plasmaskärning räknas in bland smältmetoderna. De termiska snitten lämpar sig framför allt för medelstora plåttjocklekar från 1 till 100 millimeter.


Plasmaskärning: tekniken

Vid plasmaskärning rör det sig om en smältskärningsprocess:

En koncentrerad ljusbåge smälter materialet lokalt. Genom maskinens frammatning uppstår ett snitt. Plasmagasen sörjer för att det mjuka materialet matas ut kontinuerligt ur snittfogen och separerar arbetsstycket.

Automatiserad plasmaskärning

KUKA använder automatiserad plasmaskärning redan sedan många år tillbaka. Förutom plåtar och profiler bearbetas komponenter till biltillverkning, byggmaskinskonstruktion, behållartillverkning, skeppsbyggnad och stålbyggnad på ekonomiskt sätt. En 3D-mätning av arbetsstyckena med högprecisionssensorer möjliggör automatisk lägesidentifiering samt toleransutjämning vid skärningen.

Plasmaskärning: fördelarna

Med våra automatiserade skärprogram genomför vi din order snabbt och målinriktat:

Med den automatiska programgenereringen vid plasmaskärning uppnår du en stor variantmångfald i din tillverkning. Dessutom har du möjlighet att producera mindre partistorlekar effektivt – redan från och med stycktal ett.

De specifika kraven för respektive komponent avgör vilken separationsmetod som är lämplig. Ring upp oss, tillsammans kan vi hitta den passande tekniken för din produktion.