Puntlassen

Punktsvetsning

Punktsvetsning är en form av motståndssvetsning. Svetsmetoden används framför allt inom bilindustrin. Med Delta-Spot-metoden klarar vi här även förband med ej svetsbara råmaterial, som aluminium. 

Punktsvetsning: tekniken

Med punktsvetsning skapas starka förband genom högt tryck på en relativt liten yta och höga energier i form av elektrisk ström. De viktigaste parametrarna vid punktsvetsning är:

  • Ström
  • Resistans
  • Värme
  • Tryck

Vid punktsvetsning pressar de två svetselektroderna samman komponenterna. Därefter kopplas svetsströmmen på. Kontaktmotståndet leder till en termoelektrisk uppvärmning: En smälta uppstår.

Därefter kopplas strömmen från. Det flytande materialet härdar, det uppstår ett oupplösligt förband. Trycket måste upprätthållas medan smältan svalnar för att porbildning ska undvikas.

Automatiserad punktsvetsning

För att cykeltiden vid punktsvetsning ska förkortas och även aluminium ska sammanbindas lämpar sig automatiserad punktsvetsning optimalt. KUKA erbjuder två metoder för din produktion:

  • Delta-Spot: Cirkulerande processband mellan elektroderna och den plåt som ska fogas samman (exempelvis aluminium) förlänger elektrodernas livslängd. Dessutom uppvisar processbandet ett högt elektriskt motstånd. Därmed kan extra värmeenergi ledas in utifrån under svetsprocessen. Man behöver mindre energi, vilket framför allt är till fördel vid svetsning av aluminium.
  • RoboSpin: En robot vrider servotången redan under svetsprocessen: Svetsningen och tångsatsens rörelser utförs inte efter varandra utan samtidigt. Kortare cykeltider vid punktsvetsning blir följden.

Punktsvetsning: fördelarna

Genom våra processmetoder RoboSpin uppnår du vid punktsvetsning: 
  • Kortare cykeltider
  • Mer ekonomisk produktion
  • Förbindning av vitt skilda material

Automated resistance spot welding with RoboSpin process: shorter cycle times and higher welding quality even for joining aluminium

The robot rotates the servo gun during the welding process, thus significantly increasing the service life of the electrode caps.

Ring gärna upp oss, vi ger dig gärna råd och hittar den rätta automatiseringslösningen för din produktion.

Cookie-inställningar OK och upptäck KUKA

Denna webbplats använder cookies (mer om detta) för att kunna ge dig bästa möjliga service även online. Om du fortsätter använda vår webbplats lagrar vi endast tekniskt nödvändiga cookies. Genom att klicka på ”OK och upptäck KUKA” samtycker du dessutom till användningen av marknadsföringscookies. Klicka på ”Cookie-inställningar” för att välja vilka cookies vi använder.

Cookie-inställningar