Välj din plats:

Land

Sensorstyrda robottillämpningar

Från små robotar till stora robotar för höga bärlaster: KUKA:s innovativa teknik för avkännande automationslösningar ger dig maximal flexibilitet även vid skiftande processförhållanden.


Vi lär din KUKA-robot att se och känna

Robotar med inbyggda sensorer och realtidsstyrning – det snabba datautbytet mellan sensorerna och styrningen gör att roboten kan reagera på förändringar i miljön och ändra sin rörelsebana i realtid. Detta möjliggör tillämpningar som går långt utöver enkla hanteringsuppgifter.

KUKA hjälper dig att utveckla och realisera flexibla automationslösningar som ligger ett steg före konkurrenterna. Ökad flexibilitet och precision i din robotautomation tack vare vårt expertkunnande.

Industriell bildbehandling: pick-and-place-tillämpningar med maximal hastighet och precision tack vare sensorstyrd realtidsstyrning av industrirobotar

Komponentigenkänning med inbyggd kamera eller eget bildbehandlingssystem.

Programvara för industriell bildbehandling

Ska ett kamerasystem styra din robot eller vill du inspektera eller mäta dina komponenter? KUKA erbjuder industriella bildbehandlingslösningar för alla situationer, från kvalitetskontroller och 2D-pick-and-place till komplex plockning ur lådor.

Vi kan antingen integrera vår egen KUKA-teknik till ditt system eller sensorer och kamerasystem från andra tillverkare och då via skräddarsydda gränssnitt.

Kraftmomentsensorer (KMS): Industrirobotar får avkännande egenskaper med sensorbaserad styrning

Kraftmomentsensorer (KMS): Industrirobotar får avkännande egenskaper med sensorbaserad styrning

KUKA-industrirobotar med kraftmomentsensorer

Arbetar du med känsliga komponenter eller behöver du definierade fogningskrafter? Vi ger din robot avkännande egenskaper! Som helhetsleverantör erbjuder vi hård- och programvarutjänster för avkännande fogningstillämpningar, haptiska kontroller och kraftstyrd materialbearbetning. Vi hjälper dig att utrusta din KUKA-robot med kraftmomentsensorer som du tillhandahåller. Sensorerna ansluts med hjälp av programvaran KUKA.ForceTorqueControl.

Vi ansluter även olika mätsensorer, t.ex. avståndssensorer, till din KUKA-styrning med hjälp av programvaran KUKA.RobotSensorInterface. Våra specialister hjälper dig dels att programmera applikationen som ska styra dina robotar i realtid och så ger de dig värdefulla råd om hur kraftmomentsensorerna kan användas för att optimera din automationslösning.

När du har registrerat dig får du direkt tillgång till en mängd olika funktioner. När ditt konto har verifierats får du även tillgång till företagsspecifik information och andra fördelar. Denna process syftar till att säkerställa att din inloggning är säker och kan ta några få dagar i anspråk.

Sensorbaserade robotsystem skräddarsydda för dina krav

KUKA finns med under hela designprocessen för din sensorbaserade applikation: från det första planeringsmötet, till programmering av dina robotar och rådgivning under hela produktionstiden. 

Genom att ta våra tjänster i anspråk kan du programmera dina applikationer och robotar utan produktionsavbrott. Vi hjälper dig att förbereda produktbyten och idrifttagningar offline och vi finns till hands när du behöver reagera snabbt och flexibelt på kortsiktiga förändringar i produktionsprocessen. 

 • Planering

  - Rådgivning under designprocessen
  - Rådgivning vid val av sensorer och teknik
  - Genomförbarhetsanalyser

 • Praktiskt genomförande

  - Hjälp med applikationsprogrammering
  - Idrifttagning av sensorsystem
  - Applikationsspecifika utbildningar
  - Hjälp med idrifttagning av din applikation
 • Optimering

  - Funktionsutbyggnader
  - Hjälp med parametrering av sensorsystem
  - Uppgradering av befintliga anläggningar med sensorsystem

Behöver du en skräddarsydd lösning?

Låt oss vara med och planera, realisera och optimera dina sensorstyrda robottillämpningar.