Ytbeläggning med laser

Ytbeläggning med laser kan i kombination med pulver- eller trådformade tillsatsmaterial användas för reparationer, applicering av slitage- och korrosionsskydd samt för tillverkning av 3D-komponenter ("additive manufacturing").

Ytbeläggning med laser: Tekniken

Vid ytbeläggning med laser används en laser med hög effekt som värmekälla. Resultatet är en ytbeläggning som erhålls genom smältning och samtidig applicering av nästan vilket material som helst. Tillsatsmaterialet kan tillföras i pulverform, t.ex. metallpulver, eller med en svetstråd. Vid laserbeläggning med pulver värmer lasern normalt upp arbetsstycket defokuserat och smälter det lokalt. Samtidigt tillförs en inert gas blandad med ett fint metallpulver. Metallpulvret smälter i den upphettade punkten och skapar en förbindelse med arbetsstyckets yta.

Ytbeläggning med laser: Dina fördelar

  • Reparation istället för byte: Även små skador eller normalt slitage på komplexa och dyra komponenter kan orsaka enorma kostnader. Ofta krävs ett komplett byte av komponenterna i fråga. Att reparera är därför det mest kostnadseffektiva alternativet. Ytbeläggning med laser är en optimal metod i dessa situationer.
  • Funktionaliserade ytor: Ytbeläggning med laser i kombination med ett stort materialsortiment möjliggör optimal anpassning av ytan till den önskade funktionen, t.ex. för slitage- och korrosionsskydd.
  • Generativ tillverkning av komponenter eller funktionselement blir allt vanligare inom industriell produktion. För de som tillverkar stora komponenter, t.ex. turbinelement, ger laserbeläggning av funktionselement med pulver stora besparingar.
  • Begränsad tillförsel av värme till svetsområdet: Deformationen håller sig inom mycket små toleranser och den strukturella stabiliteten hos det applicerade materialet uppfyller eller överträffar de krav som ställs på originaldelarna i många tillämpningar.

Automatiserad ytbeläggning med laser

KUKA erbjuder individuella lösningar och anpassad produktionsteknik för ytbeläggning med laser. Från moduluppbyggda robotceller till helautomatiserade anläggningar – även kombinerat med andra fogningstekniker.

Lasermaterialbearbetning i form av pulverlasersvetsning med KUKA:s kompakta celler

Är du intresserad av ytbeläggning med laser? Tillsammans hittar vi ett lämpligt koncept för din produktion. Ring gärna upp oss!


Cookie-inställningar OK och upptäck KUKA

Denna webbplats använder cookies (mer om detta) för att kunna ge dig bästa möjliga service även online. Om du fortsätter använda vår webbplats lagrar vi endast tekniskt nödvändiga cookies. Genom att klicka på ”OK och upptäck KUKA” samtycker du dessutom till användningen av marknadsföringscookies. Klicka på ”Cookie-inställningar” för att välja vilka cookies vi använder.

Cookie-inställningar