Lösningar för materialtransport inom flyg- och rymdindustrin

KUKA erbjuder lösningar för materialtransport som kraftigt förbättrar tillverkningsprocessen. Med vår mobila och stationära transportteknik förflyttar du komponenter och tillverkningssystem med hög precision och ökar den totala effektiviteten.

Materialtransportlösningar för ökad effektivitet

KUKA levererar innovativa lösningar för materialtransport inom flyg- och rymdindustrin. De omfattar anskaffande, lagring, hantering och materialflöde inom flyg- och rymdindustri. Vi tillhandahåller även alla tjänster, från design till implementering. Vårt primära fokus ligger alltid på teknisk genomförbarhet och praktisk lämplighet.

Materialtransport med KUKA: fördelar

Flyg- och rymdindustrin är i behov av lösningar för materialtransport som motsvarar kraven för Industrie 4.0. Med KUKA som partner får du följande fördelar:

Ökad processeffektivitet

Ekonomisk, miljömässig och ergonomisk genomförbarhet står i fokus i varje steg av processen. Med hjälp av modern teknik och simuleringsmodeller möjliggör vi snabba och ekonomiska processer.

Kundanpassande lösningar

Vi arbetar tillsammans med dig för att skapa en lösning skräddarsydd efter dina behov. Vi strävar efter att skapa en perfekt balans mellan den driftsmässiga inverkan, systemets funktionalitet och ekonomisk lönsamhet.

Riskminimering

Korrekt bedömning av risker och fördelar är en viktig del av vår verksamhet. Företagets storlek och vår mångåriga erfarenhet ger oss möjlighet att genomföra väl underbyggda riskbedömningar. På så sätt säkerställer vi ett lyckat resultat i alla projekt.

Materialtransport: innovation från KUKA

KUKA arbetar dagligen på framtiden för flyg- och rymdindustrin. Här är innovationerna som för Industrie 4.0 framåt:

 • KUKA robotteknik-kit och gripsystem
  Vi erbjuder även en mängd kompletterande komponenter för alla användningar.
 • AGV/MGV-baserat tillhandahållande av moduler
  Vi levererar alla moduler som behövs för förarlösa/förarbaserade transportsystem.
 • KUKA omniMove
  Vår mobila plattform för tunga laster och förflyttning av rack är perfekt för tillverkningsprocesser inom flyg- och rymdindustri. Den är snabb, kan förflyttas i alla riktningar och är extremt precis.
 • Innovativ produktionsutrustning
  Vi erbjuder modern utrustning för stora flygplanskomponenter såsom chassin och stjärtpartier för trafikflygplan.
 • KUKA Aerospace materialflödesanalys
  Med vår analys säkerställer vi att anläggningen har en effektiv materialtransport från laddningsstationen till samlingsplatserna. Tomma containrar och hyllor tas bort snabbt och effektivt.
Airbus bygger sitt flaggskepp A380 med KUKA omniMove. 
Cookie-inställningar OK och upptäck KUKA

Denna webbplats använder cookies (mer om detta) för att kunna ge dig bästa möjliga service även online. Om du fortsätter använda vår webbplats lagrar vi endast tekniskt nödvändiga cookies. Genom att klicka på ”OK och upptäck KUKA” samtycker du dessutom till användningen av marknadsföringscookies. Klicka på ”Cookie-inställningar” för att välja vilka cookies vi använder.

Cookie-inställningar