KUKA Mobile Robotic Platform (MRP)

Mobile Robotic Platform är en ett toppmodernt produktionssystem för automatisering av borrning, sänkning, applicering av tätningsmedel och utplacering av massivnitar, låsbultar och blindnitar.

KUKA Mobile Robotic Platform: välkommen till Industrie 4.0

KUKA MRP möjliggör automatiserad borrning och nitning på flygplansstrukturer. Plattformen kombinerar beprövad tillverkningsteknologi med flexibel automatisering – ett lyckat exempel på effektivitetsökning och Industrie 4.0.

MRP i bruk

KUKA Mobile Robotic Platform utnyttjar utrymmet och är genast på plats. 

Fördelarna med Mobile Robotic Platform

KUKA MRP kan enligt kundens önskemål förflyttas manuellt (via integrerade luftkuddar) eller helautomatiskt (med AGV/KUKA omniMove) till det ställe där den behövs. Den optimerar arbetsprocesserna, utnyttjar utrymmet optimalt och sparar på så sätt in på värdefull tillverkningstid. Dessutom ger den följande fördelar:

Produktiv från första stund

Med KUKA MRP krävs inte längre någon manuell installation av borrbilderna. Beroende på hålens storlek och kundens process kan hålen både borras och nitas snabbt. Det sparar tid vid monteringen av flygplan och ökar produktiviteten.

 

Effektiv och platsbesparande

Mobile Robotic Platform för alla verktyg och fästelement som behövs till produkten. Därmed övervinner den de logistiska utmaningar det innebär att hantera de stora flygplansdelarna.

Flexibel och exakt

KUKA MRP kan efter kundens önskemål användas i alla borr- och nitprocesser. Den lämpar sig särskilt för processer som är svåra att utföra manuellt (t.ex. borrning i titan, orbitalborrning etc.). Den innebär ökad effektivitet, lägre kroppslig belastning på personalen och konstant högsta kvalitet.

KUKA MRP: komponenter

Mobile Robotic Platform har alla de egenskaper som krävs för att montera ihop flygplansstrukturer. Nedan hittar du de komponenter som bidragit till detta.

Luftkudde: perfekt positionering

Med hjälp av den integrerade luftkudden flyttas MRP till önskad plats – och vid längre förflyttning kan ett elektriskt släpdon användas.

Tillhandahållandesystem för borrar och nitar: snabb växling

Tack vare borrmagasinet för olika borrtyper och borrdiametrar och nitväxlingssystemet för olika nittyper går det snabbt och smidigt att växla mellan olika borrar och nitar.

I tillhandahållandesystemet ligger olika sorters borrar och nitar redo att användas.

Multifunktionsändeffektor: rustad för alla situationer

KUKA MRP har även plats för KUKA multifunktionsändeffektor. Den bidrar med snabbhet, upprepad precision, hög kvalitet och flexibilitet. Höghastighetsändeffektorn med glid- och normalutjämning är utrustad med en flexibel och konfigurerbar trumma med sex positioner och olika moduler. Varje position kan utrustas med en av följande moduler:

  • Spindelmodul
  • Visionsmodul
  • Tätmedelsappliceringsmodul
  • Modul för utplacering av nitar
  • Kvalitetsmodul
  • Hammarmodul
KUKA multifunktionsändeffektor ger maximal flexibilitet och precision.

Extra rörlig robotaxel: för förflyttning i alla riktningar

I de två större utförandena har KUKA MRP en Z-axel som ökar dess räckvidd avsevärt.

Z-axeln ger KUKA MRP utökad räckvidd och flexibilitet.

Laserskanner: för en säker miljö

Beroende på vilken lösning kunden valt kan KUKA MRP utrustas med en laserskanner som övervakar omgivningen kring MRP och roboten. Hur stort område som övervakas kan anpassas efter arbetssituationen. Manöverpanelen återfinns utanför MRPs säkerhetszon och är därmed alltid tillgänglig för operatören.

Cookie-inställningar OK och upptäck KUKA

Denna webbplats använder cookies (mer om detta) för att kunna ge dig bästa möjliga service även online. Om du fortsätter använda vår webbplats lagrar vi endast tekniskt nödvändiga cookies. Genom att klicka på ”OK och upptäck KUKA” samtycker du dessutom till användningen av marknadsföringscookies. Klicka på ”Cookie-inställningar” för att välja vilka cookies vi använder.

Cookie-inställningar