Systemlösningar för flyg- och rymdindustrin

KUKA erbjuder integrerade systemlösningar för flyg- och rymdindustrin som är skräddarsydda efter dina behov. Vår erfarenhet inom utvecklingen av produktionslinjer, vårt kunnande inom systemintegration och vårt breda teknikutbud ger högsta effektivitet.

Integrerade systemlösningar för flyg- och rymdindustrin

KUKA är din partner inom flyg- och rymdindustrisektorn när det kommer till optimal integration av manuella, halvautomatiska och helautomatiska monteringslinjer. Fixturstationerna och robotcellerna är perfekt anpassade till varandra och samarbetar harmoniskt. KUKA bistår dig kontinuerligt under planeringen, tillverkningen och efter systemintegrationen. Vi tillhandahåller även omfattande, individuellt anpassade tjänster inom underhåll och service.

KUKA Aerospace processutveckling

KUKA utvecklar en monteringsprocess lämpad för de krav som ställs inom flyg- och rymdindustri. Denna monteringsmetod ger högre specificering och repeternoggrannhet.

Vi förser dig med alla fixturer och automatiserade anläggningar som behövs för strukturmontage (flygkropp, vingar, vertikal stabilisator, horisontell stabilisator etc.). Denna systemlösning skapar ett mer exakt resultat, förenklar sammanfogningen av komponenterna och ökar effektiviteten i hela monteringsprocessen.

Systemlösningar för flyg- och rymdindustrin från KUKA

KUKA levererar alla anläggningar som krävs för att tillverka enskilda flygplansstrukturer – från höljet till flygkroppen och vingboxen. Varje komponent passerar olika monteringsstationer i flygplanstillverkningens värdekedja:

 • Först fästs de olika påbyggnadsdelarna (stringrar, spantar, clips o.s.v.) på kroppsskalet på förmonteringsstationen. Förmonteringsstationen består i huvudsak av en monteringsfixtur. Denna fixtur kan beroende på process rustas upp eller ned med mindre fixturer och på så sätt flexibelt anpassas till monteringen av påbyggnadsdelarna. På så sätt tillverkas en monteringskomponent.
 • I nästa steg av monteringen transporteras monteringskomponenten vanligtvis till en automatisk nitstation. Stationen kan bestå av en traditionell anläggning för tung nitning eller en högflexibel, robotbaserad nitanläggning med motsvarande ändeffektorer för nitning. På nitanläggningen lyfts monteringskomponenten med stor noggrannhet upp och spänns fast. Ändeffektorerna borrar med stor exakthet hål som sedan förses med nitar. De använder olika typer av nitar, till exempel massivnitar, blindnitar och låsbultar (tvådelade nitförband).
 • I nästa steg i processen transporteras monteringskomponenten till en färdigställningsstation. Där utförs resterande arbeten. Därefter genomgår komponenten en omfattande kvalitetskontroll. 

 • Våra systemlösningar ger högsta precision i tillverkningen av strukturkomponenter. Vid utvecklingen av våra systemlösningar lägger KUKA särskild vikt vid att lösningen ska motsvara de höga ergonomiska som luftfartsbranschen ställer vid monteringen av flygplansdelar.

KUKA Aerospace Tooling: Fixturer för flyg- och rymdindustrin

I utvecklingen av våra systemlösningar utformar vi passande fixturer för varje monteringsprocess inom flygplanstillverkningen. Samtidigt tar vi hänsyn till produktionslinjens utformning och önskad automatiseringsgrad. Det resulterar i fixturer för att lyfta, positionera och fästa strukturkomponenter såsom vingboxen, delar av höljet och hela sektioner. Dessa fixturer utgör grunden i automatiseringen av uppgifter som hantering, borrning och nitning och applicering av tätningsmedel.

KUKA erbjuder kundanpassade lösningar som är skräddarsydda efter dina behov.

Överblick över KUKAs tjänster kring fixturer inom flyg- och rymdindustrin:

 • Design (formgivning, konstruktion)
 • Statisk beräkning (FEM-beräkning)
 • Bygge och installation
 • Nyckelfärdiga fixturlinjer
 • Transportlösningar (bärremmar och transportvagnar)     
 • Hjälpanordningar (kontursaxar, spännspakar etc.)
 • Hela arbetsstationer

Automatiseringslösningar från KUKA Aerospace

Industrie 4.0 är extremt viktigt för flyg- och rymdindustrin. Därför gör vi på KUKA allt vi kan för att kontinuerligt utveckla varaktiga automatiseringslösningar inom flyg- och rymdindustrin – i synnerhet för borrning och nitning.

KUKAs automatiseringskoncept erbjuder skräddarsydda, exakta och effektiva lösningar för optimering av produktionstakten och ökad kvalitet. Vår svar på den demografiska utvecklingen är integrerade system anpassade för samarbete mellan människa och robot (MRK)

Systemlösningar för flyg- och rymdindustrin: fördelar

Vår erfarenhet inom automatisering av produktionslinjer och systemintegration med ett sortiment bestående av den senaste tekniken gör KUKA till en perfekt partner. Våra systemlösningar för samarbete mellan människa och robot (MRK) ger följande effekter i din tillverkningsprocess:

 • Ökad produktionstakt till en sänkt kostnad
 • Optimerad produktivitet, arbetssäkerhet och processeffektivitet
 • Plastbesparingar och minskat ekologiskt fotavtryck
 • Minimering av antalet nödvändiga steg i processen
 • MRK-anpassade systemlösningar
 • Mobilitet, som är en nyckelfaktor i flexibla produktionslösningar (Industrie 4.0.)
Cookie-inställningar OK och upptäck KUKA

Denna webbplats använder cookies (mer om detta) för att kunna ge dig bästa möjliga service även online. Om du fortsätter använda vår webbplats lagrar vi endast tekniskt nödvändiga cookies. Genom att klicka på ”OK och upptäck KUKA” samtycker du dessutom till användningen av marknadsföringscookies. Klicka på ”Cookie-inställningar” för att välja vilka cookies vi använder.

Cookie-inställningar