KUKA cell4_loading modular

Vår automatiserade hanteringscell erbjuder en mycket prisvärd lösning för betjäning av verktygsmaskiner.

Flexibel betjäningscell uppbyggd i moduler som kan anpassas till kundens behov 

KUKA:s robotcell för betjäning av verktygsmaskiner har kort leveranstid. Tack vare den långa raden av hårdvaru- och programvarutillval går det enkelt att konfigurera en skräddarsydd betjäningslösning. Robotcellen kan t.ex. användas för att betjäna CNC-maskiner, friktionssvetsningsmaskiner, mätmaskiner eller formsprutningsmaskiner och främsta målgrupp är därför kunder inom Automotive, Tier 1 och General Industry.

Betjäning av verktygsmaskiner i skalbar robotcell – exakt anpassad till kundens behov

 • Enkel att bygga ut

  Den moduluppbyggda designen gör att cellen enkelt byggs ut med extra komponenter

 • Individuella gripdon

  Förberedd för kundspecifika gripperfingrar som utvecklas individuellt för varje cell 

 • Enkel styrning

  Enhetlig visualisering via KUKA.HMI underlättar manövreringen på alla manöverenheter
  KUKA.HMI

Robotcell för betjäning av verktygsmaskiner

Vår automatiserade hanteringscell består av: en KUKA-robot med gripper (KR QUANTEC), två ackumulerande matarband för enskilda delar, en plan kedjetransportör för färdiga delar, samt en behållare för utslussade komponenter som kan tas ut via en separat skyddsdörr. Cellen är omgärdad av ett skyddsstaket som förhindrar att obehöriga ges tillträde till cellen.

KUKA cell4_loading modular med enkelaxlad lägesställare och hanteringsrobot

Cellens insättningsområde är utrustat med en ljusridå för enkel in- och urlastning med en lyftanordning:
 • En KR QUANTEC-robot inkl. robotstyrning
 • Enkelaxlad lägesställare KP1A med två fästarmar för kundspecifika fästen med ett maximalt mått på 2000 mm x 800 mm
 • Applikationsprogramvarorna KUKA.GripperTechoch KUKA.SafeOperation
 • Kan som tillval förses med rullport för att spara plats i insättningsområdet
 • Inträdesskydd som säkras på ett optimalt sätt med laserscanner

 

För mer information och leveransomfattning, se vårt informationsblad.
Insättningsområde med ljusridå: KUKA:s betjäningscell kan integreras med verktygsmaskiner av alla slag.

KUKA cell4_loading modular med flexibelt logistikkoncept och hanteringsrobot

Lösning för automatisk betjäning av friktionssvetsnings- och Magnetarc-svetsmaskiner 
 • En KR QUANTEC-robot inkl. robotstyrning
 • Trippelgripper för cykeltidsoptimerad insättning och uttagning av arbetsstycken
 • Applikationsprogramvarorna KUKA.GripperTech och KUKA.SafeOperation
 • Flexibel layout
 • Tillvalsmoduler för att läsa och skriva DMC eller en slusslåda för SPC-komponenter
 • Stort urval av transportörer i olika tekniker, t.ex. rem-, kedje- och palltransportörer, ackumulerande rullbanor, transport av små behållare etc.

 

För mer information och leveransomfattning, se vårt informationsblad.
Exempel på en skräddarsydd hanteringscell med två ackumulerande transportörer, en plan kedjetransportör samt uttagsmöjlighet för behållare med utslussade arbetsstycken

Cookie-inställningar OK och upptäck KUKA

Denna webbplats använder cookies (mer om detta) för att kunna ge dig bästa möjliga service även online. Om du fortsätter använda vår webbplats lagrar vi endast tekniskt nödvändiga cookies. Genom att klicka på ”OK och upptäck KUKA” samtycker du dessutom till användningen av marknadsföringscookies. Klicka på ”Cookie-inställningar” för att välja vilka cookies vi använder.

Cookie-inställningar