Välj din plats:

Land

Rätt laseroptik för varje uppgift

Kompakt, robust, flexibel – våra lasersvetsningskomponenter har utvecklats för de tuffaste processvillkoren för industriellt bruk. Vad innebär det för dig? Fantastisk funktionalitet i kombination med automatiseringsoptimerad design.


Enskilda komponenter, celler eller anläggningar – KUKA erbjuder alltid rätt lösning för att komplexa svetsprocesser ska kunna utföras mer effektivt. Här ingår självklart även de passande laserbearbetningsoptiktyperna. Vår produktportfölj omfattar bland annat våra svetsoptiktyper och pulveroptiktyper, som vi utvecklar och tillverkar i vår egen anläggning. På så sätt kan vi anpassa dem optimalt efter din tillämpning i kombination med våra kinematiska system. Laseroptiktypernas fördelar visar sig bland annat i vår sluteffektor KS HybridTec: Det kompakta svetshuvudet utvecklades särskilt för laserhybridsvetsning.

Alla KUKA-laserbearbetningsoptiktyper är kompatibla med olika hanteringssystem såsom robotar, portalsystem och speciella kinematiska system.

Laserapplikationssvetsning med modulär svetsoptik

Den kompakta svetsoptiken MWO-I-Powder är specialutformad för laserapplikationssvetsning med pulverformiga tillsatser. Den baseras på den modulära svetsoptiken (Modular Welding Optics, MWO) – ett kompakt men funktionellt modulärt optiksystem. Detta gör det enkelt för dig att anpassa optiken helt efter din tillämpning och dina processbehov.

  • Lämplig för: Reparation, applicering av slitage- och korrosionsskydd samt skapande av 3D-komponenter (Additive Manufacturing)
  • Ytterligare funktioner: Utförande med koaxiellt munstycke eller munstycke med trippelstråle, som tillval med kamera, hårkorsgenerator och intern belysning (underlättar programmeringen)
  • Din fördel: Med den manuella eller motordrivna kollimeringsjusteringen och olika linskonfigurationer kan du ställa in olika spårbredder. Pulvret som tillförs används optimalt – för bästa möjliga verkningsgrad.
Den kompakta MWO-I-Powder används framför allt vid tillverkning av maskiner, verktyg, drivverk och motorer.

Varierande spårbredder vid laserapplikationssvetsning

Den motordrivna pulverzoomoptiken utvecklades tillsammans med Fraunhofer-institutet för laserteknik på grundval av ett gemensamt patent. Den möjliggör olika spårbredder vid konstant Tool-Center-Point.

  • Lämplig för: Strålkällor från 900 nanometer till 1 080 nanometer och en lasereffekt på fyra kilowatt
  • Ytterligare funktioner: Zoomsystem med motorjusterbart linspaket, utförande med koaxiellt munstycke eller munstycke med trippelstråle för flexibla lagertjocklekar
  • Din fördel: Stråldiametern kan anpassas kontinuerligt under bearbetningen med hjälp av en rörlig linsgrupp. På så sätt bortfaller komplicerade inställningsarbeten: Arbetsavståndet från optiken till arbetsstycket förändras inte under bearbetningen.
Du kan applicera mycket fina (pulverfokus ≥ 0,4mm) och tjocka lager med motsvarande dysa.

KS HybridTec: det bästa av två svetsvärldar

KS HybridTec utvecklades just för laserhybridsvetsning: Med den kan du utnyttja fördelarna med lasersvetsning och bågsvetsning på ett optimalt sätt. Har du särskilda krav på processer och fogar? Svetshuvudet går att anpassa mycket noggrant tack vare sin flexibla design, senaste sensorteknik och passande programvarupaket. I basversionen ingår en laseroptik med programmerbar brännvidd. Vid behov kan sluteffektorn kombineras med andra optiktyper.

  • Lämplig för:Alla fastkroppslasrar, fiberlasrar eller diodlasrar och plåttjocklekar från två till 20 millimeter
  • Ytterligare funktioner: Processövervakningskamera, optisk och taktil foguppföljning, linjärslädar för justering av optiken, KUKAs verktygsväxlare
  • Din fördel: Sluteffektorn har utvecklats särskilt för hybridlasertekniken. På så sätt kan den högpresterande processen utnyttjas till sin fulla potential.
Dra nytta av fördelarna med laser- och bågsvetsning på ett optimalt sätt med KUKAs sluteffektor KS HybridTec. 

Vi använder cookies

Denna webbplats använder cookies (mer om detta) för att kunna ge dig bästa möjliga service även online. Om du fortsätter använda vår webbplats lagrar vi endast tekniskt nödvändiga cookies. Genom att klicka på ”OK och upptäck KUKA” samtycker du dessutom till användningen av marknadsföringscookies. Klicka på ”Cookie-inställningar” för att välja vilka cookies vi använder.

Cookie-inställningar