KR 30 JET

Robotsystemet KR 30 JET består av en linjärenhet och en portalrobot. Tack vare att roboten kan monteras upp och ner eller i sidled samt att linjärenheten kan fås i olika utföranden och längder gör att du på ett optimalt sätt kan behovsanpassa din produktionsprocess med hjälp av detta automationssystem. 

Med KR 30 JET kan du på ett flexibelt sätt automatisera manöver- och materialhanteringsuppgifter på avstånd upp till 30 meter. Val mellan olika portalvarianter och en specialanpassad linjärenhet säkerställer maximal arbetshastighet och arbetsyta.

 

Tack vare att KR 30 JET är moduluppbyggd går det att realisera programmerade rörelsesekvenser helt anpassade till användaren och den specifika uppgiften. Genom att använda upp till två robotar på JET-linjäraxeln kan flera maskiner eller positioner betjänas samtidigt och produktionsprocessen optimeras ytterligare.

30 - 30 Bärlast i kg

1682,5 - 1682,5 Räckvidd i mm

Fördelar


Utomordentligt snabb

Tack vare KR 30 JET-systemets låga egenvikt klarar systemet mycket höga hastigheter och accelerationer i alla axlar. Detta möjliggör en snabb, repeternoggrann och exakt maskinbetjäning ovanifrån. 

Spara plats längs hela linjen

KR 30 JET sparar värdefull plats i fabrikshallen och skapar nya arbetsutrymmen. Portalutförandet gör att flera maskiner i rad kan betjänas och sammankopplas längs en sträcka på max. 30 m.

Lång räckvidd i alla lägen

Genom att kombinera den senaste linjär- och ledarmstekniken har vi utvecklat ett robotknä som kan positioneras optimalt – uppochner eller i sidled på en vägg. Den optimala axelsymmetrin gör att roboten når djupt in i maskiner.

Flexibel sammanlänkning

KR 30 JET finns i olika utföranden för flexibel anpassning till olika uppgifter. Linjärenhetens variabla längd och valet mellan uppochner- och sidomontage gör att du kan länka samman eller komplettera dina verktygsmaskiner på ett optimalt och smidigt sätt.

KR 30 JET -data i översikt

KR 30-2 JET
Kategori
Medium hanteringsvikt (30-60 kg)
Utförande
Standard
Utförande, utbyggnad 1
Standard
Utförande, utbyggnad 2
Standard
Utförande omgivning
Standard
Utförande omgivning, utbyggnad
Standard
Bärlast
30 kg
Nominell totallast
-
Max. räckvidd
1682,5 mm
Antal styrbara axlar
6
Repeternoggrannhet position (ISO 9283)
±0,07 mm
Vikt
435 kg
Monteringsläge(n):
Portal
Omgivningstemperatur
10 °C till + 55 °C
Styrning
Kapslingsklass
IP 64
Kapslingsklass centralhand
IP 65
Till nedladdningscentret
OK

Vi använder kakor för att kunna erbjuda dig bästa möjliga service även online. Här finns mer information.