KR 60 JET

KR 60 JET är ett automationssystem som är optimalt för betjänings- och materialhanteringsuppgifter på avstånd upp till 30 meter. Genom att kombinera en flexibel linjärenhet och en ledarmsrobot, som kan placeras på sidan eller överliggande, erbjuder vi ett system som täcker in ett stort område av din automatiserade produktionsprocess.

KR 60 JET-systemet är en kombination av en linjärenhet, ledarmsrobot och axelmodulen JET TRACK. Tack vare de olika portalvarianterna och positionerna kan vitt skilda tillämpningar realiseras – systemet kan även byggas ut med ytterligare en ledarmsrobot på linjärenheten.

KR 60 JET kan då arbeta vid flera positioner och maskiner samtidigt. Tack vare att alla komponenter är moduluppbyggda kan systemet anpassas optimalt till användaren och den specifika uppgiften.

30 - 60 Bärlast i kg

1682,5 - 2082,5 Räckvidd i mm

Fördelar


Snabbhet och repeternoggrannhet

KR 60 JET säkerställer maximala arbetshastigheter och förkortar cykel- och takttiderna avsevärt. Den låga egenmassan ger maximala accelerationsvärden och högsta möjliga repeternoggrannhet. 

Processeffektivt och platsbesparande

De olika monteringspositionerna – överliggande eller i sidled – gör att systemet kan täcka in hittills outnyttjat arbetsutrymme. Detta sparar värdefull plats i fabrikshallen. Systemet kan användas för att länka samman flera maskiner längs en 30 meter lång sträcka.

Lång och djup räckvidd

Tack vare att linjärenhetens längd är variabel går det att överbrygga avstånd på upp till 30 meter. Robotens perfekta axelsymmetri gör att den når långt in i maskiner där den snabbt kan ta ut komponenter.

Flexibel positionering och redo för specifika uppgifter

KR 60 JET kan byggas ut med ytterligare en ledarmsrobot. Då kan två robotar monteras på linjärenheten och arbeta parallellt vid flera maskiner eller positioner. Både linjärenhetens längd och robotens position kan anpassas på ett flexibelt sätt.

KR 60 JET -data i översikt

KR 60 L45-2 JET KR 60 L30-2 JET KR 60-2 JET
Kategori
Medium hanteringsvikt (30-60 kg)
Medium hanteringsvikt (30-60 kg)
Medium hanteringsvikt (30-60 kg)
Utförande
Standard
Standard
Standard
Utförande, utbyggnad 1
Standard
Standard
Standard
Utförande, utbyggnad 2
Standard
Standard
Standard
Utförande omgivning
Standard
Standard
Standard
Utförande omgivning, utbyggnad
Standard
Standard
Standard
Bärlast
45 kg
30 kg
60 kg
Nominell totallast
-
-
-
Max. räckvidd
1882,5 mm
2082,5 mm
1682,5 mm
Antal styrbara axlar
6
5
6
Repeternoggrannhet position (ISO 9283)
±0,07 mm
±0,06 mm
±0,07 mm
Vikt
471 kg
479 kg
435 kg
Monteringsläge(n):
Portal
Portal
Portal
Omgivningstemperatur
10 °C till + 55 °C
10 °C till + 55 °C
10 °C till + 55 °C
Styrning
Kapslingsklass
IP 64
IP 64
IP 64
Kapslingsklass centralhand
IP 65
IP 65
IP 65
Till nedladdningscentret

Vi använder kakor för att kunna erbjuda dig bästa möjliga service även online. Här finns mer information.

OK