KR AGILUS sixx

KR AGILUS sixx är vår kompakta sexaxlade robot konstruerad för maximala arbetshastigheter. Olika utföranden, monteringslägen, räckvidder och bärlaster gör denna smårobot till en perfekt partner vid högprecisionsarbete som förutsätter flexibilitet.

KR AGILUS sixx utmärker sig genom sin mångsidighet vilket öppnar upp för nya användningsområden. Oavsett om den monteras i golvet, i taket eller på väggen – med den inbyggda energiförsörjningen och beprövade KR C4 compact-styrningen arbetar roboten med högsta precision även i trånga utrymmen. Safe Robot-funktionalitet med innovativa automationskoncept. Oavsett om roboten har anpassats för renrum eller för områden med explosiv atmosfär eller om den beställs i hygienutförande eller stänkskyddat utförande: Roboten KR AGILUS sixx arbetar med samma höga precision och hastighet i alla utföranden.

3 - 10 Bärlast i kg

706,7 - 1101 Räckvidd i mm

Fördelar


Snabb i alla miljöer

Driftsmiljön kan vara dammig, våt eller steril – KR AGILUS sixx levererar max i alla produktionsmiljöer. Välj mellan vitt skilda utföranden som renrum, Hygienic Machine, EX (för områden med explosiv atmosfär) och Waterproof och gör roboten till en specialist för just din uppgift.

Maximal precision i varje arbetscykel

Robotens kompakta konstruktion gör att KR AGILUS sixx kan arbeta med maximal repeternoggrannhet och konstant hög precision. Denna supersnabba robot reducerar cykeltiderna och ökar produktionskvaliteten – utan att hamna ur takt.

Uthållig och robust

Med livstidssmörjda växlar klarar sig KR AGILUS sixx helt utan smörjmedelsbyten och det nödvändiga underhållet är endast begränsat. Den robusta konstruktionen är en garant för produktivitet utan avbrott.

Platsbesparande som få 

Hängande upp och ner från taket, monterad i sidled på en vägg eller förankrad i golvet: KR AGILUS sixx gör sitt jobb i alla monteringslägen. För att du ska kunna integrera vår sexaxlade robot på ett platsbesparande sätt i ditt cellkoncept har vi byggt in energiförsörjningen i roboten.

reddot Award 2016 winner

KR AGILUS sixx: Utförande som Hygienic Machine

KR AGILUS sixx kan även fås som Hygienic Machine. Design och material i detta utförande uppfyller alla hygienkrav. Roboten kan nu användas för direkt kontakt med livsmedel och läkemedelssubstanser.

Korrosionsbeständiga ytor, livsmedelsanpassade smörjmedel, och användning av komponenter i rostfritt stål garanterar högsta möjliga hygiennivå. I detta utförande är KR AGILUS sixx idealisk för arbete i sterila miljöer.
I utförandet Hygienic Machine är roboten KR AGILUS sixx en garant för högsta möjliga hygiennivå.

KR AGILUS sixx: Utförande som renrumsrobot

KR AGILUS sixx CR lämpar sig för renrum och uppfyller kraven i renrumsklass ISO2. I detta utförande kan KR AGILUS sixx CR integreras i små utrymmen och användas i tillämpningar som ställer höga krav på renhet.

Roboten har försetts med en speciell pulverlackering och specialtätningar mot partikelemissioner, vilket ger roboten en extremt slät yta. Luftbundna partiklar hålls tillbaka och därför tränger varken damm eller avnött tätningsmaterial ut ur roboten. Roboten uppfyller därför även Fraunhofer-institutets stränga renrumskriterier. 
KR AGILUS sixx kan även fås i renrumsutförande enligt luftrenhetsklass 2.

KR AGILUS sixx: Vattentätt utförande

I Waterproof-utförandet förses KR AGILUS sixx med ett heltäckande stänkskydd som gör att roboten kan prestera maximalt även i produktionsmiljöer med kraftig yttre påverkan. Plastdelar har bytts ut mot robusta höljen av rostfritt stål och beständiga ytbehandlingar och extra invändiga tätningar i småroboten möjliggör till exempel användning i verktygsmaskiner.

Den vattentäta varianten av KUKA:s smårobot uppfyller den utökade skyddsklassen IP 67. 
Tack vare Waterproof-utrustningen gör KR AGILUS sixx det den ska även i intensiva produktionsmiljöer.

KR AGILUS sixx med Waterproof-utrustning

Med Waterproof-utrustning är KR AGILUS sixx idealisk för användning i verktygsmaskiner.

KR AGILUS sixx: EX-utförande

KR AGILUS sixx kan anpassas till de mest extrema driftsmiljöer: I utförandet KR AGILUS sixx EX har vi kompletterat Waterproof-utrustningen med ett explosionsskydd. I detta utförande kan KR AGILUS sixx även arbeta i explosiva miljöer (zon 2) och det med högsta precision.

I EX-utförandet används en direkt luftledning för genomblåsningsluft och roboten sätts under tryck. Trycket övervakas med en speciell detekteringsenhet för övertryck som kan beställas som tillval från KUKA.
Även under de tuffaste driftsförhållanden är KR AGILUS sixx EX en garant för säker och tillförlitlig drift.

KR AGILUS sixx [Not set: General Label Domain:Product/ProductDataTableHeadlineAddition]

KR 10 R900 sixx CR KR 6 R900 sixx CR KR 6 R900 sixx HM-SC KR 6 R900 sixx C-HM-SC KR 6 R900 sixx C-WP KR 6 R900 sixx C KR 6 R900 sixx WP KR 6 R900 sixx C-CR KR 6 R700 sixx W-HM-SC KR 6 R700 sixx HM-SC KR 6 R700 sixx C-HM-SC KR 6 R700 sixx CR KR 6 R700 sixx WP KR 6 R700 sixx W-WP KR 6 R700 sixx C-WP KR 6 R700 sixx W-CR KR 6 R700 sixx W KR 6 R700 sixx KR 6 R900 sixx KR 6 R900 sixx W-WP KR 6 R900 sixx W-HM-SC KR 6 R900 sixx W KR 6 R900 sixx W-CR KR 10 R900 sixx WP KR 10 R900 sixx KR 10 R1100 sixx C KR 10 R1100 sixx C-CR KR 10 R1100 sixx CR KR 10 R1100 sixx WP KR 10 R1100 sixx W-CR KR 10 R1100 sixx W-WP KR 10 R1100 sixx C-WP KR 10 R900 sixx C-WP KR 10 R900 sixx W KR 10 R900 sixx C-CR KR 10 R900 sixx C-HM-SC KR 10 R900 sixx W-WP KR 10 R1100 sixx KR 10 R900 sixx W-CR KR 10 R900 sixx W-HM-SC KR 10 R900 sixx C KR 6 R700 sixx C KR 6 R700 sixx C-CR KR 10 R1100 sixx W
Kategori
Smårobotar (3-10 kg)
Smårobotar (3-10 kg)
Smårobotar (3-10 kg)
Smårobotar (3-10 kg)
Smårobotar (3-10 kg)
Smårobotar (3-10 kg)
Smårobotar (3-10 kg)
Smårobotar (3-10 kg)
Smårobotar (3-10 kg)
Smårobotar (3-10 kg)
Smårobotar (3-10 kg)
Smårobotar (3-10 kg)
Smårobotar (3-10 kg)
Smårobotar (3-10 kg)
Smårobotar (3-10 kg)
Smårobotar (3-10 kg)
Smårobotar (3-10 kg)
Smårobotar (3-10 kg)
Smårobotar (3-10 kg)
Smårobotar (3-10 kg)
Smårobotar (3-10 kg)
Smårobotar (3-10 kg)
Smårobotar (3-10 kg)
Smårobotar (3-10 kg)
Smårobotar (3-10 kg)
Smårobotar (3-10 kg)
Smårobotar (3-10 kg)
Smårobotar (3-10 kg)
Smårobotar (3-10 kg)
Smårobotar (3-10 kg)
Smårobotar (3-10 kg)
Smårobotar (3-10 kg)
Smårobotar (3-10 kg)
Smårobotar (3-10 kg)
Smårobotar (3-10 kg)
Smårobotar (3-10 kg)
Smårobotar (3-10 kg)
Smårobotar (3-10 kg)
Smårobotar (3-10 kg)
Smårobotar (3-10 kg)
Smårobotar (3-10 kg)
Smårobotar (3-10 kg)
Smårobotar (3-10 kg)
Smårobotar (3-10 kg)
Utförande
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Utförande, utbyggnad 1
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Utförande, utbyggnad 2
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Utförande omgivning
Cleanroom
Cleanroom
Hygenic machine
Hygenic machine
Waterproof
Standard
Waterproof
Cleanroom
Standard
Standard
Standard
Cleanroom
Waterproof
Waterproof
Waterproof
Cleanroom
Standard
Standard
Standard
Waterproof
Hygenic machine
Standard
Cleanroom
Waterproof
Standard
Standard
Cleanroom
Cleanroom
Waterproof
Cleanroom
Waterproof
Waterproof
Waterproof
Standard
Cleanroom
Hygenic machine
Waterproof
Standard
Cleanroom
Hygenic machine
Standard
Standard
Cleanroom
Standard
Utförande omgivning, utbyggnad
Standard
Standard
Special connection
Special connection
Standard
Standard
Standard
Standard
Special connection
Special connection
Special connection
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Special connection
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Special connection
Standard
Standard
Standard
Special connection
Standard
Standard
Standard
Standard
Bärlast
10 kg
6 kg
6 kg
6 kg
6 kg
6 kg
6 kg
6 kg
3 kg
3 kg
3 kg
6 kg
6 kg
6 kg
6 kg
6 kg
6 kg
6 kg
6 kg
6 kg
6 kg
6 kg
6 kg
10 kg
10 kg
10 kg
10 kg
10 kg
10 kg
10 kg
10 kg
10 kg
10 kg
10 kg
10 kg
5 kg
10 kg
10 kg
10 kg
10 kg
10 kg
6 kg
6 kg
10 kg
Nominell totallast
5 kg
3 kg
3 kg
3 kg
3 kg
3 kg
3 kg
3 kg
3 kg
3 kg
3 kg
3 kg
3 kg
3 kg
3 kg
3 kg
3 kg
3 kg
3 kg
3 kg
3 kg
3 kg
3 kg
5 kg
5 kg
5 kg
5 kg
5 kg
5 kg
5 kg
5 kg
5 kg
5 kg
5 kg
5 kg
5 kg
5 kg
5 kg
5 kg
5 kg
5 kg
3 kg
3 kg
5 kg
Max. räckvidd
901,5 mm
901,5 mm
901,5 mm
901,5 mm
901,5 mm
901,5 mm
901,5 mm
901,5 mm
706,7 mm
706,7 mm
706,7 mm
706,7 mm
706,7 mm
706,7 mm
706,7 mm
706,7 mm
706,7 mm
706,7 mm
901,5 mm
901,5 mm
901,5 mm
901,5 mm
901,5 mm
901,5 mm
901,5 mm
1101 mm
1101 mm
1101 mm
1101 mm
1101 mm
1101 mm
1101 mm
901,5 mm
901,5 mm
901,5 mm
901,5 mm
901,5 mm
1101 mm
901,5 mm
901,5 mm
901,5 mm
706,7 mm
706,7 mm
1101 mm
Antal styrbara axlar
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
Repeternoggrannhet position
±0,03 mm
±0,03 mm
±0,03 mm
±0,03 mm
±0,03 mm
±0,03 mm
±0,03 mm
±0,03 mm
±0,03 mm
±0,03 mm
±0,03 mm
±0,03 mm
±0,03 mm
±0,03 mm
±0,03 mm
±0,03 mm
±0,03 mm
±0,03 mm
±0,03 mm
±0,03 mm
±0,03 mm
±0,03 mm
±0,03 mm
±0,03 mm
±0,03 mm
±0,03 mm
±0,03 mm
±0,03 mm
±0,03 mm
±0,03 mm
±0,03 mm
±0,03 mm
±0,03 mm
±0,03 mm
±0,03 mm
±0,03 mm
±0,03 mm
±0,03 mm
±0,03 mm
±0,03 mm
±0,03 mm
±0,03 mm
±0,03 mm
±0,03 mm
Vikt
52 kg
52 kg
62 kg
62 kg
53 kg
52 kg
53 kg
52 kg
60 kg
60 kg
60 kg
50 kg
51 kg
51 kg
51 kg
50 kg
50 kg
50 kg
52 kg
53 kg
62 kg
52 kg
52 kg
53 kg
52 kg
55 kg
55 kg
55 kg
56 kg
55 kg
55 kg
56 kg
53 kg
52 kg
52 kg
62 kg
53 kg
55 kg
52 kg
62 kg
52 kg
50 kg
50 kg
55 kg
Monteringsläge(n):
Golv
Golv
Golv
Tak
Tak
Tak
Golv
Tak
Vägg
Golv
Tak
Golv
Golv
Vägg
Tak
Vägg
Vägg
Golv
Golv
Vägg
Vägg
Vägg
Vägg
Golv
Golv
Tak
Tak
Golv
Golv
Vägg
Tak
Vägg
Tak
Vägg
Tak
Tak
Vägg
Golv
Vägg
Vägg
Tak
Tak
Tak
Vägg
Omgivningstemperatur
5 °C till + 45 °C
5 °C till + 45 °C
0 °C till + 35 °C
0 °C till + 35 °C
5 °C till + 45 °C
5 °C till + 45 °C
5 °C till + 45 °C
5 °C till + 45 °C
0 °C till + 35 °C
0 °C till + 35 °C
0 °C till + 35 °C
5 °C till + 45 °C
5 °C till + 45 °C
5 °C till + 45 °C
5 °C till + 45 °C
5 °C till + 45 °C
5 °C till + 45 °C
5 °C till + 45 °C
5 °C till + 45 °C
5 °C till + 45 °C
5 °C till + 45 °C
5 °C till + 45 °C
5 °C till + 45 °C
5 °C till + 45 °C
5 °C till + 45 °C
5 °C till + 45 °C
5 °C till + 45 °C
5 °C till + 45 °C
5 °C till + 45 °C
5 °C till + 45 °C
5 °C till + 45 °C
5 °C till + 45 °C
5 °C till + 45 °C
5 °C till + 45 °C
5 °C till + 45 °C
0 °C till + 35 °C
5 °C till + 45 °C
5 °C till + 45 °C
5 °C till + 45 °C
0 °C till + 35 °C
5 °C till + 45 °C
5 °C till + 45 °C
5 °C till + 45 °C
5 °C till + 45 °C
Styrning
KR C4 compact / KR C4 smallsize-2
KR C4 compact / KR C4 smallsize-2
KR C4 compact / KR C4 smallsize-2
KR C4 compact / KR C4 smallsize-2
KR C4 compact / KR C4 smallsize-2
KR C4 smallsize-2 / KR C4 compact
KR C4 compact / KR C4 smallsize-2
KR C4 compact / KR C4 smallsize-2
KR C4 compact / KR C4 smallsize-2
KR C4 compact / KR C4 smallsize-2
KR C4 compact / KR C4 smallsize-2
KR C4 smallsize-2 / KR C4 compact
KR C4 compact / KR C4 smallsize-2
KR C4 compact / KR C4 smallsize-2
KR C4 compact / KR C4 smallsize-2
KR C4 smallsize-2 / KR C4 compact
KR C4 compact / KR C4 smallsize-2
KR C4 compact / KR C4 smallsize-2
KR C4 compact / KR C4 smallsize-2
KR C4 compact / KR C4 smallsize-2
KR C4 compact / KR C4 smallsize-2
KR C4 compact / KR C4 smallsize-2
KR C4 compact / KR C4 smallsize-2
KR C4 compact / KR C4 smallsize-2
KR C4 compact / KR C4 smallsize-2
KR C4 compact / KR C4 smallsize-2
KR C4 compact / KR C4 smallsize-2
KR C4 compact / KR C4 smallsize-2
KR C4 compact / KR C4 smallsize-2
KR C4 compact / KR C4 smallsize-2
KR C4 compact / KR C4 smallsize-2
KR C4 compact / KR C4 smallsize-2
KR C4 compact / KR C4 smallsize-2
KR C4 compact / KR C4 smallsize-2
KR C4 compact / KR C4 smallsize-2
KR C4 compact / KR C4 smallsize-2
KR C4 compact / KR C4 smallsize-2
KR C4 compact / KR C4 smallsize-2
KR C4 compact / KR C4 smallsize-2
KR C4 compact / KR C4 smallsize-2
KR C4 compact / KR C4 smallsize-2
KR C4 smallsize-2 / KR C4 compact
KR C4 compact / KR C4 smallsize-2
KR C4 compact / KR C4 smallsize-2
Kapslingsklass
IP 54
IP 54
IP 65, IP 67
IP 65, IP 67
IP 67
IP 54
IP 67
IP 65, IP 67
IP 54
IP 67
IP 67
IP 67
IP 54
IP 54
IP 54
IP 54
IP 67
IP 65, IP 67
IP 54
IP 54
IP 67
IP 54
IP 54
IP 54
IP 54
IP 67
IP 54
IP 67
IP 67
IP 67
IP 54
IP 54
IP 65, IP 67
IP 67
IP 54
IP 54
IP 54
IP 54
IP 54
IP 54
Kapslingsklass centralhand
IP 54
IP 54
IP 65, IP 67
IP 65, IP 67
IP 67
IP 54
IP 67
IP 65, IP 67
IP 54
IP 67
IP 67
IP 67
IP 54
IP 54
IP 54
IP 54
IP 67
IP 65, IP 67
IP 54
IP 54
IP 67
IP 54
IP 54
IP 54
IP 54
IP 67
IP 54
IP 67
IP 67
IP 67
IP 54
IP 54
IP 65, IP 67
IP 67
IP 54
IP 54
IP 54
IP 54
IP 54
IP 54
Till nedladdningscentret

Vi använder kakor för att kunna erbjuda dig bästa möjliga service även online. Här finns mer information.

OK