KUKA _3D Perception-sensor

KUKA:s sensor med inbyggt 3D-stereokamerasystem möjliggör 3D-igenkänning i realtid och kan användas både till 3D-mätning och rumspositionering. På så sätt blir både rumslig orientering och maskinellt seende verklighet.

Med KUKA:s 3D Perception-sensor kan ostrukturerade miljöer läsas av i realtid och objekt positioneras i rummet på ett exakt sätt med olika kinematiker. Sensorn är den första 3D-sensorn i världen som bland annat kan ge robotar dessa färdigheter. Vad denna avancerade lösning innebär: Roboten kan registrera sin position och riktning i rummet med millimeternoggrannhet och därmed lösa uppgifter ännu snabbare och effektivare.

Maskinellt seende med millimeternoggrannhet

KUKA _3D Perception bearbetar data och bilder direkt i sensorn med inbyggd teknik och registrerar sin aktuella position och riktning med millimeternoggrannhet. Punktmoln skapas mycket enkelt. 3D-sensorn registrerar omgivningen både i naturligt ljus och när ljusförhållandena är sämre. Även vid snabba rörelser skapar sensorn exakta bilddata på ett tillförlitligt sätt. Flera sensorer kan arbeta på en liten yta utan problem eller störningar.

KUKA _3D Perception tillhandahåller olika slags bilder

 • Kamerabild

  Avbildar omgivningen som en enkel 2D-bild

 • Djupbild

  Visar omgivningens avstånd till sensorn.

 • Noggrannhetsbild

  Visar hur exakt omgivningens avstånd till sensorn registreras.

 • Konfidensbild

  Visar tillförlitligheten hos mätvärdena som används i avbildningen

Direkt databearbetning i 3D-sensorn

Ett inbyggt grafikkort bearbetar djupbilderna direkt i sensorn. Det krävs ingen extern datorkapacitet – perfekt för mobila robotsystem. Den högpresterande hårdvaran har utvecklats för att användas i robottekniska miljöer med temperaturer upp till 50 °C och den uppfyller kapslingsklass IP 54 en god förutsättning även för parallella kinematiker. 

3D-objektigenkänning: Avbildning av djupbild och punktmoln

Videoklippet från KUKA:s utvecklingspartner Roboception visar hur 3D-sensorn fungerar.

Industriell bildbearbetning – användarvänlig och driftklar på nolltid

KUKA _3D Perception installeras enkelt i ett användarvänligt webbgränssnitt. 3D-sensorn kan även anslutas till vanliga bildbearbetningsbibliotek och andra programvaruplattformar som exempelvis ROS med hjälp av standardgränssnitt som Rest-API och GenICam. 
Åtkomst av KUKA:s 3D-sensor med WebGui.

KUKA _3D Perception-sensorn finns i flera modeller 

Det går att beställa två modeller av KUKA _3D Perception-sensorn med olika grundavstånd: 65 mm eller 160 mm. Med dessa kan djupbilder beräknas på olika avstånd: nära eller på mer avstånd. Bildvisningen kan ske monokromt eller i färg.
 • 2D-, konfidens-, djup-, noggrannhetsbilder i realtid
 • Bild- och accelerationsdata för självlokalisering
 • SLAM inbyggt (tillval) 

Tekniska specifikationer
CAD-data 

Två modeller med olika grundavstånd.

_3D Perception.IPChanger 

Med det webbaserade verktyget KUKA _3D Perception.IPChanger kan KUKA _3D Perception-sensorn tilldelas en fast IP-adress i nätverket. Det går även att se en översikt över alla sensorer i den aktuella miljön, liksom att ansluta till sensorns webbläsargränssnitt med ett musklick.

Hämta programvara utan kostnad

3D-sensor avsedd för bin-picking-tillämpningar

Med vår innovativa och prisvärda lösning kan du t.ex. realisera bin-picking-tillämpningar på ett snabbare och effektivare sätt. Förutom KUKA _3D Perception-sensorn behövs endast programvaran KUKA _3D Perception.BinPicking. Denna kombination möjliggör bin-picking av enkla, homogena produkter som lyfts med suggrippers. För denna bin-picking-tillämpning kan KUKA:a leverera en helhetslösning bestående av robot, 3D-sensor och programvara.

Cookie-inställningar OK och upptäck KUKA

Denna webbplats använder cookies (mer om detta) för att kunna ge dig bästa möjliga service även online. Om du fortsätter använda vår webbplats lagrar vi endast tekniskt nödvändiga cookies. Genom att klicka på ”OK och upptäck KUKA” samtycker du dessutom till användningen av marknadsföringscookies. Klicka på ”Cookie-inställningar” för att välja vilka cookies vi använder.

Cookie-inställningar