Service och underhåll av dina anläggningar och robotar från KUKA Industries och Reis

KUKA erbjuder fackmannamässig och professionell service för ökad effektivitet i produktionen.

Vi hjälper dig regelbundet och i god tid

Att upptäcka fel i tid kan förhindra följdskador och dyra avbrott i produktionen. Därför genomför vi skräddarsydda inspektioner, underhålls- och reparationsarbeten på alla KUKA Industries (Reis) maskintyper under hela anläggningens livslängd. Det gör att vi tidigt upptäcker svaga punkter och kan byta ut slitdelar i god tid. Det garanterar att din anläggning är funktionssäker, tillgänglig och bibehåller sitt värde.

Vi finns alltid här för att hjälpa till och ge råd.

Förebyggande underhållshantering är ett bra sätt att nå kostnadseffektiv produktion. Dra nytta av våra experters mångåriga erfarenhet.

Mike Löschinger

Vi använder kakor för att kunna erbjuda dig bästa möjliga service även online. Här finns mer information.

OK