Välj din plats:

Land

KUKA service på plats: när som helst, var som helst

Åtnjut fördelarna med vårt breda serviceutbud: från idrifttagande till reparation, underhåll och service.


Tjänster ur KUKAs servicenätverk

I mer än 30 länder kan KUKA:s specialister nås dygnet runt och genom vår service på plats är de snabbt på plats vid din robot, cell eller anläggning. Det förhindrar långa och dyra produktionsbortfall. Dra nytta av vår omfattande kundsupport – från planering och idrifttagande till egna KUKA-reservdelslager på plats. För maximalt tillgängliga robotar, celler och anläggningar erbjuder vi individuellt anpassade service- och underhållspaket.

Idrifttagande: vi är med dig från första stund

I samtliga faser av idrifttagandet finns erfarna KUKA-specialister tillgängliga. Det börjar redan med de första stegen i applikationen och fortsätter med effektiv integrering av robotar, celler och anläggningar i din produktion.

Felsökning och reparation: inget undgår oss

I kritiska lägen är det framför allt en sak som är viktig: att minimera produktionsavbrotten. KUKA:s servicespecialister kan nås dygnet runt. På kortast möjliga tid beger de sig från ett av våra serviceställen till dig med de reservdelar du behöver för att utföra reparationer direkt på plats. Du får en produktionslösning med maximal tillgänglighet.

För att snabbt kunna agera har alla KUKA-serviceställen ett brett utbud av reservdelar att falla tillbaka på. Reservdelarna når därför rätt mottagare på kortast möjliga tid.

Underhåll och service: håll produktionen säker och lönsam

Med KUKA:s effektiva service- och underhållspaket liksom den underhålls- och servicehantering som erbjuds av KUKA Customer Services får du det som andra saknar: Kontakt med de personer som har utvecklat, monterat och driftsatt roboten, systemet, cellen eller anläggningen. Du får tillgång till hundraprocentig kompetens direkt från tillverkaren.

Inget går upp emot våra experters tekniska kunnande. Oavsett om det rör sig om regelbundet underhåll, lagstadgade inspektioner, belastningskontroller eller process- och systemoptimering: Våra servicespecialister kan robotarna, systemen, cellerna och anläggningarna utan och innan. Det gör att de upptäcker slitage tidigare än någon annan och kan föreslå lämpliga åtgärder. Du som kund får anläggningar med maximal tillgänglighet och förlängd livstid på dina robotar, system, celler och anläggningar levererade från KUKA.

 Fördelar med KUKA:s underhålls- och servicetjänster:

  • Optimerad och säker anläggningsproduktivitet

  • Undvik oplanerade anläggningsstopp

  • Fokus på kärnverksamheten: Den egna underhållspersonalens arbete kan kan optimeras och planeras, vilket ger ökad flexibilitet

  • Utförlig dokumentation av förebyggande underhållsarbeten – en grundförutsättning vid kvalitetsrevisioner

Bli avtalskund och dra nytta av fördelarna

Läs mer om KUKA:s moduluppbyggda serviceavtal och se till att du får den service som exakt motsvarar dina önskemål och behov. Kontakta oss för mer information om KUKA:s avtalstjänster.

Behöver du skräddarsydd teknisk support?

Servicespecialisterna som arbetar i KUKA:s tekniska telefonsupport är tillgängliga dygnet runt: