Koncernforskning

Som teknikledande företag är KUKA med och skapar framtidens robotteknik och det sedan många år. Den egna forskningsverksamheten bedrivs i tyska Augsburg. Där utvecklas allt från samarbetande robotar, mobil robotteknik till lösningar för Industrie 4.0 – teknik för framtidens innovationer inom industriell tillverkning och servicerobotteknik. Teknikförbättringar inom mekatronik, manövrering och programmering, autonomi och smart data ses som viktiga beståndsdelar i framtida produkter och lösningar. De erforderliga ramvillkoren för detta tillhandahålls av innovationsledningen. 

Intuitiv manövrering och programmering

Robotsystem är mycket komplexa men måste snabbt kunna användas i produktionsvardagen.

För att våra kunder och partner ska kunna använda vår teknik så snabbt och smidigt som möjligt utvecklar vår forskningsavdelning nya koncept och utrustningar som gör det enkelt, effektivt och snabbt att manövrera och programmera våra robotsystem.

KUKA utvecklar innovativa koncept och utrustningar för enklast möjliga manövrering även av komplexa robotsystem.

Algoritmer, sensorteknik, geometri

Dagens robotsystem arbetar normalt i kända miljöer och utför fördefinierade, automatiserade uppgifter.

För att de i framtiden ska bli ännu mer autonoma och agera intelligent utvecklar vi nya algoritmer, integrerar bildgivande och avståndsmätande sensorteknik och skapar fortlöpande geometriska modeller av den omgivande miljön.

Algoritmer, sensorteknik och geometri gör våra robotsystem ännu smartare och självständigare.

Mekatronik, säkerhet, energieffektivitet

Effektiva robotar förbrukar mindre energi och är billigare i drift. Därför fortsätter vi utvecklingen av resurssnåla tekniker och satsar på nya material och drivningskoncept.

I framtida fabriker kommer människor och mobila och stationära robotar att arbeta tillsammans på en minimal yta. För dessa robotar fortsätter vi att utveckla omfattande säkerhetskoncept och säkerhetstekniker. 

Säkerhetskoncept och säkerhetstekniker gör samarbetet mellan människa och robot ännu effektivare.

Smart data och infrastruktur

De senaste teknikerna för registrering och analys av stora datamängder möjliggör effektiv hantering och optimal anpassning av robotar till den aktuella tillämpningen. Därför investerar vi i forskningsområdet smart data och infrastruktur.

Med hjälp av den här utvecklade systemarkitekturen och de nya teknikerna simulerar vi tillverkningsprocesser, tar anläggningar i drift virtuellt och driver därmed på den pågående utvecklingen av Industrie 4.0.

Smart data och infrastrukturer möjliggör intelligenta nätverk, kommunikation samt autonoma, datadrivna beslutsprocesser.

Demonstratörer och nätverkande

Genom att integrera teknikutveckling i demonstratörer ges möjlighet till kundnära utvärdering och benchmarking. Och genom vårt intensiva utbyte med den robotgemenskap vi är en del av, med gemensamma projekt, mässor och förbundsarbete, bidrar vi till att forskning tillämpas inom områden som är relevanta för samhället och att den mynnar ut i industriell verksamhet i framkant.
Externt finansierade projekt, demonstratörer och nätverkande utgör grunden i en adekvat och koordinerad forskningsverksamhet.

Vi använder kakor för att kunna erbjuda dig bästa möjliga service även online. Här finns mer information.

OK