KUKA:s forskningssamarbeten

Vi har skaffat oss starka partner och vi har ett nära samarbete med högskolor och renommerade institut världen över. Tillsammans omsätter vi nydanande idéer inom automatiserings- och robotteknik till praktiska tillämpningar.

Samarbete i fokus

AREUS

EU-forskningsprojektet AREUS har som mål att göra robotsystem och automatiseringsprocesser miljövänligare, effektivare och mer produktiva. Följande forskningsfält står i fokus för AREUS:

  • Revolutionerande tekniker för att öka energieffektiviteten och minska det ekologiska fotavtrycket
  • Energieffektiv design av robotbaserade produktionssystem genom energiåterföring från flera robotar anslutna i likströmsnät. 
  • Hållbar optimering av produktionsprocesser genom att optimera robotens banplanering avseende dess energiförbrukning med bibehållen bangeometri och cykeltid.
Forskningssamarbetet AREUS har som mål att göra robotsystem mer energieffektiva.

RobDREAM

Det EU-stödda projektet RobDREAM syftar till att öka robotens förmågor under inaktiva perioder. Under dessa kan roboten – precis som en människa – bearbeta det som skett och lära sig av samlade erfarenheter. Följande forskningsfält står i fokus för RobDREAM:

  • Kontextberoende optimering och konfiguration av algoritmer
  • Nyckeltekniker som förbättrar mobila robotars navigations- och greppförmåga, liksom deras förmåga att uppfatta sin omgivning.
  • Systemintegration och benchmarking
I forskningssamarbetet RobDREAM lär sig robotar att använda vilopauser för optimeringsrutiner.

RobDREAM på AUTOMATICA 2016

Ytterligare forskningssamarbeten som KUKA är involverade i

EuRoC

I EU-forskningsprojektet European Robotics Challenges (EuRoC) letar KUKA över hela Europa, både inom forskar- och industrivärlden, efter de bästa idéerna och praktiska tillämpningarna till tre viktiga framtidsområden för robottekniken:

Hyperflexible Working Cell: För att lösa denna uppgift måste deltagarna utveckla innovativa produktionslösningar som gagnar både den europeiska industrin och utvecklingen av framtida produktionstekniker.

Shop Floor Logistics and Manipulation: Deltagarna i denna deltävling utvecklar lösningar för mobila robottillämpningar och för samarbetet mellan människa och robot inom logistik och manipulering. 

Plant Inspection and Serving: I denna deltävling måste deltagarna arbeta fram lösningar som använder små flygrobotar i reella situationer.

 

I var och en av de tre tävlingarna ställs fem lag mot varandra. De har två år på sig att lösa de tydligt definierade uppgifterna. Under det sista projektåret får de två bästa lagen utvärdera sina system hos en slutkund.

I EuRoC är KUKA engagerade i utmaningen "Shop Floor Logistics and Manipulation".

MURAB

EU-forskningsprojektet MURAB syftar till att förbättra cancerdiagnostiken. Målet är ännu noggrannare och effektivare biopsier med hjälp av KUKA:s lättviktsrobot LBR iiwa.  Då går det att minska antalet dyra magnetiska resonanstomografier och ersätta dessa med robottekniker som är lika noggranna.

I MURAB används robotar för cancerdiagnostik.

ProDok 4.0

Projektet ProDok 4.0 med stöd från tyska Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) har som mål att utveckla en digital lösning för mobil, molnbaserad dokumentation av maskiner som används i komplexa industriprocesser.

Projektet syfte är att underlätta för de som vill dra nytta av den digitala omställningens möjligheter. Ett mobilt och processorienterat dokumentationssystem som ProDok 4.0 kan förenkla manövrering och underhåll av maskiner och ge maskinbyggare en konkurrensfördel.

Inom ramen för detta projekt undersöker KUKA hur man genom dataanalys och maskininlärning kan upptäcka orsakerna till de problem som uppkommer när man utvecklar känsliga robotapplikationer . I nästa steg kommer KUKA att tillhandahålla dokumentationen till den egna kunskapsdatabasen Xpert@work.

RockEU2

Den europeiska koordineringsåtgärden RockEU2 pågick under tre år, från 2013 till 2016. Följande mål formulerades: Att bygga upp en stark europeisk robotgemenskap. Och i och med bildandet av den europeiska robotorganisationen euRobotics aisbl lyckades denna målsättning. Efterföljaren RockEU2, även den med stöd från EU-kommissionen, bygger nu vidare på detta lyckade arbete.


Projektet har som mål att förbättra samarbetet och utbytet mellan internationella stödorganisationer, beslutsfattare och användare, främja vetenskaplig utveckling och innovationer inom robotteknik samt underlätta standardisering. Till de europeiska projektets aktiviteter hör även att hålla synliggörande robottävlingar som European Robotics League.

 

SMErobotics

I det europeiska robotinitiativet SMEroboticsarbetar KUKA med sina europeiska partner för att mindre och medelstora tillverkningsföretag ska bli än mer konkurrenskraftiga. Hit räknas automatiserad produktion i batchstorlek som en gång utfördes på flera orter. Här används innovativa, virtuella modeller för simulering, projektering och övervakning av den uppgift som ska utföras. 

Ett annat utvecklingsområde är dubbelarmsmontering av metallstrukturer utförd av en robot. Montören kan enkelt och smidigt förevisa processen för roboten. Därefter planeras processen automatiskt och överförs till ett skill-baserat program. Skills beskriver robotförmågor och expertkunskaper – ett grundläggande krav när många varianter och modeller ska tillverkas.

Forskningssamarbetet SMErobotics står för en vision: kognitiva robotar.

SME Robotics på 100 sekunder 

Projekten AREUS, ROCKEU2, RobDREAM, MURAB, EuRoC och SMErobotics stöds av den Europeiska unionen via finansieringsprogram för forskning, teknikutveckling och demonstratörer. 

Projektet ProDok 4.0 får stöd av tyska Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF).

Vi använder kakor för att kunna erbjuda dig bästa möjliga service även online. Här finns mer information.

OK