KUKA Digital Domains

Operativ teknik (OT) och informationsteknik (IT) är inte samma sak – något alla måste känna till som vill realisera Industrie 4.0 med framgång. Redan under 1990-talet började KUKA sammanföra operativa och mobila tekniker.

I den digitala leveranskedjan växer deltagarnas affärsprocesser ihop. När all industriell utrustning är nätuppkopplad kommer Industrie 4.0 att övervinna medieavvikelserna och -luckorna i dagens värdekedjor. Vi ser störst potential främst inom dessa områden:

  • Accelererade och flexiblare produktions- och logistikprocesser
  • Mindre registreringsarbete
  • Optimerad datasäkerhet och datakonsistens

I alla tänkbara Industrie 4.0-scenarier kommer molnet att vara ett sammanlänkande lager och spela en avgörande roll.

Industrie 4.0 Cloud with KUKA Nebbiolo box
Molnet spelar en central roll i Industrie 4.0. 

Industrie 4.0 mellan OT och IT

I praktiken präglas Industrie 4.0 och dess olika angreppssätt av olika paradigm: Operational Technology (OT), industrispecialister och informationsteknik (IT), exempelvis ERP- och MES-leverantörer. Den som vill omsätta Industrie 4.0 på ett framgångsrikt sätt måste vara klar över att OT inte är samma sak som IT.

"Safety" vs. "Sicherheit" (säkerhet)

Ett exempel är det tyska ordet "Sicherheit": I engelskan skiljer man på "safety" inom OT och "security" inom IT.

I tyskan däremot används samma ord för olika kravställningar: Inom OT-produktionsvärlden avser ordet ett område som börjar med säkerställandet att produktionsanläggningar är tillgängliga och tillförlitliga och slutar med säkerheten i de produktionsmiljöer som människor och maskiner arbetar i. "Sicherheit" inom IT handlar i regel om att säkerställa konfidentialitet, integritet och tillgänglighet genom att reglera dataåtkomsten på ett målinriktat sätt.

Sammanlänkning av operativa och mobila tekniker

KUKA var en av de första som identifierade denna problematik redan under 1990-talet. KUKA utvecklade då öppna, interoperabla och moduluppbyggda system baserat på standardiserade mainstream-tekniker. Dessa system innebar redan på den tiden en första sammansmältning av IT-världen med den klassiska automationstekniken. Det är alltså inte så konstigt att KUKA idag erbjuder moduluppbyggda programvaruarkitekturer för framtidens smarta fabriker. Dessa arkitekturer är förberedda för den evolutionsprocess som nu väntar för Industrie 4.0.

Med KUKA:s Connect, Nebbiolo-tekniker och edge computing skapar vi systemrelevanta lager och molnplattformar. Dessa sluter luckan mellan proprietär OT inom produktionen och standardiserade dataformat och nya protokoll inom affärs- och moln-IT-världen. Målet är att koppla upp alla operativa tekniker som robotar, AGV:er och logistikmaskiner mot molnet, webben, mobila tekniker och andra moderna IT-infrastrukturer.

Vi vill ge våra kunder mervärde genom att erbjuda fler verktyg för ännu bättre support, service, leverans, installation och proaktivt underhåll – så användarvänligt och effektivt som möjligt.

KUKA Nebbiolo Box for Industrie 4.0 cloud solutions.
Nebbiolo Box gör relevanta data åtkomliga i molnet – exakt det som Industrie 4.0 förutsätter. 

Industrie 4.0 och Internet of Robotics (IoR)

KUKA arbetar på högtryck för att bygga upp en stabil molnplattform för fortsatt moduluppbyggnad och digitalisering av KUKA:s automationslösningar. Med vår nya molnplattform KUKA Connect sätter vi de första milstolparna inom Industrie 4.0.

KUKA Connect med enhetligt gränssnitt

Genom att använda lättimplementerade appbaserade programtillägg samt molnbaserade funktioner som Asset Management gör vi våra robotsystem mer och mer intelligenta. KUKA Connect, som styrs via ett enhetligt användargränssnitt, kommer steg för steg att dra nytta av de uppkopplade komponenterna och deras kombinerade potential:

  • Universella produktionsdata
  • Innovativa produktionsprocesser
  • Flexibel uppkoppling
  • Integration av reaktiva komponenter

KUKA Connect kommer samtidigt att underlätta produktionsprocessernas digitalisering genom att intelligent integrera de allra senaste teknikerna inom elektronik, mobila enheter, mobilitetssystem och kommunikationsinfrastruktur.

Intelligent utbyte mellan människa och robot

KUKA Connect är, med sin enkla och sömlösa förbindelse mellan OT- och IT-världen och dess tekniker, ett första steg mot Industrie 4.0. Detta görs genom sammankoppling av KUKA:s robotar med olika tjänster och applikationer via en plattform.

KUKA Connect drar nytta av big data-analyser och molnprogrammering för att förutsäga och kontinuerligt höja produktiviteten, kvaliteten och flexibiliteten i produktionen. Plattformen erbjuder inte bara åtkomst av maskindata. Den är intelligent nog att ta fram informativa presentationer, historik och statistik baserat på maskindata. Med målet att generera information och kunskap samt höja effektiviteten i KUKA:s automationslösningar över hela livscykeln. KUKA Connect fungerar som en universell plattform för allt data- och informationsutbyte mellan robotar, människor och länkade tjänster.

Här följer de viktigaste fördelarna med vår nya molnplattform KUKA Connect:

  • Bestående produktivitetsvinster
  • En permanent sänkning av de totala driftskostnaderna
  • Främjar robotens hela livscykel – i vitt skilda tillämpningar

Mervärde tack vare möjlig uppbyggnad

KUKA Connect är kompatibel med ledande moln- och webbtekniker. Plattformen togs fram för att främja horisontell skalbarhet inom vitt skilda robotbaserade automationslösningar för alla slags branscher – från fordonsindustrin och aerospace till consumer electronics och general industries.

KUKA Connect är baserad på öppna, globala standarder, kan arbeta med big data och gör det möjligt för integratörer och våra partner att bygga ut plattformen med egna applikationer, tjänster och tillägg. På så sätt ger den våra kunder ännu mer mervärde. KUKA Connect är plattformsoberoende och vertikalt skalbar och har skapats för att ge våra kunder maximal flexibilitet i deras kommande Industrie 4.0-lösningar. Plattformen kan därför användas i de mest skiftande sammanhang inom produktionsteknikens olika hårdvaru- och programvarugrenar.

KUKA Connect, som är baserat på de senaste back end-arkitekturerna, erbjuder ett mycket reaktionssnabbt och lättmanövrerat användargränssnitt utan programvaruinstallationer och som kan köras på alla enheter.

Vi använder kakor för att kunna erbjuda dig bästa möjliga service även online. Här finns mer information.

OK