Friktionsvetsning

Friktionsvetsning (på engelska Friction Stir Welding eller FSW) lämpar sig särskilt väl för sammanfogning av icke-järnmetaller med låg smälttemperatur. Dessutom kan även blandförband som aluminium och stål upprättas genom sammanfogning i fast fas.

Friktionsomrörningssvetsning: tekniken

Vid friktionsomrörningssvetsning förs ett roterande stift mellan och längs med arbetsstyckenas kontaktytor. Av friktionsvärmen plasticeras materialen och svetsas samman med varandra.

Metoden lämpar sig särskilt väl för ekonomisk sammanfogning av icke-järnmetaller med låg smälttemperatur och blandförband. Med friktionsomrörningssvetsning kan även svårsvetsade material eller material av olika typ, som aluminium, magnesium, koppar, titan eller stål sammanfogas med varandra.

Tekniken används i olika branscher. Spektrum sträcker sig här från biltillverkning via luftfart till elektronikindustrin.

Automatiserad friktionsomrörningssvetsning

Från sidoväggar till höghastighetståg via raketkomponenter till kylsystem för kraftelektronik – vi hittar för varje situation den passande lösningen med friktionsomrörningssvetsning. Kunder hos KUKA kan här välja mellan:

  • robotbaserade lösningar, med vilka man kan bilda komplexa 3D-fogar,
  • portalsystem, som framför allt lämpar sig för tvådimensionella och tjockväggiga komponenter av icke-järnmetaller och bland annat erbjuder fördelen med en skalningsbar styvhet.

 

Med vår styrning är du dessutom utomordentligt väl rustad för Industrie 4.0. KUKA PCD (Process Control and Documentation) arkiverar alla processdata och möjliggör således ytterligare analysmöjligheter i exempelvis molnsystem. 

Friktionsomrörningssvetsning: fördelarna

Friktionsomrörningssvetsning utmärker sig framför allt med dessa egenskaper: 

  • Grön teknik: Den låga energitillförseln, uteblivandet av kemisk förbehandling samt avsaknaden av rök och gaser gör friktionsomrörningssvetsning till en miljövänlig metod.
  • Mekanisk svetsprocess: Svetsfogen är kvalitativt högvärdig och mycket motståndskraftig eftersom svetsprocessen försiggår under smältpunkten för den andra delen som ska sammanfogas. Porer och sprickor undviks.
  • Allt i en hand: KUKA erbjuder hela servicesortimentet kring friktionsomrörningssvetsning, från genomförbarhets- och processundersökning via provsvetsningar, verktygsval och parameteroptimering till konceptuell dimensionering, tillverkning och leverans av anläggningen.

Vi använder kakor för att kunna erbjuda dig bästa möjliga service även online. Här finns mer information.

OK