KUKA research cooperation projects

We have found strong partners and work closely with universities and renowned institutions around the world to jointly implement ground-breaking ideas in the fields of automation technology and robotics.

Focus on cooperation

euRobotics AISBL – European robotics association

Through the association work in the European organization euRobotics AISBL (Association Internationale Sans But Lucratif), KUKA promotes research, development and innovation in robotics as well as its positive public perception. As a founding member of the non-profit organization, we have been actively involved and on the board from the beginning. The President of the association is KUKA Chief Innovation Officer Bernd Liepert and the Vice President Industry is Dr. Rainer Bischoff, Head of KUKA Corporate Research.

The non-profit organization euRobotics aims to drive excellence and innovation in robotics forward. To this end, euRobotics leverages the network of its members from the fields of science and industry. The goal here is to foster the exchange of knowledge within the robotics community and to shape the robotics of the future in Europe.

euRobotics AISBL has agreed on a public-private partnership (PPP) with the European Commission for robotics in Europe. As part of the research and innovation program, targets for sustainability have also been formulated – for example, the development of sustainable production methods in industry.

You can find information about euRobotics here.

Excellence and innovation in robotics – that is the goal of the non-profit organization euRobotics AISBL.

Samarbete i fokus

AREUS

EU-forskningsprojektet AREUS har som mål att göra robotsystem och automatiseringsprocesser miljövänligare, effektivare och mer produktiva. Följande forskningsfält står i fokus för AREUS:

  • Revolutionerande tekniker för att öka energieffektiviteten och minska det ekologiska fotavtrycket
  • Energieffektiv design av robotbaserade produktionssystem genom energiåterföring från flera robotar anslutna i likströmsnät. 
  • Hållbar optimering av produktionsprocesser genom att optimera robotens banplanering avseende dess energiförbrukning med bibehållen bangeometri och cykeltid.
Forskningssamarbetet AREUS har som mål att göra robotsystem mer energieffektiva.

RobDREAM

Det EU-stödda projektet RobDREAM syftar till att öka robotens förmågor under inaktiva perioder. Under dessa kan roboten – precis som en människa – bearbeta det som skett och lära sig av samlade erfarenheter. Följande forskningsfält står i fokus för RobDREAM:

  • Kontextberoende optimering och konfiguration av algoritmer
  • Nyckeltekniker som förbättrar mobila robotars navigations- och greppförmåga, liksom deras förmåga att uppfatta sin omgivning.
  • Systemintegration och benchmarking
I forskningssamarbetet RobDREAM lär sig robotar att använda vilopauser för optimeringsrutiner.

RobDREAM på AUTOMATICA 2016

Ytterligare forskningssamarbeten som KUKA är involverade i

EuRoC

I EU-forskningsprojektet European Robotics Challenges (EuRoC) letar KUKA över hela Europa, både inom forskar- och industrivärlden, efter de bästa idéerna och praktiska tillämpningarna till tre viktiga framtidsområden för robottekniken:

Hyperflexible Working Cell: För att lösa denna uppgift måste deltagarna utveckla innovativa produktionslösningar som gagnar både den europeiska industrin och utvecklingen av framtida produktionstekniker.

Shop Floor Logistics and Manipulation: Deltagarna i denna deltävling utvecklar lösningar för mobila robottillämpningar och för samarbetet mellan människa och robot inom logistik och manipulering. 

Plant Inspection and Serving: I denna deltävling måste deltagarna arbeta fram lösningar som använder små flygrobotar i reella situationer.

 

I var och en av de tre tävlingarna ställs fem lag mot varandra. De har två år på sig att lösa de tydligt definierade uppgifterna. Under det sista projektåret får de två bästa lagen utvärdera sina system hos en slutkund.

I EuRoC är KUKA engagerade i utmaningen "Shop Floor Logistics and Manipulation".

MURAB

EU-forskningsprojektet MURAB syftar till att förbättra cancerdiagnostiken. Målet är ännu noggrannare och effektivare biopsier med hjälp av KUKA:s lättviktsrobot LBR iiwa.  Då går det att minska antalet dyra magnetiska resonanstomografier och ersätta dessa med robottekniker som är lika noggranna.

I MURAB används robotar för cancerdiagnostik.

ProDok 4.0

Projektet ProDok 4.0 med stöd från tyska Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) har som mål att utveckla en digital lösning för mobil, molnbaserad dokumentation av maskiner som används i komplexa industriprocesser.

Projektet syfte är att underlätta för de som vill dra nytta av den digitala omställningens möjligheter. Ett mobilt och processorienterat dokumentationssystem som ProDok 4.0 kan förenkla manövrering och underhåll av maskiner och ge maskinbyggare en konkurrensfördel.

Inom ramen för detta projekt undersöker KUKA hur man genom dataanalys och maskininlärning kan upptäcka orsakerna till de problem som uppkommer när man utvecklar känsliga robotapplikationer . I nästa steg kommer KUKA att tillhandahålla dokumentationen till den egna kunskapsdatabasen Xpert@work.

RockEU2

Den europeiska koordineringsåtgärden RockEU2 pågick under tre år, från 2013 till 2016. Följande mål formulerades: Att bygga upp en stark europeisk robotgemenskap. Och i och med bildandet av den europeiska robotorganisationen euRobotics aisbl lyckades denna målsättning. Efterföljaren RockEU2, även den med stöd från EU-kommissionen, bygger nu vidare på detta lyckade arbete.


Projektet har som mål att förbättra samarbetet och utbytet mellan internationella stödorganisationer, beslutsfattare och användare, främja vetenskaplig utveckling och innovationer inom robotteknik samt underlätta standardisering. Till de europeiska projektets aktiviteter hör även att hålla synliggörande robottävlingar som European Robotics League.

 

SMErobotics

I det europeiska robotinitiativet SMEroboticsarbetar KUKA med sina europeiska partner för att mindre och medelstora tillverkningsföretag ska bli än mer konkurrenskraftiga. Hit räknas automatiserad produktion i batchstorlek som en gång utfördes på flera orter. Här används innovativa, virtuella modeller för simulering, projektering och övervakning av den uppgift som ska utföras. 

Ett annat utvecklingsområde är dubbelarmsmontering av metallstrukturer utförd av en robot. Montören kan enkelt och smidigt förevisa processen för roboten. Därefter planeras processen automatiskt och överförs till ett skill-baserat program. Skills beskriver robotförmågor och expertkunskaper – ett grundläggande krav när många varianter och modeller ska tillverkas.

Forskningssamarbetet SMErobotics står för en vision: kognitiva robotar.

SME Robotics på 100 sekunder 

Projekten AREUS, ROCKEU2, RobDREAM, MURAB, EuRoC och SMErobotics stöds av den Europeiska unionen via finansieringsprogram för forskning, teknikutveckling och demonstratörer. 

Projektet ProDok 4.0 får stöd av tyska Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF).

SeRoNet

The application potential for service robots has been deemed significant for years, however market developments still lag far behind expectations. This is due to the unique nature of the service robotics business. Here, robot solutions are developed for medium quantities and usually at very high costs. At the same time, they are to be offered on the market for several customers. Service robotics is thus more of a product business than a project business. On the other hand, service robotics providers are more likely to be compared to system integrators than to robot manufacturers in traditional industrial robotics. The associated technical and financial risks are very hard for the typical start-ups often working in this field to manage on their own.

The [Se]rvice [Ro]bot [Net]work (SeRoNet) sponsored by the Federal Ministry for Economic Affairs and Energy (BMWi) aims to develop an open platform geared for growth which will support the development of customer-specific solutions. Here, the previous value chain is to be replaced by a value network in which manufacturers, system integrators and end users are interconnected and cooperate in the development and operation of service robotics systems, sharing the various tasks.
This reduces the development effort for customer-specific solutions by at least 50 percent. It is not only end users and system integrators, but also operating companies and above all small and medium-sized enterprises (SMEs) without existing sales networks that can benefit from the platform. This enables them to open up new markets, for example.

You can find further information about the project here.

The goal of SeRoNet is to develop an open platform for customer-specific solutions.

Fast robotics

Today’s wireless communication systems often lag behind the needs and requirements of industry. They are, for example, not real-time capable to the extent required or are not in a position to dynamically incorporate devices into the wireless communication network and thus guarantee quality of service in terms of throughput rates, response time and reliability. This is particularly important if mobile robots are to dynamically collaborate among themselves and with other actuators and sensors in cooperative work groups in the future.

In the “fast robotics” project sponsored by the Federal Ministry of Education and Research (BMBF), we are therefore working over a period of three years together with the innovative medium-sized companies O&O and R3Coms, the Fraunhofer Institute for Factory Operation and Automation and the Technical University of Dresden to develop an innovative control concept in which the robots can reliably communicate via a wireless network not only with each other but also with fixed sensors installed in their operating environment and with mobile end devices.

This is intended to enable both mobile and stationary robots to be monitored, localized, configured and controlled in real time via a mobile telecommunications infrastructure. Cloud services are also used to simplify the integration of further sensors and components. The goal is to use the intelligent networking of robots among themselves and with their environment to provide humans with greater flexibility and functionality, to free them from monotonous and physically strenuous activities and to enable more productive work.

You can find further information about the project here.

Fast, wireless communication between robots and sensors: that is the goal of the “fast robotics” project.

Robotics Enabling Fully-Integrated Logistics Lines for Supermarkets – REFILLS

State-of-the-art automation is rarely present in retail businesses such as supermarkets (with the exception of simple garbage compactors or automated bottle return machines). The EU-sponsored research project REFILLS wants to change that. Together with renowned partners from the world of robotics, KUKA and SWISSLOG are working on a robotic solution for automating four traditional logistics steps found in practically every retail store.

A mobile robot system with the properties of a modular system is used. The central unit – a flat transport carrier – can couple to different additional robotic modules and carry out these logistics steps. 

Once an initial scan of the inventory has been carried out and the product data have been saved, the incoming goods can be presorted into product categories and then transported in portions to the relevant shelves. The subsequent filling of the shelves is then carried out using a collaborative robot system in the first step. Surplus goods are returned to the warehouse autonomously. From there, the process for REFILLS is carried out in the final step.

REFILLS - A robot solution for traditional logistics steps in retail stores.

InRehaRob

InRehaRob is sponsored by the Federal Ministry of Education and Research (BMBF) and aims to create a self-adapting robotic assistance system for rehabilitation for the first time. The goal is to provide patients – for example, those who have suffered a stroke – with tailored therapy and enable them to practice movements independently.

With the LBR Med, not only is safe human-robot collaboration (HRC) possible, but – thanks to its adaptability – tailoring to individual patient requirements can also be achieved. This is why research is being carried out in collaboration with medical partners on a holistic safety concept which accounts for technical, medical and regulatory aspects and stipulates the requirements for such a concept. Beyond this, KUKA is developing interfaces specifically for use in the field of rehabilitation as part of this project. These interfaces enable system integrators and medical product manufacturers to integrate the LBR Med into their solutions more easily.

You can find further information about the project here.

Individual therapy for patients using the LBR med: InRehaRob. 

Vi använder kakor för att kunna erbjuda dig bästa möjliga service även online. Här finns mer information.

OK