Research Interests

From sensitive collaborative robots to mobile robotics to Industry 4.0, our research develops technological foundations for innovation.

Intuitiv manövrering och programmering

Robotsystem är mycket komplexa men måste snabbt kunna användas i produktionsvardagen.

För att våra kunder och partner ska kunna använda vår teknik så snabbt och smidigt som möjligt utvecklar vår forskningsavdelning nya koncept och utrustningar som gör det enkelt, effektivt och snabbt att manövrera och programmera våra robotsystem.

KUKA utvecklar innovativa koncept och utrustningar för enklast möjliga manövrering även av komplexa robotsystem.

Algoritmer, sensorteknik, geometri

Dagens robotsystem arbetar normalt i kända miljöer och utför fördefinierade, automatiserade uppgifter.

För att de i framtiden ska bli ännu mer autonoma och agera intelligent utvecklar vi nya algoritmer, integrerar bildgivande och avståndsmätande sensorteknik och skapar fortlöpande geometriska modeller av den omgivande miljön.

Algoritmer, sensorteknik och geometri gör våra robotsystem ännu smartare och självständigare.

Mekatronik, säkerhet, energieffektivitet

Effektiva robotar förbrukar mindre energi och är billigare i drift. Därför fortsätter vi utvecklingen av resurssnåla tekniker och satsar på nya material och drivningskoncept.

I framtida fabriker kommer människor och mobila och stationära robotar att arbeta tillsammans på en minimal yta. För dessa robotar fortsätter vi att utveckla omfattande säkerhetskoncept och säkerhetstekniker. 

Säkerhetskoncept och säkerhetstekniker gör samarbetet mellan människa och robot ännu effektivare.

Smart data och infrastruktur

De senaste teknikerna för registrering och analys av stora datamängder möjliggör effektiv hantering och optimal anpassning av robotar till den aktuella tillämpningen. Därför investerar vi i forskningsområdet smart data och infrastruktur.

Med hjälp av den här utvecklade systemarkitekturen och de nya teknikerna simulerar vi tillverkningsprocesser, tar anläggningar i drift virtuellt och driver därmed på den pågående utvecklingen av Industrie 4.0.

Smart data och infrastrukturer möjliggör intelligenta nätverk, kommunikation samt autonoma, datadrivna beslutsprocesser.

Demonstratörer och nätverkande

Genom att integrera teknikutveckling i demonstratörer ges möjlighet till kundnära utvärdering och benchmarking. Och genom vårt intensiva utbyte med den robotgemenskap vi är en del av, med gemensamma projekt, mässor och förbundsarbete, bidrar vi till att forskning tillämpas inom områden som är relevanta för samhället och att den mynnar ut i industriell verksamhet i framkant.
Externt finansierade projekt, demonstratörer och nätverkande utgör grunden i en adekvat och koordinerad forskningsverksamhet.

Project Office

Modern automation in retail stores such as supermarkets is hardly available – apart from simple waste compactors or bottle deposit machines. The EU-funded research project REFILLS wants to change that. Together with well-known partners from robotics, KUKA and Swisslog are working on a robotics solution for the automation of the four classic logistics steps that can be found in almost every retail store. For that, a mobile robot system with the features of a modular system is used. The central unit, a flat transport carrier, connects to various other robot modules in order to process those logistics steps. After the initial scanning of the inventory and the storage of product data, incoming goods can be presorted into product categories and transported in portions to the corresponding shelves. The subsequent filling of the shelf is achieved in the first step with a collaborative robot system. Excess goods are returned to the warehouse autonomously. From there, the REFILL(s) process – refilling – is performed in the last step.

Vi använder kakor för att kunna erbjuda dig bästa möjliga service även online. Här finns mer information.

OK