โปรดเลือกประเทศ:

ประเทศ

กรุณาเลือกภาษา:

Industrie 4.0: Introductie

Industrie 4.0 - Introduction

The Internet of Things, Industrie 4.0 และ Smart Production  แม้จะมีชื่อที่แตกต่างกันแต่ทั้งหมดล้วนเกี่ยวข้องกับการเชื่อมโยงดิจิทัล           เทคโนโลยีเข้ากับกิจกรรมต่างๆของมนุษย์ ในฐานะที่เรา KUKA เป็นผู้บุกเบิก     และริเริ่มแนวคิด "Industrie 4.0" จึงมีบทบาทสำคัญในการผลักดันอุตสาหกรรม  ให้พัฒนาไปสู่เครือข่ายการผลิตด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะอย่างเต็มรูปแบบ


Internet of Things ในชีวิตประจำวัน

ในอีกไม่นาน "ทุกสรรพสิ่ง" ตั้งแต่เครื่องใช้ไฟฟ้าไปจนถึงไฟตามท้องถนน  จะถูกเชื่อมโยงเข้าเป็นเครือข่ายเดียวกัน ซึ่งปัจจุบันอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เกือบทุกชนิดสามารถติดต่อสื่อสารกันผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้แล้ว โลกดิจิตอลจึงได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเราอย่างปฏิเสธไม่ได้

สังคมที่กำลังพัฒนาเข้าสู่ยุคดิจิทัลทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เช่นในด้านเทคโนโลยีพันธุกรรม เทคโนโลยีนาโนหรือวิทยาการระบบหุ่นยนต์                                                                                         ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีถือเป็นรากฐานที่สำคัญไปสู่การปฏิวัติด้านอื่น กระบวนการเชื่อมโยงผ่านเครือข่ายดิจิทัลในอุตสาหกรรม 4.0 สร้างความเป็นไปได้ในการผลิตสินค้าด้วยต้นทุนที่ต่ำลง ประหยัดทั้งพลังงานและทรัพยากร และเพิ่มความคล่องตัวให้กับอุตสาหกรรมมากขึ้น

โลกแห่งการผลิตใหม่ด้วยคลาวด์คอมพิวติ้งและระบบข้อมูลบิ๊กดาต้า

คลาวด์คอมพิวติ้ง (cloud computing) และระบบข้อมูล Big Data ถือเป็นอีกตัวแปรหนึ่งที่จะช่วยผลักดันการเปลี่ยนแปลงสู่ระบบดิจิทัล (Digitization) เพิ่มขีดความสามารถให้กับระบบในการเรียนรู้และพัฒนาต่อยอด เมื่อนำไปใช้กับภาคอุตสาหกรรมภายใต้แนวคิดอุตสาหกรรม 4.0 จะช่วยเปิดโอกาสให้มีการผลิตรูปแบบใหม่ ด้วยแพลตฟอร์มที่สามารถควบคุมได้อย่างอิสระและเพิ่มประสิทธิภาพให้กระบวนการผลิตตามความต้องการของอุตสาหกรรม รวมทั้งการปรับตัวให้สอดคล้องกับปัจจัยภายนอกที่จะส่งผลกระทบได้

Industrie 4.0 กับโมเดลธุรกิจใหม่

ในยุคอุตสาหกรรม 4.0  การควบคุมขั้นตอนการผลิตในโรงงานจะสามารถสั่งการด้วยการคลิกเมาส์แบบเดียวกันกับการสตรีมเพลงออนไลน์บนอินเตอร์เน็ต ในอุตสาหกรรมการให้บริการการผลิต (manufacturing service) "ความสามารถการทำงาน" ของเครื่องจักรคือสิ่งที่ลูกค้าต้องการ ดังเช่นกรณีของหุ่นยนต์อุตสาหกรรม ซึ่งลูกค้าไม่ได้จ่ายเงินเพื่อซื้อตัวหุ่นยนต์ แต่เป็นผลผลิตที่ได้หรือผลลัพธ์จากการทำงานของมันมากกว่า

นอกจากนี้ระบบคลาวด์จะช่วยให้ผู้ประกอบการมีความพร้อมในการบริหารจัดการปริมาณความต้องการควบคู่กับการไหลเวียนของสินค้า ที่เมืองออสติน รัฐเท็กซัส KUKA มีส่วนสนับสนุนความร่วมมือระหว่างภาคไอทีกับผู้เชี่ยวชาญกลุ่มแมคคาทอนิกส์และการผลิตเชิงอุตสาหกรรม เทคโนโลยีของ KUKA จึงเป็นมิตรต่อผู้ใช้งานและยังพัฒนาคุณสมบัติใหม่ๆ เพื่อรองรับการใช้งานที่มากขึ้นอยู่เสมอ

ตัวเครื่องจักรเองก็ได้รับประโยชน์จากแนวคิด Industrie 4.0 และ Internet of Things เช่นเดียวกัน นั่นคือการตอบสนองที่รวดเร็วขึ้น ความอิสระในการเคลื่อนไหวและง่ายต่อการใช้งาน ในเวลาไม่นานหุ่นยนต์จะมีความเฉลียวฉลาดมากพอในการรับรู้ภาษาและท่าทางของมนุษย์เรา หุ่นยนต์กำลังวิวัฒนาการไปสู่ทิศทางการเป็นผู้ช่วยและสนับสนุนการทำงานของมนุษย์มากขึ้นเรื่อยๆ ด้วยเหตุที่มันสามารถทำหน้าที่บางอย่างได้ดีกว่ามนุษย์เช่น ในด้านความเร็วและความแม่นยำ จึงเพิ่มศักยภาพในการทำงานให้กับมนุษย์ได้เป็นอย่างดี

มูลค่าการซื้อขายหุ่นยนต์และบริการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่มา: IDC Forecast Worldwide

"หุ่นยนต์" หัวใจหลักของ Industrie 4.0

ความก้าวหน้าในวิทยาการหุ่นยนต์จะสร้างความเปลี่ยนแปลงให้โลกอย่างสิ้นเชิงเช่นเดียวกับวิวัฒนาการของอินเตอร์เน็ตและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยหุ่นยนต์จะเป็นกุญแจสำคัญในการปฏิวัติอุตสาหกรรม Industrie 4.0 ที่จะไขคำตอบให้กับปัญหาในยุคปัจจุบัน ด้วยวิธีการผลิตรูปแบบใหม่
  • การขาดแคลนทรัพยากร
  • สภาพอากาศที่แปรปรวน
  • ผลจากจำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว
  • การแก่ตัวลงของประชากรในประเทศอุตสาหกรรม

เห็นได้ชัดว่าหุ่นยนต์มีแนวโน้มที่จะได้รับการพัฒนาให้มีขนาดที่เล็กลง การเคลื่อนไหวมากที่ขึ้น เชื่อมโยงถึงกันและมีทักษะทางสติปัญญาที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ช่วยอำนวยความสะดวกและเป็นผู้ช่วยที่สำคัญให้กับกิจกรรมต่างๆของมนุษย์ โดยที่ประชากรในรุ่นต่อไป หรือที่เรียกว่า "Robotic Natives" จะใช้งานหุ่นยนต์และความสามารถของมันในรูปแบบของ "การให้บริการ" ที่สามารถเรียกใช้ผ่านอินเทอร์เน็ตและควบคุมได้ด้วยการใช้เม้าส์

Industrie 4.0 ที่ KUKA

มูลค่าเพิ่ม (Added value) ของผลิตภัณฑ์และบริการจากเรา เกิดจากการผสมผสานความรู้และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเข้าด้วยกัน แนวคิด Internet of Things และ Industrie 4.0 ปรากฏอยู่ในเทคโนโลยีบนเว็บ คลาวด์ และโมบายแพลตฟอร์มของเรา ทักษะในสาขาเหล่านี้ร่วมกับความรู้ความสามารถหลักของ KUKA ด้านระบบแมคคาทอนิกส์และออโตเมชั่น เป็นพื้นฐานสำคัญที่ช่วยให้เราประสบความสำเร็จในการสร้างโซลูชั่นอัจฉริยะ ที่สามารถก้าวข้ามอุปสรรคระหว่างโลกดิจิทัลกับโลกแห่งความเป็นจริงได้

การเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์และบริการจากเรา คือสิ่งที่ KUKA เรียกว่า "Orange Intelligenz"

การตั้งค่าคุ้กกี้ ตกลงและค้นพบ KUKA

"เว็บไซต์นี้มีการใช้ข้อมูลคุกกี้ (รายละเอียดเพิ่มเติม) เพื่อมอบประสบการณ์การบริการที่ดีที่สุดแก่คุณ หากคุณต้องการใช้เว็บไซต์ของเราต่อ เราจะใช้ข้อมูลคุกกี้ที่จำเป็นทางเทคนิคเท่านั้น หากคุณคลิก “ตกลงและค้นพบ KUKA” จะถือว่าคุณยอมรับให้ใช้ข้อมูลคุกกี้เพื่อประโยชน์ทางการตลาด คุณสามารถเลือกได้ว่าจะให้เราใช้ข้อมูลคุกกี้ประเภทใดด้วยการคลิก “การตั้งค่าคุกกี้”

การตั้งค่าคุ้กกี้