เลือกตำแหน่งที่ตั้งของคุณ:

ประเทศ

กรุณาเลือกภาษา:

Survey Mixed Reality Interface

Take part in our survey here and secure your own personal advantage along the way!


Do your commissioning engineers use a company-provided device (smartphone, tablet or similar)?

Do you already use KUKA.SafeOperation?

How do you prefer to buy your software today?

Are you interested in a 1-day workshop on Mixed Reality at KUKA to learn about the potential of the technology in your application and to co-design the product according to your requirements (795 € / person)? The first 5 customers who sign up for a workshop will receive a 50% discount on 1 year license of the future product.

Are there any unanswered questions and would you like us to contact you?

Salutation

Data privacy clauses

I hereby consent to the data collected above being processed in accordance with the Privacy Policy for processing my request. This consent may be withdrawn at any time with future effect.

Privacy

* These fields are required

"เว็บไซต์นี้มีการใช้ข้อมูลคุกกี้ (รายละเอียดเพิ่มเติม) เพื่อมอบประสบการณ์การบริการที่ดีที่สุดแก่คุณ หากคุณต้องการใช้เว็บไซต์ของเราต่อ เราจะใช้ข้อมูลคุกกี้ที่จำเป็นทางเทคนิคเท่านั้น หากคุณคลิก “ตกลงและค้นพบ KUKA” จะถือว่าคุณยอมรับให้ใช้ข้อมูลคุกกี้เพื่อประโยชน์ทางการตลาด คุณสามารถเลือกได้ว่าจะให้เราใช้ข้อมูลคุกกี้ประเภทใดด้วยการคลิก “การตั้งค่าคุกกี้”

การตั้งค่าคุ้กกี้