เลือกตำแหน่งที่ตั้งของคุณ:

ประเทศ

กรุณาเลือกภาษา:

Current topics from the world of research

Research projects, presentation at international conferences and congresses: Take a look at our most recent topics on a regular basis to keep yourself up to date.


News

Robotics and automation are among the most exciting and most future-oriented areas of research. Find out here what KUKA is currently working on together with renowned universities and institutions in European-sponsored projects.


Upcoming events

As a technology leader, KUKA is represented at the most internationally influential conferences and trade fairs every year. Through projects and cooperative ventures, KUKA showcases innovative technologies in connection with the latest approaches from research.

"เว็บไซต์นี้มีการใช้ข้อมูลคุกกี้ (รายละเอียดเพิ่มเติม) เพื่อมอบประสบการณ์การบริการที่ดีที่สุดแก่คุณ หากคุณต้องการใช้เว็บไซต์ของเราต่อ เราจะใช้ข้อมูลคุกกี้ที่จำเป็นทางเทคนิคเท่านั้น หากคุณคลิก “ตกลงและค้นพบ KUKA” จะถือว่าคุณยอมรับให้ใช้ข้อมูลคุกกี้เพื่อประโยชน์ทางการตลาด คุณสามารถเลือกได้ว่าจะให้เราใช้ข้อมูลคุกกี้ประเภทใดด้วยการคลิก “การตั้งค่าคุกกี้”

การตั้งค่าคุ้กกี้