เลือกตำแหน่งที่ตั้งของคุณ:

ประเทศ

กรุณาเลือกภาษา:

KUKA will be partici- pating in the robotic conference IROS, demonstrating the flexible transfer of individual shapes and scripts with two innovative applications.

Drawings by a robot:

In cooperation with the University of Alberta, the Augsburg automation spe- cialist will be showcasing a robot system that creates freehand inscriptions on nearly any object imaginable. The system – a KUKA flexFellow, on which the sensitive lightweight robot LBR iiwa is mounted – is able to transfer userdefined templates onto various surfaces. Visitors to the booth create their own template, such as a drawing or signature.

This is then transferred to their object of choice, for example a mug or ball. For this, optical sensors first capture the necessary information about the surface.Next, a pen held by the robot traces the template exactly, transferring it to the surface. The sensitive capabilities of the LBR iiwa help to compensate for any inaccuracies that result from the surface measurements, and they also help to move the pen across the surface with the appropriate amount of force.

LBR iiwa is able to transfer user-defined templates onto various surfaces.

Autograph of a robot:

Another innovative exhibit is an autograph machine. Here, visitors insert an “autograph card” into the cell and a robot signs it with the accurate signature of a famous person.While waiting for their signature, the visitor watches a film showing the VIP signing their autograph with a pen held by the robot. In order to ensure as accurate a signature as possible, KUKA has made significant improvements to the robot’s force control, implemented here on a KUKA KR3 AGILUS robot with a force/torque sensor.

KUKA KR3 AGILUS signs autograph cards.

เราใช้คุกกี้

"เว็บไซต์นี้มีการใช้ข้อมูลคุกกี้ (รายละเอียดเพิ่มเติม) เพื่อมอบประสบการณ์การบริการที่ดีที่สุดแก่คุณ หากคุณต้องการใช้เว็บไซต์ของเราต่อ เราจะใช้ข้อมูลคุกกี้ที่จำเป็นทางเทคนิคเท่านั้น หากคุณคลิก “ตกลงและค้นพบ KUKA” จะถือว่าคุณยอมรับให้ใช้ข้อมูลคุกกี้เพื่อประโยชน์ทางการตลาด คุณสามารถเลือกได้ว่าจะให้เราใช้ข้อมูลคุกกี้ประเภทใดด้วยการคลิก “การตั้งค่าคุกกี้”

การตั้งค่าคุ้กกี้