เลือกตำแหน่งที่ตั้งของคุณ:

ประเทศ

กรุณาเลือกภาษา:

BaSys 4.2

Learn how industry 4.0 concepts are implemented within the research project BaSys 4.2.


Engineering of production processes

Under the term of continuous engineering of production processes one understands the ability to change a production process at any time, i.e. to efficiently implement unplanned changes regarding the manufactured product, the process or the production resources at any time. The downtimes of a plant are optimized, so that ideally a continuous production with batch size 1 is possible.

The project builds on the basic architectures and first implementations for an operating system for production plants from the successful predecessor project BaSys 4.0. Within the framework of BaSys 4.2, which is funded by the Federal Ministry of Education and Research (BMBF), further Industry 4.0 infrastructure elements are now to be implemented based on the concepts and standards of the Industry 4.0 platform. The research work focuses on the three topics "middleware", "capabilities" and "virtualization".

 

As an automation specialist, KUKA focused primarily on versatile production systems and provided a realistic production environment.

Dr. Kristina Wagner, Vice President Corporate Research & Director RoX Program | The Robot X-perience, KUKA Deutschland GmbH

The aim is to advance standardized capability models and to realize their use in automated capability checks. In this way, it is possible to react intelligently and comprehensibly to changing requirements. Change processes are supported in the best possible way.

Part of the capability check is also a proof of concept, which takes process- and application-specific parameters into account. An essential part of this and further work priorities of KUKA in the project are the embedding of simulation methods and the development of comprehensive environmental models, which are indispensable for an effective proof of concept.

 

Here you can find further information about funding project BaSys 4.2.

"เว็บไซต์นี้มีการใช้ข้อมูลคุกกี้ (รายละเอียดเพิ่มเติม) เพื่อมอบประสบการณ์การบริการที่ดีที่สุดแก่คุณ หากคุณต้องการใช้เว็บไซต์ของเราต่อ เราจะใช้ข้อมูลคุกกี้ที่จำเป็นทางเทคนิคเท่านั้น หากคุณคลิก “ตกลงและค้นพบ KUKA” จะถือว่าคุณยอมรับให้ใช้ข้อมูลคุกกี้เพื่อประโยชน์ทางการตลาด คุณสามารถเลือกได้ว่าจะให้เราใช้ข้อมูลคุกกี้ประเภทใดด้วยการคลิก “การตั้งค่าคุกกี้”

การตั้งค่าคุ้กกี้