โปรดเลือกประเทศ:

ประเทศ

กรุณาเลือกภาษา:

RoSylerNT

The BMBF-funded project RoSylerNT develops interactive robotic training systems for physical and cognitive stimulation. Find out more here.


The BMBF-funded project RoSylerNT develops interactive robotic training systems for physical and cognitive stimulation. For this purpose, the learning robot should possess basic skills to perceive posture, movement and human load. This enables the robot to adapt to the person, his or her ability and the respective situation. The attending physician can use the newly gained time more effectively and look after the patients. The newly developed basic skills can also be transferred to domestic or professional scenarios and provide meaningful support for people there. The learning algorithms make it possible to respond in particular to the physical performance of older people. With their technologies, robots as assistance systems can enable safe, autonomous training and support the handling of heavy objects at home.

Learn more about RoSylerNT.

การตั้งค่าคุ้กกี้ ตกลงและค้นพบ KUKA

"เว็บไซต์นี้มีการใช้ข้อมูลคุกกี้ (รายละเอียดเพิ่มเติม) เพื่อมอบประสบการณ์การบริการที่ดีที่สุดแก่คุณ หากคุณต้องการใช้เว็บไซต์ของเราต่อ เราจะใช้ข้อมูลคุกกี้ที่จำเป็นทางเทคนิคเท่านั้น หากคุณคลิก “ตกลงและค้นพบ KUKA” จะถือว่าคุณยอมรับให้ใช้ข้อมูลคุกกี้เพื่อประโยชน์ทางการตลาด คุณสามารถเลือกได้ว่าจะให้เราใช้ข้อมูลคุกกี้ประเภทใดด้วยการคลิก “การตั้งค่าคุกกี้”

การตั้งค่าคุ้กกี้