เลือกตำแหน่งที่ตั้งของคุณ:

ประเทศ

กรุณาเลือกภาษา:

ปัจจัยสำคัญของ Future Production Landscapes

มนุษย์ เทคโนโลยี และการปรับตัว ธุรกิจที่มีวิสัยทัศน์ต่อปัจจัยสำคัญที่ต้องใส่ใจเหล่านี้จะสร้างภูมิทัศน์การผลิตในอนาคตได้อย่างประสบความสำเร็จ


ปัจจัยสำคัญที่ต้องใส่ใจเพื่อความสำเร็จของคุณ

โลกของการผลิตอย่างที่เรารู้จักมีลักษณะเปลี่ยนยุคเปลี่ยนสมัย ตลอดเวลาที่ผ่านมา ภาคการผลิตที่ยังไม่แน่นแฟ้นจะหลอมรวมเป็นภูมิทัศน์ที่มีความเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาหรือที่เรียกว่า ภูมิทัศน์การผลิตแห่งอนาคต (Future Production Landscape): เป็นดิจิทัล มีการเชื่อมโยงเครือข่าย และปรับได้อย่างยืดหยุ่นให้เหมาะกับความต้องการของธุรกิจและข้อกำหนดของตลาด

“ผู้ที่จะใช้ประโยชน์จากศักยภาพของภูมิทัศน์การผลิตแห่งอนาคตและต้องการรับประกันความได้เปรียบในการแข่งขันในะระยะยาว ปัจจัยสำคัญสามประการ มนุษย์ เทคโนโลยี และการปรับตัวต้องผสานรวมเข้าด้วยกันอย่างชาญฉลาด” ศาสตราจารย์ ดร. วิศวกร Dirk Jacob ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบหุ่นยนต์อุตสาหกรรมเน้นย้ำ

ในแง่หนึ่ง ธุรกิจต่าง ๆ ต้องพิจารณาปัจจัยสำคัญสามประการไว้ในกระบวนการทำงานและระบบของตนเองเพื่อที่จะเผชิญหน้ากับเมกะเทรนด์และพัฒนาการทางตลาดที่เคลื่อนไหวตลอดเวลาได้อย่างประสบความสำเร็จ ในอีกแง่หนึ่ง ปัจจัยสำคัญดังกล่าวต้องสะท้อนให้เห็นในผลิตภัณฑ์และบริการที่นำเสนอเพื่อที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มตามห่วงโซ่แห่งการสร้างมูลค่าเพิ่มทั้งหมด

ศึกษาข้อมูลปัจจัยสำคัญสามประการที่ต้องใส่ใจของภูมิทัศน์การผลิตแห่งอนาคต

มนุษย์

สร้างมูลค่าเพิ่มที่อินเตอร์เฟสระหว่างมนุษย์กับเครื่องจักร

ภูมิทัศน์การผลิตเพื่ออนาคตต้องการมนุษย์ ในฐานะนักพัฒนาและผู้ควบคุม พาพนักงานของคุณร่วมทางสู่อนาคตไปด้วยกัน ผลกระทบเชิงบวกของระบบการผลิตที่ยืดหยุ่นและมีเครือข่ายเชื่อมโยงจะเป็นผลสัมฤทธิ์จริงก็ต่อเมื่อพนักงานของคุณสามารถทำการติดตั้ง ควบคุมการทำงานและพัฒนาต่อไปได้อย่างง่ายดาย

การลดความซับซ้อนของอินเทอร์เฟสทั้งหมดอย่างสม่ำเสมอ ไม่ว่าจะเป็นสำหรับการเขียนโปรแกรม การเริ่มต้นใช้งาน การควบคุมการทำงาน การวิเคราะห์หรือการบริการจะช่วยให้ฐานพนักงานในวงกว้างสามารถใช้เทคโนโลยีการผลิตแบบอัจฉริยะและปรับให้เหมาะกับข้อกำหนดเฉพาะเจาะจงได้

ระบบช่วยเหลือด้านเทคนิค อาทิเช่น หุ่นยนต์ทำงานร่วมกับมนุษย์ (Cobot), ความจริงโลกเสมือนที่ได้รับเสริมแต่ง (Augmented Reality ) และความจริงเสมือน (Virtual Reality) ยังจะเติบโตต่อไปเป็นผู้ช่วยประจำวันในโรงงานผลิตอีกด้วย ระบบดังกล่าวจะช่วยเหลือพนักงานและเปิดแนวทางการทำงานใหม่และความเป็นไปได้ในการทำงานให้พวกเขา

ปัจจัยสำคัญ “มนุษย์” เป็นพื้นฐานเพื่อความสำเร็จในอนาคตของธุรกิจคุณ แต่เฉพาะเมื่อผสานรวมเข้ากับปัจจัยสำคัญ “เทคโนโลยี”และ “การปรับ”เท่านั้น ปัจจัยสำคัญดังกล่าวจึงจะเผยศักยภาพที่เต็มเปี่ยมได้

เทคโนโลยี

เทคโนโลยีการผลิตแห่งอนาคต: ยืดหยุ่น เชื่อมโยงกันและอัจฉริยะ

การรวมเทคโนโลยีส่วนปฏิบัติการ (Operational Technology - OT) และเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology - IT) จะทลายพรมแดนของภูมิทัศน์การผลิตที่มีมาตลอด ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์สามารถตรวจสอบและบังคับเครื่องจักร ระบบต่าง ๆ และกระบวนการทำงานได้อย่างอัตโนมัติ เครือข่ายและพัฒนาการที่ขับเคลื่อนด้วย IT อาทิ ปัญญาประดิษฐ์ ข้อมูล Big Data และ Cloud ช่วยสร้างโอกาสใหม่ที่มีค่าสำหรับบริษัทที่เป็นผู้ผลิต

เทคโนโลยีการผลิตที่ยืดหยุ่น อาทิ สายการผลิตที่ใช้หุ่นยนต์ การผลิตแบบแมทริกซ์หรือแพลตฟอร์มเคลื่อนที่มีความเป็นไปได้ในการประยุกต์ใช้งานที่หลากหลายและข้อดีมากมาย ภูมิทัศน์การผลิตที่ปรับแต่งได้จะช่วยให้ธุรกิจต่าง ๆ สามารถตอบสนองต่อเงื่อนไขด้านโครงสร้างพื้นฐานที่แตกต่างกัน ความต้องการกำลังการผลิตและแนวโน้มการบริโภคได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

ปัจจัยสำคัญ เทคโนโลยี” จะช่วยให้ธุรกิจของคุณสามารถแข่งขันอยู่ได้ในขอบเขตตลาดที่แปลงเป็นดิจิทัลและใช้ระบบอัตโนมัติ แต่จะเกิดภูมิทัศน์การผลิตเพื่อรองรับอนาคตจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อรวมกับปัจจัยสำคัญ “มนุษย์” และ “การปรับตัว”

การปรับตัว

ตอบสนองเชิงรุกต่อความท้าทายใหม่ในตลาด ด้วยการปรับตัวอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีใหม่

คำถามว่าธุรกิจของคุณสามารถก้าวเดินไปพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่รวดเร็วได้หรือไม่ จะตัดสินความสามารถในการปรับตัวของคุณ รวมถึงความยืดหยุ่นของกระบวนการทำงานและเทคโนโลยีของคุณ เพื่อที่จะสามารถแข่งขันอยู่ได้ในยุคของพัฒนาการทางตลาดที่เคลื่อนไหวตลอดเวลาคุณควรจะลงทุนมหาศาลในอินเตอร์เฟสแบบเปิดและระบบเศรษฐกิจที่เชื่อมโยงกัน สิ่งเหล่านี้คือกุญแจสำคัญสู่วัฒนธรรมที่ไม่หยุดนิ่งของนวัตกรรมและเป็นรากฐานสำหรับการปรับให้ตรงกับความต้องการ การปรับปรุงให้ทันสมัย ส่วนต่อขยายฟังก์ชันและการพัฒนาต่อไปอย่างต่อเนื่อง

ตัวอย่างเช่น Plug-in จะช่วยให้หุ่นยนต์เพิ่มส่วนต่อขยายแอปพลิเคชั่นเฉพาะได้ ซึ่งจะมอบสมรรถนะการทำงานรูปแบบใหม่แก่หุ่นยนต์ สามารถตรวจพบความเป็นไปได้ในการปรับปรุงประสิทธิภาพสูงสุดได้้ล่วงหน้าและโหลดการอัปเดตโดยอัตโนมัติด้วยการต่อเข้ากับ Smart Services สามารถทำได้แม้แต่การดัดแปลงและการปรับโครงสร้างทางกายภาพให้เหมาะสมของหุ่นยนต์ เซลล์และระบบได้อย่างราบรื่นโดยใช้เทคโนโลยีที่ยืดหยุ่นปรับได้

การทำงานร่วมกับเครือข่ายและชุมชนที่มีนักพัฒนา บริษัทก่อสร้างโรงงาน ผู้เชี่ยวชาญการผลิต และผู้ถือหุ้นรายอื่น ๆ มารวมตัวกัน จะช่วยให้สามารถวิเคราะห์และใช้ประโยชน์จากศักยภาพของเทคโนโลยีได้รอบด้าน อันเป็นมูลค่าเพิ่มสำหรับผู้ใช้และผู้ให้บริการ

ปัจจัยสำคัญ “การปรับตัว” เป็นพื้นฐานให้มีการปรับปรุงเทคโนโลยีการผลิตของคุณให้ทันสมัยอยู่เสมอ แต่จะสามารถนำไปใช้ได้สำเร็จและต่อขยายเพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันก็ต่อเมื่อรวมเข้ากับปัจจัยสำคัญอย่าง “มนุษย์” และ “เทคโนโลยี” เท่านั้น

สร้างความได้เปรียบให้ตัวคุณเองตั้งแต่ตอนนี้เลย

ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับความท้าทายและโอกาสของภูมิทัศน์การผลิตแห่งอนาคตได้จากเอกสารเผยแพร่ที่แจกฟรีของเรา


"เว็บไซต์นี้มีการใช้ข้อมูลคุกกี้ (รายละเอียดเพิ่มเติม) เพื่อมอบประสบการณ์การบริการที่ดีที่สุดแก่คุณ หากคุณต้องการใช้เว็บไซต์ของเราต่อ เราจะใช้ข้อมูลคุกกี้ที่จำเป็นทางเทคนิคเท่านั้น หากคุณคลิก “ตกลงและค้นพบ KUKA” จะถือว่าคุณยอมรับให้ใช้ข้อมูลคุกกี้เพื่อประโยชน์ทางการตลาด คุณสามารถเลือกได้ว่าจะให้เราใช้ข้อมูลคุกกี้ประเภทใดด้วยการคลิก “การตั้งค่าคุกกี้”

การตั้งค่าคุ้กกี้