เลือกตำแหน่งที่ตั้งของคุณ:

ประเทศ

กรุณาเลือกภาษา:

พูดคุยกับศาสตราจารย์ ดร. วิศวกร Jacob

ศาสตราจารย์ ดร. วิศวกร Dirk Jacob เป็นผู้เชี่ยวชาญสำหรับระบบอัตโนมัติในการผลิตและระบบหุ่นยนต์ เขาค้นคว้าในขอบเขตการประยุกต์ใช้งานหุ่นยนต์อุตสาหกรรมและทำการวิเคราะห์หุ่นยนต์ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างมนุษย์และหุ่นยนต์ เขาคือผู้บุกเบิกที่สำคัญสำหรับการศึกษาทางวิชาการและภาคปฏิบัติในฐานะที่ปรึกษาในสาขาระบบหุ่นยนต์อุตสาหกรรมและแมคคาทรอนิกส์


ข้อมูลเชิงลึกจากผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับโลกของการผลิตแห่งอนาคต

คาดการณ์ได้ว่าโลกที่มีทุกอย่างเชื่อมโยงกับทุกสิ่งจะถูกกำหนดโดยความสามารถในการปรับตัว ในอนาคต ธุรกิจการผลิตต้องพร้อมที่จะปรับโครงสร้างพื้นฐานทางเทคนิคให้เหมาะกับเงื่อนไขของตลาดได้อย่างรวดเร็วและยืดหยุ่น

ในวิดีโอของผู้เชี่ยวชาญศาสตราจารย์ ดร. วิศวกร Dirk Jacob อธิบายว่าเมกะเทรนด์ใดบ้างจะมีอิทธิพลต่อการผลิตแห่งอนาคต นอกจากนั้นเขายังอธิบายความหมายและบริบทที่สัมพันธ์กันของปัจจัยสำคัญสามประการที่จะช่วยให้ธุรกิจสามารถเตรียมพร้อมการผลิตเพื่อรองรับอนาคตได้

ศาสตราจารย์ ดร. วิศวกร Jacob เป็นผู้เชี่ยวชาญสำหรับระบบอัตโนมัติในการผลิตและระบบหุ่นยนต์

ความก้าวหน้าด้านเทคนิคจะทำงานไม่ได้ด้วยตัวเองเพียงลำพัง เทคโนโลยีเพื่ออนาคตสามารถพัฒนากำลังทั้งหมดได้ก็ต่อเมื่อเชื่อมโยงเข้ากับปัจจัยสำคัญอย่าง มนุษย์กับการปรับตัว ได้อย่างสมเหตุสมผล

ศาสตราจารย์ ดร. วิศวกร Jacob, ศาสตราจารย์สำหรับระบบอัตโนมัติในการผลิตและระบบหุ่นยนต์, วิทยาลัย Kempten

Future Production: การสนทนากับผู้เชี่ยวชาญศาสตราจารย์ ดร. วิศวกร Dirk Jacob (ตอนที่ 1)

Future Production: การสนทนากับผู้เชี่ยวชาญศาสตราจารย์ ดร. วิศวกร Dirk Jacob (ตอนที่ 2)

โลกของการผลิตแห่งอนาคตในการศึกษาทางวิชาการและภาคปฏิบัติ

ศาสตราจารย์ ดร. วิศวกร Jacob ได้รวบรวมข้อมูลที่พบที่มีความสำคัญสำหรับการประยุกต์ใช้หุ่นยนต์อุตสาหกรรมได้ดียิ่งขึ้น และในแง่ของการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างมนุษย์และหุ่นยนต์ที่เสริมความแข็งแกร่งในกรอบของกิจกรรมการพัฒนาและการค้นคว้าวิจัย ในระหว่างนั้น เขาและทีมได้รับรางวัลพิเศษจาก VDMA สำหรับต้นแบบการศึกษาด้านนวัตกรรม “ดิจิทัลและส่วนภูมิภาค” รวมถึง “รางวัลสำหรับการเรียนการสอนอันโดดเด่นปี 2018” สำหรับแนวคิดการสอนแบบบรรยายของหลักสูตรวิศวกรรมระบบ (Systems Engineering)

ในฐานะผู้บุกเบิกและผู้ขับเคลื่อนสำหรับการศึกษาทางวิชาการและภาคปฏิบัติด้านอุตสาหกรรม เขาทราบดีว่าการตัดสินใจในปัจจุบันจะตัดสินความสำเร็จในอนาคต ในแง่มุมนี้ ทุกการตัดสินใจทางธุรกิจน่าจะผสานรวมไว้ในกลยุทธ์แบบองค์รวมในระยะยาว

ศาสตราจารย์ ดร. วิศวกร Jacob ทุ่มเทให้กับการค้นคว้าวิจัยและการเรียนการสอนในการผลิตแห่งอนาคต

สร้างความได้เปรียบให้ตัวคุณเองตั้งแต่ตอนนี้เลย

ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับความท้าทายและโอกาสของภูมิทัศน์การผลิตแห่งอนาคตได้จากเอกสารเผยแพร่ที่แจกฟรีของเรา


"เว็บไซต์นี้มีการใช้ข้อมูลคุกกี้ (รายละเอียดเพิ่มเติม) เพื่อมอบประสบการณ์การบริการที่ดีที่สุดแก่คุณ หากคุณต้องการใช้เว็บไซต์ของเราต่อ เราจะใช้ข้อมูลคุกกี้ที่จำเป็นทางเทคนิคเท่านั้น หากคุณคลิก “ตกลงและค้นพบ KUKA” จะถือว่าคุณยอมรับให้ใช้ข้อมูลคุกกี้เพื่อประโยชน์ทางการตลาด คุณสามารถเลือกได้ว่าจะให้เราใช้ข้อมูลคุกกี้ประเภทใดด้วยการคลิก “การตั้งค่าคุกกี้”

การตั้งค่าคุ้กกี้