เลือกตำแหน่งที่ตั้งของคุณ:

ประเทศ

กรุณาเลือกภาษา:

KUKA at the European Robotics Forum 2019

The European Robotics Forum (ERF) is the most influential robotics network event in Europe. From 20 to 22 March 2019, KUKA was showing a new project with the sensitive KUKA LBR iiwa in Bucharest.


Robots for humans – AI in the real world

The ERF has developed into a permanent institution in the European robotics community. For the tenth time now, the ERF was taking place. Under the motto "Robots for humans - AI in the real world" about 1000 experts from industry, science and politics from all over Europe met in Bucharest. The program included more than 50 workshops on robotics and artificial intelligence with topics such as:

  • Innovative robots for the automotive industry
  • Robots in agriculture
  • Robotics and Big Data
  • Ethics in the field of robotics
  • Cybersecurity etc.

 

At the accompanying exhibition, companies, universities and institutes had the opportunity to give an insight into current research and projects and to exchange ideas within the robotics network.

The game with the robot

KUKA was presenting an application with the sensitive lightweight robot LBR iiwa. The human was able to navigate the robot manually. The application was showing how closely humans and robots can work together. Thanks to the sensitive properties of the LBR iiwa, there is no need for a protective fence and direct collaboration between humans and robots is possible.

In day-to-day production, people can be relieved of monotonous, repetitive and ergonomically demanding tasks and devote themselves to more complex tasks. The application clearly demonstrated how production will change in the future and how robotics supports people.

Application with the LBR iiwa at ERF 2019.

With the help of collaborating robots, we can meet current societal challenges, such as the demographic change.

Dr. Rainer Bischoff, Head of Corporate Research

About the ERF

The ERF is organised by euRobotics, an international non-profit association based in Brussels, for all members in European robotics. The aim is to make robotics useful for the European economy and society. KUKA plays a leading role here.
The ERF has its origins in a purely academic event in 2010. 
It has evolved into one of the most influential European platforms with representatives from research, industry and politics.

Learn more about the European Robotics Forum.

 

"เว็บไซต์นี้มีการใช้ข้อมูลคุกกี้ (รายละเอียดเพิ่มเติม) เพื่อมอบประสบการณ์การบริการที่ดีที่สุดแก่คุณ หากคุณต้องการใช้เว็บไซต์ของเราต่อ เราจะใช้ข้อมูลคุกกี้ที่จำเป็นทางเทคนิคเท่านั้น หากคุณคลิก “ตกลงและค้นพบ KUKA” จะถือว่าคุณยอมรับให้ใช้ข้อมูลคุกกี้เพื่อประโยชน์ทางการตลาด คุณสามารถเลือกได้ว่าจะให้เราใช้ข้อมูลคุกกี้ประเภทใดด้วยการคลิก “การตั้งค่าคุกกี้”

การตั้งค่าคุ้กกี้