เลือกตำแหน่งที่ตั้งของคุณ:

ประเทศ

กรุณาเลือกภาษา:

Alihankinta Subcontracting fair is back. On the 21th of September, the fair will open its doors and KUKA Nordic will be on site, booth E 219. - I look forward meeting our Finnish customers and discussing automation and developments in robotics, says Kim Reeslev, Sales Manager Nordic and Baltics at KUKA Nordic. KUKA brings the new KR IONTEC, new KR C5 controller and its latest SCARA robot. There will be presentations of the robots directly on the exhibition floor. - We will make simpler demonstrations, and our product specialists are there and can answer questions, says Kim Reeslev.

KR IONTEC, shown at Alihankinta, is a flexible robot for load carriers between 20 and 70 kilos. It has a waterproof and dustproof central hand and the engine is protected. KR IONTEC can also be mounted in any position. - A very flexible robot, which also has a very competitive price, says Kim. The control unit KR C5 has several interesting features. The device has a compact format that saves space. It can interact seamlessly in complicated environments where several applications coexist. The device is also compatible with virtually all of the earlier version KR C4's applications.

When it comes to KUKA's latest SCARA robot, which will also be shown at Alihankinta, it is an ultra-compact robot, with a very short cycling time that can handle weights up to six kilos. The robot is reliable and durable and requires only a minimum of maintenance and has a very good Total Cost of Ownership.
According to Kimmo Kymäläinen, Alihankinta is a good forum to meet and discuss solutions with customers, contacts and other interested parties. - There are usually very good discussions and questions that we can take home, it will be very fun to get out into the exhibition environment again.  

Welcome to Alihankinta, visit us in Booth E 219

"เว็บไซต์นี้มีการใช้ข้อมูลคุกกี้ (รายละเอียดเพิ่มเติม) เพื่อมอบประสบการณ์การบริการที่ดีที่สุดแก่คุณ หากคุณต้องการใช้เว็บไซต์ของเราต่อ เราจะใช้ข้อมูลคุกกี้ที่จำเป็นทางเทคนิคเท่านั้น หากคุณคลิก “ตกลงและค้นพบ KUKA” จะถือว่าคุณยอมรับให้ใช้ข้อมูลคุกกี้เพื่อประโยชน์ทางการตลาด คุณสามารถเลือกได้ว่าจะให้เราใช้ข้อมูลคุกกี้ประเภทใดด้วยการคลิก “การตั้งค่าคุกกี้”

การตั้งค่าคุ้กกี้