เลือกตำแหน่งที่ตั้งของคุณ:

ประเทศ

กรุณาเลือกภาษา:

หุ่นยนต์ของ KUKA เขียนคำแถลงการณ์

ในขณะนี้มีหุ่นยนต์ตัวหนึ่งของ KUKA ที่นิทรรศการ “Hello Robot การออกแบบระหว่างมนุษย์และหุ่นยนต์” ให้ชม ในพิพิธภัณฑ์ Vitra Design หุ่นยนต์เขียนคำแถลงการณ์ด้วยตัวเอง นิทรรศการปราศรัยเรื่องความหมายของหุ่นยนต์ที่เพิ่มมากขึ้นในชีวิตประจำวันของเรา

27 มีนาคม 2560


หุ่นยนต์ของ KUKA ประสานโครงสร้างประโยคด้วยตัวเอง

ในการเขียนคำแถลงการณ์ หุ่นยนต์ย้อนกลับไปที่รากฐานความหมายที่ให้มาก่อนหน้านี้ของเทคนิค ปรัชญา และ วัฒนธรรม จากการประสานโครงสร้างประโยคอย่างอิสระ ได้เกิดคำแถลงการณ์ใหม่ ๆ และพิเศษอยู่ตลอดเวลา

พิธีประกาศแบบทางการเนื่องจากหุ่นยนต์ของ KUKA


กลุ่มศิลปิน “robotlab” ได้ออกแบบงานแสดง “manifest” ชื่อเรื่องของงานแสดง ย้อนกลับไปที่ความหมายดั้งเดิมของรากศัพท์ภาษาละติน ของคำว่า Manifest (คำแถลงการณ์) กิจกรรมของก้ามปูหุ่นยนต์ (ในภาษาละติน Manus แปลว่า มือ) จึงได้นำมารวมกันกับพิธีประกาศแบบทางการ (ในภาษาละติน festus) เช่นนี้

พิพิธภัณฑ์ Vitra Design ปราศรัยเรื่องความเฟื่องฟูของหุ่นยนต์


นิทรรศการ “Hello Robot” การออกแบบระหว่างมนุษย์และหุ่นยนต์” ประกอบด้วยงานแสดงมากกว่า 200 งาน การออกแบบ มีบทบาทสำคัญมากในวิทยาการหุ่นยนต์ ในท้ายที่สุดการออกแบบเป็นส่วนเชื่อมต่อที่สำคัญระหว่างหุ่นยนต์และมนุษย์ นิทรรศการที่ทดสอบความเฟื่องฟูของวิทยาการหุ่นยนต์ในตอนนี้ จะมีถึงวันที่ 14 พฤษภาคม 2017