เลือกตำแหน่งที่ตั้งของคุณ:

ประเทศ

กรุณาเลือกภาษา:

KUKA canteen robot assembles fresh rice dishes

The KUKA canteen robot in the UK is celebrating its first birthday. For just over a year, Semblr – a small robot from KUKA – has been assembling fresh rice dishes for the staff of online grocery retailer Ocado in Hatfield.

17 สิงหาคม 2565


"It's like a classic canteen," says Liam Rogers, Marketing and Communications Manager at Karakuri, describing the concept behind Semblr. "The customer comes in and says, 'I'd like a little bit of this, a little bit of that.' The person at the counter puts together the food that's been pre-cooked in the kitchen beforehand and serves it." The semblr takes over these tasks and works side by side, so to speak, with the counter staff who continue to be employed – because the classic company cafeteria still exists. Two Karakuri employees assist him and fill the ingredients into the Semblr's serving chambers. The KR AGILUS robotic arm takes care of mixing and arranging the ingredients. 

London start-up has developed the canteen robot

Karakuri – a startup currently with 36 employees in London – is home to the minds that developed Semblr. Karakuri has been developing robot-based solutions for the food industry since 2019. Hatfield is not far away, and Ocado is among the companies that invested in the creation of Karakuri. This is because Ocado also specializes in food, as well as hardware, software and logistics. So it made sense to provide the first canteen service robot to Ocado's headquarters with 4,000 employees.

Reduced risk of infection: Canteen visitors order digitally

The asset in the Semblr is a KUKA small robot. He takes a bowl after the digital order, shortly before the scheduled pickup time. With this, he sequentially heads for those serving chambers that contain the desired ingredients. An intelligent, hygienic dispensing system developed by Karakuri ensures that everything ends up in the bowl in the ordered quantity. In smooth movements, without spilling, the dispensers dispense rice, chicken, beef, tofu and/or vegetables of choice from the top. Sauce is added, and lastly toppings such as herbs or nuts. The finished dish, along with a receipt that clearly assigns the meal to an orderer, is now ready for pickup.

"That less interaction with others is an advantage may sound antisocial," admits Liam Rogers, "but the world has simply changed in the last year and a half because of Covid-19." Encountering only one person on the way to the meal – the staff member who monitors the semblr and assists guests where necessary – reduces the risk of infection

ดาวน์โหลดจดหมายข่าว

ดาวน์โหลดเอกสาร PDF

"เว็บไซต์นี้มีการใช้ข้อมูลคุกกี้ (รายละเอียดเพิ่มเติม) เพื่อมอบประสบการณ์การบริการที่ดีที่สุดแก่คุณ หากคุณต้องการใช้เว็บไซต์ของเราต่อ เราจะใช้ข้อมูลคุกกี้ที่จำเป็นทางเทคนิคเท่านั้น หากคุณคลิก “ตกลงและค้นพบ KUKA” จะถือว่าคุณยอมรับให้ใช้ข้อมูลคุกกี้เพื่อประโยชน์ทางการตลาด คุณสามารถเลือกได้ว่าจะให้เราใช้ข้อมูลคุกกี้ประเภทใดด้วยการคลิก “การตั้งค่าคุกกี้”

การตั้งค่าคุ้กกี้