เลือกตำแหน่งที่ตั้งของคุณ:

ประเทศ

กรุณาเลือกภาษา:

การกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

เราถือว่าการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎระเบียบเป็นองค์ประกอบสำคัญของการจัดการองค์กรที่ดี ดังนั้นการปฏิบัติตามเงื่อนไขของกรอบกฎหมายรวมถึงแนวทางภายในของ KUKA จึงถือเป็นเรื่องของกระบวนการทางธุรกิจทั้งหมดของเรา