รุ่นต่าง ๆ ของเซลล์หุ่นยนต์ KUKA flexibleCELL arc

KUKA flexibleCELL arc จะมีให้ใช้งานอย่างหลากหลายโดยเป็นแพคเกจมาตรฐานแบบโมดูลาร์และที่เป็นตัวเลือกของการทำงานโดยอัตโนมัติแบบสำเร็จรูป ให้คุณเรียนรู้เกี่ยวกับรุ่นต่าง ๆ ที่มีการประกอบไว้ล่วงหน้าและสามารถใช้งานได้โดยทันทีของ KUKA flexibleCELL ในส่วนของการเชื่อมอาร์ค

KUKA flexibleCELL arc KP1 ที่มีตัวจัดวางตำแหน่งแบบหมุน

เซลล์หุ่นยนต์ KUKA flexibleCELL arc รุ่นนี้จะมีการติดตั้งด้วย ตัวจัดวางตำแหน่งแบบหมุนแบบอัตโนมัติ ตัวจัดวางตำแหน่งจะสามารถรับน้ำหนักได้ที่ระหว่าง 500 และ 2,000 กิโลกรัมต่อด้าน ด้วยการโหลดเข้าและการโหลดออกที่ดำเนินการในแบบคู่ขนานกันกับรอบเวลา KUKA flexibleCELL arc KP1 จะเหมาะสมสำหรับ ปริมาณการผลิตขนาดใหญ่ ของชิ้นส่วนอุปกรณ์ที่ไม่ต้องมีการปรับเปลี่ยนหลาย ๆ ครั้งในระหว่างขั้นตอนการเชื่อม การหมุนโดยอัตโนมัติของโต๊ะจะช่วยให้สามารถทำการวางชิ้นงานในหลาย ๆ สถานีได้ในเวลาเดียวกัน

ตัวอย่างการกำหนดค่ากับหุ่นยนต์หนึ่งตัวและตัวจัดวางตำแหน่ง KP1-MB

KUKA flexibleCELL arc KP1 HC ที่มีตัวจัดวางตำแหน่งย้อนกลับแบบ 1 แกน

KUKA flexibleCELL arc รุ่นนี้จะมีการติดตั้งด้วย ตัวจัดวางตำแหน่งย้อนกลับแบบ 1 แกนแบบอัตโนมัติ KP1-HC สองตัว ตัวจัดวางตำแหน่งจะสามารถรับน้ำหนักได้ที่ระหว่าง 250 ถึง 4,000 กิโลกรัม ด้วยสองสถานีการโหลดเข้า เซลล์หุ่นยนต์นี้จะเหมาะอย่างยิ่งสำหรับ ปริมาณการผลิตขนาดเล็กไปจนถึงปริมาณการผลิตขนาดกลาง ของชิ้นส่วนอุปกรณ์ที่ต้องมีการปรับเปลี่ยนหลาย ๆ ครั้งในระหว่างขั้นตอนการเชื่อม
ตัวอย่างการกำหนดค่ากับหุ่นยนต์ KR JET หนึ่งตัวและตัวจัดวางตำแหน่ง KP1-HC สองตัว

KUKA flexibleCELL arc DKP 400 ที่มีตัวจัดวางตำแหน่งแบบหมุนเอียง

KUKA flexibleCELL arc DKP 400 จะมีการติดตั้งด้วย ตัวจัดวางตำแหน่งแบบหมุนเอียงแบบอัตโนมัติสองตัวที่สามารถรับน้ำหนักได้ 400 กิโลกรัม แกนเอียงจะสามารถเอียงได้ประมาณ 90 องศา และแกนหมุนจะสามารถหมุนได้ประมาณ 190 องศา ด้วยสองสถานีการโหลดเข้าและการมีความยืดหยุ่นที่สูงเนื่องจากระดับความเป็นอิสระสองระดับ เซลล์หุ่นยนต์นี้จะเหมาะอย่างยิ่งสำหรับ ปริมาณการผลิตขนาดเล็กไปจนถึงปริมาณการผลิตขนาดกลาง ของชิ้นส่วนอุปกรณ์ที่ต้องมีการปรับเปลี่ยนหลาย ๆ ครั้งในระหว่างขั้นตอนการเชื่อม
ตัวอย่างการกำหนดค่ากับหุ่นยนต์หนึ่งตัวและตัวจัดวางตำแหน่งแบบหมุนเอียงสองตัว

KUKA flexibleCELL arc KP3 V2H ที่มีตัวจัดวางตำแหน่งย้อนกลับแบบ 3 แกน 

เซลล์หุ่นยนต์ KUKA flexibleCELL arc KP3 V2H จะมีการติดตั้งด้วย ตัวจัดวางตำแหน่งย้อนกลับในแนวนอนแบบ 3 แกนแบบอัตโนมัติ KP3 V2H หนึ่งตัว ตัวจัดวางตำแหน่งจะสามารถรับน้ำหนักได้ที่ระหว่าง 500 และ 1,000 กิโลกรัมต่อด้าน อีกทั้งจะมีการนำเสนอความกว้างสูงสุดในแบบต่าง ๆ และรัศมีการหมุนป็นวงกลมต่าง ๆ ด้วยการโหลดเข้าและการโหลดออกที่ดำเนินการในแบบคู่ขนานกันกับรอบเวลา รุ่นเซลล์จะเหมาะสมสำหรับ ปริมาณการผลิตขนาดใหญ่ ของชิ้นส่วนอุปกรณ์ที่สลับซับซ้อนที่ต้องมีการปรับเปลี่ยนหลาย ๆ ครั้งในระหว่างขั้นตอนการเชื่อม
ตัวอย่างการกำหนดค่ากับหุ่นยนต์หนึ่งตัวและตัวจัดวางตำแหน่ง KP3-V2H หนึ่งตัว

KUKA flexibleCELL arc KP3 H2H ที่มีตัวจัดวางตำแหน่งย้อนกลับแบบ 3 แกน

KUKA flexibleCELL arc รุ่นนี้ จะมีการติดตั้งด้วย ตัวจัดวางตำแหน่งย้อนกลับในแนวนอนแบบอัตโนมัติแบบ 3 แกน KP3 H2H ตัวจัดวางตำแหน่งจะสามารถรับน้ำหนักได้ที่ระหว่าง 500 และ 1,000 กิโลกรัมต่อด้าน และมีการนำเสนอความกว้างสูงสุดในแบบต่าง ๆ และรัศมีการหมุนป็นวงกลมต่าง ๆ ด้วยการโหลดเข้าและการโหลดออกที่ดำเนินการในแบบคู่ขนานกันกับรอบเวลา เซลล์หุ่นยนต์นี้จะเหมาะสมสำหรับ ปริมาณการผลิตขนาดใหญ่ ของชิ้นส่วนอุปกรณ์ที่สลับซับซ้อนที่ต้องมีการปรับเปลี่ยนหลาย ๆ ครั้งในระหว่างขั้นตอนการเชื่อม
ตัวอย่างการกำหนดค่ากับหุ่นยนต์หนึ่งตัวและตัวจัดวางตำแหน่ง KP3-H2H หนึ่งตัว

KUKA flexibleCELL arc KP5 ที่มีตัวจัดวางตำแหน่งแบบหมุนเอียงแบบ 5 แกน

เซลล์หุ่นยนต์ KUKA flexibleCELL arc KP5 จะมีการติดตั้งด้วยตัวจัดวางตำแหน่งแบบหมุนเอียงแบบ 5 แกนแบบอัตโนมัติหนึ่งตัว ตัวจัดวางตำแหน่งจะสามารถรับน้ำหนักได้ที่ระหว่าง 500 และ 1,000 กิโลกรัมต่อด้าน ด้วยการโหลดเข้าและการโหลดออกที่ดำเนินการในแบบคู่ขนานกันกับรอบเวลา เซลล์การเชื่อมอาร์คจะเหมาะสมสำหรับ ปริมาณการผลิตขนาดใหญ่ ของชิ้นส่วนอุปกรณ์ที่สลับซับซ้อนที่ต้องมีการปรับเปลี่ยนหลาย ๆ ครั้งในระหว่างขั้นตอนการเชื่อม อันเนื่องมาจากตำแหน่งในการเชื่อมและความสามารถในการเข้าถึง
ตัวอย่างการกำหนดค่ากับหุ่นยนต์หนึ่งตัวและตัวจัดวางตำแหน่งแบบ 5 แกนหนึ่งตัว

KUKA flexibleCELL arc KP3 V2H COMPACT ที่มีตัวจัดวางตำแหน่งย้อนกลับแบบ 3 แกน

เซลล์หุ่นยนต์นี้จะมีการติดตั้งด้วย ตัวจัดวางตำแหน่งย้อนกลับแบบ 3 แกนแบบอัตโนมัติ KP3 V2H หนึ่งตัว ตัวจัดวางตำแหน่งจะสามารถรับน้ำหนักได้ที่ระหว่าง 500 และ 1,000 กิโลกรัมต่อด้าน เซลล์ทั้งชุด อุปกรณ์ต่อพ่วงทั้งหมด เช่น ระบบควบคุมหุ่นยนต์และระบบควบคุมเซลล์ อีกทั้งอุปกรณ์การเชื่อม จะถูกติดตั้งไว้บนแผงการทำงานหลักที่ยาวต่อเนื่อง เซลล์ทั้งชุดสามารถขนส่งได้ด้วยลิฟท์ยกและรถบรรทุกและดังนั้นจึงสามารถใช้งานได้โดยมีความยืดหยุ่นสูง เซลล์หุ่นยนต์จะถูกติดตั้งไว้ด้วยหลังคา สำหรับการเชื่อมต่อตัวดูดทางด้านของลูกค้าจะมีการติดตั้งแผงจุดต่อไว้ บริเวณการโหลดเข้าจะมีการป้องกันไว้ด้วยประตูม้วน ด้วยการโหลดเข้าและการโหลดออกที่ดำเนินการในแบบคู่ขนานกันกับรอบเวลา KUKA flexibleCELL arc รุ่นนี้จะเหมาะสมสำหรับ ปริมาณการผลิตขนาดใหญ่ ของชิ้นส่วนอุปกรณ์ที่สลับซับซ้อนที่ต้องมีการปรับเปลี่ยนหลาย ๆ ครั้งในระหว่างขั้นตอนการเชื่อม
ตัวอย่างการกำหนดค่ากับหุ่นยนต์หนึ่งตัวและตัวจัดวางตำแหน่ง KP3-V2H หนึ่งตัว

การตั้งค่าคุ้กกี้ ตกลงและค้นพบ KUKA

"เว็บไซต์นี้มีการใช้ข้อมูลคุกกี้ (รายละเอียดเพิ่มเติม) เพื่อมอบประสบการณ์การบริการที่ดีที่สุดแก่คุณ หากคุณต้องการใช้เว็บไซต์ของเราต่อ เราจะใช้ข้อมูลคุกกี้ที่จำเป็นทางเทคนิคเท่านั้น หากคุณคลิก “ตกลงและค้นพบ KUKA” จะถือว่าคุณยอมรับให้ใช้ข้อมูลคุกกี้เพื่อประโยชน์ทางการตลาด คุณสามารถเลือกได้ว่าจะให้เราใช้ข้อมูลคุกกี้ประเภทใดด้วยการคลิก “การตั้งค่าคุกกี้”

การตั้งค่าคุ้กกี้