KR 60

หุ่นยนต์หกแกนตรงกับความต้องการเกือบในทุกสาขา KR 60 เป็นหุ่นยนต์ที่ยืดหยุ่นและมีความอเนกประสงค์สูง จึงไม่เป็นประโยชน์เฉพาะในอุตสาหกรรมยานยนต์เท่านั้น เนื่องจากหุ่นยนต์สำหรับน้ำหนักบรรทุกขนาดกลางถูกออกแบบให้เหมาะสำหรับแนวคิดระบบที่มีประสิทธิภาพพร้อมด้วยรอบการทำงานที่ไม่เหมือนใคร

KR 60 เป็นหุ่นยนต์อเนกประสงค์สำหรับที่มีความเชี่ยวชาญในการเคลื่อนไหวด้วยสัดส่วนน้ำหนักบรรทุกและระยะการยืดที่ไม่เหมือนใคร มีหลากหลายรุ่นให้เลือก: รุ่นสำหรับโรงหล่อหรือรุ่นหุ่นยนต์แบบติดตั้งบนชั้นวาง รวมถึงรุ่นที่มีการต่อแขนให้ยาวขึ้น ทำให้ KR 60 กลายเป็นหุ่นยนต์อเนกประสงค์ที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย

16 - 60 น้ำหนักบรรทุกเป็น กก.

2033 - 2952 ระยะยืดเป็น มม.

ผลประโยชน์


การใช้งานได้ในหลายสาขา

KR 60 เป็นหุ่นยนต์อเนกประสงค์ที่ได้รับความนิยมมากในหลายสาขาเนื่องจากสามารถทำงานได้รอบด้าน รุ่นที่ต่างกันทำให้สามารถนำไปใช้งานในภาระกิจต่าง ๆ ได้ ไม่ใช่เฉพาะในอุตสาหกรรมยานยนต์เท่านั้น

ปรับให้เข้ากับแรงที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิต

เครื่องยนต์และระบบขับเคลื่อนของ KR 60 มีความสอดคล้องกันอย่างลงตัว จึงช่วยให้ทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดในเรื่องรอบเวลาการทำงานและความแม่นยำ ความแข็งแกร่งมั่นคงของหุ่นยนต์จะชดเชยแรงที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิต

การวางแผนด้านความปลอดภัย

โครงสร้างที่ทนทานช่วยให้ KR 60 ทำงานได้ด้วยความน่าเชื่อถือในช่วงเวลาที่ยาวนานและมีความพร้อมในการใช้งานสูงสุด จึงมีค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาที่ต่ำและการวางแผนด้านความปลอดภัยที่สูง นอกจากนั้น ยังสามารถทำการตั้งโปรแกรมให้ KR 60 แบบออฟไลน์ได้อย่างเที่ยงตรง

KR 60 [Not set: General Label Domain:Product/ProductDataTableHeadlineAddition]

KR 60 L30 HA-C KR 60 L30 HA KR 60 HA-CR KR 60-4 KS KR 60-4 KS-F KR 60 L30-4 KS KR 60 L30-3 KR 60 L30-3 F KR 60 L30-3 CR KR 60 L16-2 KS KR 60 HA KR 60 L30-3 C KR 60 L30-3 C-F KR 60-3 C KR 60-3 C-F KR 60-3 F KR 60-3 CR KR 60 L45-3 CR KR 60 L45-3 C KR 60 L45-4 KS KR 60 L45-4 KS-F KR 60 L30-4 KS-F KR 60-3 KR 60 L45-3 C-F KR 60 L45 HA-C KR 60 HA-C KR 60 L45 HA KR 60 L45-3 F KR 60 L45-3
หมวดหมู่
น้ำหนักบรรทกระดับกลาง (30 กก. ถึง 60 กก.)
น้ำหนักบรรทกระดับกลาง (30 กก. ถึง 60 กก.)
น้ำหนักบรรทกระดับกลาง (30 กก. ถึง 60 กก.)
น้ำหนักบรรทกระดับกลาง (30 กก. ถึง 60 กก.)
น้ำหนักบรรทกระดับกลาง (30 กก. ถึง 60 กก.)
น้ำหนักบรรทกระดับกลาง (30 กก. ถึง 60 กก.)
น้ำหนักบรรทกระดับกลาง (30 กก. ถึง 60 กก.)
น้ำหนักบรรทกระดับกลาง (30 กก. ถึง 60 กก.)
น้ำหนักบรรทกระดับกลาง (30 กก. ถึง 60 กก.)
น้ำหนักบรรทกระดับกลาง (30 กก. ถึง 60 กก.)
น้ำหนักบรรทกระดับกลาง (30 กก. ถึง 60 กก.)
น้ำหนักบรรทกระดับกลาง (30 กก. ถึง 60 กก.)
น้ำหนักบรรทกระดับกลาง (30 กก. ถึง 60 กก.)
น้ำหนักบรรทกระดับกลาง (30 กก. ถึง 60 กก.)
น้ำหนักบรรทกระดับกลาง (30 กก. ถึง 60 กก.)
น้ำหนักบรรทกระดับกลาง (30 กก. ถึง 60 กก.)
น้ำหนักบรรทกระดับกลาง (30 กก. ถึง 60 กก.)
น้ำหนักบรรทกระดับกลาง (30 กก. ถึง 60 กก.)
น้ำหนักบรรทกระดับกลาง (30 กก. ถึง 60 กก.)
น้ำหนักบรรทกระดับกลาง (30 กก. ถึง 60 กก.)
น้ำหนักบรรทกระดับกลาง (30 กก. ถึง 60 กก.)
น้ำหนักบรรทกระดับกลาง (30 กก. ถึง 60 กก.)
น้ำหนักบรรทกระดับกลาง (30 กก. ถึง 60 กก.)
น้ำหนักบรรทกระดับกลาง (30 กก. ถึง 60 กก.)
น้ำหนักบรรทกระดับกลาง (30 กก. ถึง 60 กก.)
น้ำหนักบรรทกระดับกลาง (30 กก. ถึง 60 กก.)
น้ำหนักบรรทกระดับกลาง (30 กก. ถึง 60 กก.)
น้ำหนักบรรทกระดับกลาง (30 กก. ถึง 60 กก.)
น้ำหนักบรรทกระดับกลาง (30 กก. ถึง 60 กก.)
รูปแบบโครงสร้าง
Standard
Standard
Standard
Console low
Console low
Console low
Standard
Standard
Standard
Console low
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Console low
Console low
Console low
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
รูปแบบโครงสร้าง ส่วนขยาย 1
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
รูปแบบโครงสร้าง ส่วนขยาย 2
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
รุ่นสำหรับสภาพแวดล้อม
Standard
Standard
Cleanroom
Standard
Foundry
Standard
Standard
Foundry
Cleanroom
Standard
Standard
Standard
Foundry
Standard
Foundry
Foundry
Cleanroom
Cleanroom
Standard
Standard
Foundry
Foundry
Standard
Foundry
Standard
Standard
Standard
Foundry
Standard
รุ่นสำหรับสภาพแวดล้อม ส่วนขยาย
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
โหลด
30 กก.
30 กก.
60 กก.
60 กก.
60 กก.
30 กก.
30 กก.
30 กก.
30 กก.
16 กก.
60 กก.
30 กก.
30 กก.
60 กก.
60 กก.
60 กก.
60 กก.
45 กก.
45 กก.
45 กก.
45 กก.
30 กก.
60 กก.
45 กก.
45 กก.
60 กก.
45 กก.
45 กก.
45 กก.
โหลดปกติ
65 กก.
65 กก.
95 กก.
95 กก.
95 กก.
65 กก.
65 กก.
65 กก.
65 กก.
-
95 กก.
65 กก.
65 กก.
-
95 กก.
95 กก.
95 กก.
80 กก.
80 กก.
80 กก.
80 กก.
65 กก.
95 กก.
80 กก.
80 กก.
95 กก.
80 กก.
80 กก.
80 กก.
ขอบเขตการทำงานสูงสุด
2429 มม.
2429 มม.
2033 มม.
2233 มม.
2233 มม.
2628 มม.
2429 มม.
2429 มม.
2429 มม.
2952 มม.
2033 มม.
2429 มม.
2429 มม.
2033 มม.
2033 มม.
2033 มม.
2033 มม.
2230 มม.
2230 มม.
2430 มม.
2430 มม.
2628 มม.
2033 มม.
2230 มม.
2230 มม.
2033 มม.
2230 มม.
2230 มม.
2230 มม.
จำนวนแกนที่ควบคุมได้
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
ความแม่นยำในการกำหนดตำแหน่งซ้ำ
±0,05 มม.
±0,05 มม.
±0,05 มม.
±0,06 มม.
±0,06 มม.
±0,06 มม.
±0,06 มม.
±0,06 มม.
±0,06 มม.
±0,06 มม.
±0,05 มม.
±0,06 มม.
±0,06 มม.
±0,06 มม.
±0,06 มม.
±0,06 มม.
±0,06 มม.
±0,06 มม.
±0,06 มม.
±0,06 มม.
±0,06 มม.
±0,06 มม.
±0,06 มม.
±0,06 มม.
±0,05 มม.
±0,05 มม.
±0,05 มม.
±0,06 มม.
±0,06 มม.
น้ำหนักบรรทุกทั้งหมดที่กำหนด
679 กก.
679 กก.
665 กก.
600 กก.
600 กก.
615 กก.
679 กก.
679 กก.
679 กก.
650 กก.
665 กก.
679 กก.
679 กก.
665 กก.
665 กก.
665 กก.
665 กก.
671 กก.
671 กก.
610 กก.
610 กก.
615 กก.
665 กก.
671 กก.
671 กก.
665 กก.
671 กก.
671 กก.
671 กก.
ตำแหน่งการติดตั้ง
เพดาน
พื้นห้อง
พื้นห้อง
พื้นห้อง
พื้นห้อง
พื้นห้อง
พื้นห้อง
พื้นห้อง
พื้นห้อง
พื้นห้อง
พื้นห้อง
เพดาน
เพดาน
เพดาน
เพดาน
พื้นห้อง
พื้นห้อง
พื้นห้อง
เพดาน
พื้นห้อง
พื้นห้อง
พื้นห้อง
พื้นห้อง
เพดาน
เพดาน
เพดาน
พื้นห้อง
พื้นห้อง
พื้นห้อง
อุึณหภูมิแวดล้อม
10 °C ถึง + 55 °C
10 °C ถึง + 55 °C
10 °C ถึง + 55 °C
10 °C ถึง + 55 °C
10 °C ถึง + 55 °C
10 °C ถึง + 55 °C
10 °C ถึง + 55 °C
10 °C ถึง + 55 °C
10 °C ถึง + 55 °C
10 °C ถึง + 55 °C
10 °C ถึง + 55 °C
10 °C ถึง + 55 °C
10 °C ถึง + 55 °C
10 °C ถึง + 55 °C
10 °C ถึง + 55 °C
10 °C ถึง + 55 °C
10 °C ถึง + 55 °C
10 °C ถึง + 55 °C
10 °C ถึง + 55 °C
10 °C ถึง + 55 °C
10 °C ถึง + 55 °C
10 °C ถึง + 55 °C
10 °C ถึง + 55 °C
10 °C ถึง + 55 °C
10 °C ถึง + 55 °C
10 °C ถึง + 55 °C
10 °C ถึง + 55 °C
10 °C ถึง + 55 °C
10 °C ถึง + 55 °C
ชุดควบคุม
KR C4
KR C4
KR C4
KR C4
KR C4
KR C4
KR C4
KR C4
KR C4
KR C4
KR C4
KR C4
KR C4
KR C4
KR C4
KR C4
KR C4
KR C4
KR C4
KR C4
KR C4
KR C4
KR C4
KR C4
KR C4
KR C4
KR C4
KR C4
KR C4
ระดับการป้องกัน
IP 64
IP 64
IP 64
IP 64
IP 54
IP 64
IP 64
IP 64
IP 64
IP 64
IP 64
IP 64
IP 64
IP 64
IP 64
IP 64
IP 64
IP 64
IP 64
IP 64
IP 64
IP 64
IP 64
IP 64
IP 64
IP 64
IP 64
IP 64
IP 64
ระดับการป้องกันของมือหุ่นยนต์หลัก
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 67
IP 65
IP 65
IP 67
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 67
IP 65
IP 67
IP 67
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 67
IP 67
IP 65
IP 67
IP 65
IP 65
IP 65
IP 67
IP 65
ไปยังหน้าดาวน์โหลด
n/a

เราใช้ข้อมูลคุ้กกี้เพื่อมอบประสบการณ์การบริการที่ดีที่สุดแก่คุณ ดูข้อมูลเพิ่มเติม

ใช้ได้